Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2020
1 online zdroj (720 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1519-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3959-5 (print)
angličtina
Práce německého historika a proslulého odborníka na nacismus Petera Longericha odhaluje poslední nevyjasněné otázky kolem říšského vůdce SS Heinricha Himmlera (1900–1945)..
001639100
PROLOG // ČÁST I - MLADÝ HIMMLER Dětství a mládí // Himmlerovi a jejich syn Heinrich // Mládí za války // Miles Heinrich // Studentem agronomie // Počáteční těžkosti // První semestr v Mnichově // „Bojem znavené srdce“ // Plody četby // Zemědělské praktikum // Boj a odříkání // „Mně přísluší boj“: Mladý Himmler a opačné pohlaví // Frustrace // Ukončení studia // Politizace // Cesta k Hitlerovu puči // Nový začátek v Dolním Bavorsku // Krize // Hledání světonázoru // Zemský agitátor // Stranický funkcionář // Odborník na zemědělství // NSDAP a Artaman // Od „osamělého lancknechta“ k otci rodiny // Na vrcholu SS // Reichsführer SS // SS a SA // Utváření a budoucí úkoly SS // Himmlerovo vedení // Na cestě k masové organizaci // Himmler a konec republiky // ČÁST II - VE TŘETÍ ŘÍŠI 135 // Převzetí moci nad politickou policií 135 // Bavorsko - odrazový můstek 135 // Od země k zemi 143 // Mocenský boj o pruské gestapo 149 // 30. červen a jeho důsledky 156 // Nešťastný vídeňský puč 162 // Od inspektora pruského gestapa k šéfovi německé policie 164 // Ozbrojená SS 165 // Centralizace a sjednocení systému koncentračních táborů 166 // Sebevědomý šéf gestapa 167 // Gestapo a SD 170 // Gestapo a Reichswehr 171 // Ochranná vazba a zákon o gestapu 173 // Himmler se prosazuje 174 // „Proměny našeho boje“ 177 // Staatsschutzkorps 182 // Gestapo a SD 188 // Kriminální policie 204 // Pořádková policie 216 // Budování systému koncentračních táborů 218 // Budování ozbrojených jednotek 223 // Sloučení SS a policie 225 // ČÁST III - ŘÁD 229 // Světonázor a kult 229 // Nadcházející konflikt s „Asií“ 234 // Překonání křesťanství 238 // Germánský kult 242 // Ahnenerbe - Dědictví předků 247 // „Pod pokličkou“ 251 //
Symboly, svátky, rituály 258 // Místa 264 // Himmlerův styl vedení 267 // Nábor a životní dráha příslušníků SS 270 // Ctnosti esesmanů 272 // Školení 280 // Himmler vychovatel 282 // Neřesti a nedostatky 287 // Podlomené zdraví příslušníků SS 294 // Himmlerova starostlivá přísnost 300 // „Trestat by se mělo málo, ale spravedlivě a tvrdě“ 306 // Ochotní vykonavatelé: tři případové studie 308 // Rodina SS 314 // Řízení o povolení sňatku 315 // Himmler testuje a rozhoduje 319 // Himmler zasahuje 326 // Narození mimo manželství 328 // 6 // Himmler // Osidlovací politika a rasový výběr 511 // Protektorát 515 // Generální gouvernement 516 // Sovětský svaz 518 // Francie 521 // Zákazy vztahů a „germanizace“ Říše 525 // Loupeže dětí 527 // Rasové přezkušování: Zvůle měla metodu 530 // „Železný zákon národa“: Rekrutování pro Waffen-SS 531 // Národní legie 532 // Germánští dobrovolníci 535 // Němci žijící v zahraničí (Volksdeutsche) 538 // Hrůzovláda nad Evropou 545 // Boj proti banditům a útlak v obsazených oblastech 552 // Zhroucení zbrojního koncernu SS 558 // Teror na domácí frontě 560 // Himmler a Velkogermánská říše - rekonstrukce 562 // ČÁST VI - POSTUPNÝ PÁD 569 // Obrat ve válce jako šance? 569 // Trestná akce v Marseille 571 // Celoevropský odboj 573 // Pronásledování Židů se zostřuje 582 // Proticikánská politika 588 // Více mužů pro Waffen-SS 591 // Říšský ministr vnitra 598 // SS a zbrojení 602 // Pád Itálie a jeho následky 606 // Kolaps 612 // Himmler přebírá záložní armádu 614 // Až do konce: Teror a masové vraždění 619 // Konečně vojevůdcem 625 // Mírotvůrce? 631 // Na útěku 641 // BILANCE 647 // PODĚKOVÁNÍ 655 // PŘÍLOHY 657 // Zkratky 657 // Poznámky k pramenům a literatuře 660 // Bibliografie a prameny 663

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC