Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2020
1 online zdroj (416 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-4025-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-4026-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0525-0 (print)
001639120
Předmluva k 2. vydání 9 // 1 Roubené stavby-historie a regionální typologie 15 // 1.1 Roubená architektura 15 // 1.2 Roubená konstrukce 18 // 1.3 Historie roubené technologie 22 // 1.3.1 Nejstarší roubené stavby 22 // 1.3.2 Středověká raný novověk 24 // 1.3.3 Novověk 28 // 1.4 Roubený vesnický dům 32 // 1.5 Roubené venkovské hospodářské stavby 36 // 1.6 Ostatní roubené stavby - technické objekty a maloměstské domy 40 // 1.7 Roubená sakrální architektura 44 // 1.8 Roubené stavby ve středních Čechách 47 // 1.8.1 Kokořínsko, Pojizeří a Mladoboleslavsko 47 // 1.8.2 Střední Polabí a Pocidliní 51 // 1.8.3 Jižní část středních Čech: Posázaví, Podblanicko a střední Povltaví 54 // 1.8.4 Podbrdsko, Křivoklátsko a severní Plzeňsko 57 // 1.9 Roubené stavby v jižních a jihozápadních Čechách 60 // 1.9.1 Táborsko, Blata, Pootaví a Podšumaví 60 // 1.9.2 Šumava a Podlesí 63 // 1.10 Roubenéstavby v západních Čechách 67 // 1.10.1 Chodsko, Klatovsko a Plzeňsko 67 // 1.11 Roubené stavby v severních a severozápadních Čechách 70 // 1.11.1 Středohoří, Lužické hory, Českolipsko, Liberecko 70 // 1.12 Roubené stavby v severních a severovýchodních Čechách 75 // 1.12.1 Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory 75 // 1.12.2 Podkrkonoší, Český ráj 79 // 1.13 Roubené stavby na východě a jihovýchodě Čech a západní Moravě (Vysočina, Podorlicko) 83 // 1.14 Roubené stavby na Moravě a ve Slezsku 87 // 1.14.1 Hrubý a Nízký Jeseník, Opavsko a Kravařsko 87 // 1.14.2 Bílé Karpaty, Valašsko, Lašsko a Těšínsko 89 // 1.15 Roubené stavby v ostatních evropských zemích 93 // 1.15.1 Úvod 93 // 1.15.2 Slovensko 94 // 1.15.3 Jihovýchodní Evropa a Balkán 97 // 1.15.4 Alpské země 99 // 1.15.5 Východní oblasti Německa a Polsko 102 // 1.15.6 Severovýchodní a východní Evropa 105 //
1.15.7 Severní Evropa 108 // 1.16 Roubené domy a památková ochrana 112 // 1.16.1 Ochrana lidové architektury 112 // 1.16.2 Nemovité kulturní památky 115 // 1.16.3 Památkové rezervace a zóny 117 // 1.16.4 Muzea v přírodě-„skanzeny" 120 // 1.16.5 Poznávání a dokumentace lidové architektury 124 // 2 Příprava stavby 128 // 2.1 Zaměření stavby 128 // 6 Rekonstrukce roubených staveb // 2.2 Stavebněhistorický průzkum (SHP) 133 // 2.3 Technická diagnostika stavby 136 // 2.3.1 Stavebnětechnický průzkum 136 // 2.3.2 Příčiny poškození stavby 138 // 2.3.3 Drevokazné houby a hmyz 140 // 2.3.4 Statika 144 // 2.4 Priority rekonstrukce, stanovení postupu prací 147 // 2.5 Stavební legislativa 150 // 2.6 Památková péče 153 // 2.6.1 Úvod 153 // 2.6.2 Odborné vyjádření a závazné stanovisko 154 // 2.6.3 Dotace 156 // 2.7 Architektonické řešení 159 // 2.7.1 Architektonický návrh 159 // 2.7.2 „Švýcarský styl" 163 // 2.7.3 Dispoziční řešení 167 // 2.7.4 Podkrovní vestavba 170 // 2.7.5 Přístavby 174 // 3 Oprava roubených staveb krok za krokem 178 // 3.1 Dřevo jako konstrukční materiál 178 // 3.1.1 Úvod 178 // 3.1.2 Tradiční opracování dřeva 180 // 3.1.3 Příprava dřeva 183 // 3.2 Tesařské spoje 187 // 3.2.1 Roubené stěny 187 // 3.2.2 Ostatní konstrukce - brázděné stěny, podstávky, krovy 194 // 3.2.3 Nové prvky se starými 196 // 3.3 Oprava poškozených dřevěných konstrukcí 200 // 3.3.1 Základní ošetrenia impregnace 200 // 3.3.2 Plomba a protéza 203 // 3.3.3 Horkovzdušná sanace dřeva 207 // 3.3.4 Mikrovlnná sanace dřeva 209 // 3.3.5 Tlaková injektáž dřevěných konstrukčních prvků 211 // 3.4 Stěny 213 // 3.4.1 Roubení 213 // 3.4.2 Ostatní dřevěné konstrukce - brázděné a krčkové 220 // 3.4.3 Základy 223 // 3.5 Stropy 227 // 3.5.1 Základní přehled 227 //
3.5.2 Opravy záklopu 230 // 3.5.3 Opravy stropních trámů 232 // 3.6 Okenní a dveřní otvory 237 // 3.7 Pavlače 242 // 3.8 Podstávky a podsíně 247 // 3.9 Krovy 252 // 3.9.1 Historické krovové soustavy 253 // 3.9.2 Opravy krovů - příčiny poškození, obecné zásady 256 // 3.9.3 Opravy krovů - technické zásady 258 // 3.10 Střechy a střešní krytiny 261 // 3.10.1 Základní přehled 261 // 3.10.2 Došky 265 // 3.10.3 Dřevěný štípaný šindel 269 // 3.10.4 Řezaný šindel a další typy dřevěné krytiny; povrchové úpravy 275 // 3.10.5 Břidlice 278 // 3.10.6 Eternit 281 // 3.10.7 Plech a lepenka 285 // 3.10.8 Keramické krytiny-bobrovky 289 // 3.10.9 Keramické a betonové drážkové tašky 293 // 3.10.10 Střechy-shrnutí 297 // 3.11 Vikýře, střešní okna 303 // 3.11.1 Základní přehled 303 // 3.11.2 Architektonické řešení 305 // 3.11.3 Konstrukce 309 // 3.12 Klempířské prvky, okapní žlaby 313 // 3.13 Štíty 317 // 3.13.1 Výtvarné řešení a regionální typy 317 // 3.13.2 Oprava štítu 322 // 3.13.3 Replika štítu 326 // 3.14 Výplň spár 331 // 3.15 Hliněná omítka („kožich") 335 // 3.15.1 Základní přehled 335 // 3.15.2 Oprava mazaniny 339 // 3.16 Obklady stěn a štítů 342 // 3.16.1 Základní přehled 342 // 3.16.2 Opravy obkladů stěn a štítů 345 // 3.17 Povrchové úpravy 349 // 3.17.1 Úvod do problematiky povrchových úprav roubených staveb 349 // 3.17.2 Realizace povrchových úprav 352 // 3.18 Okna 356 // 3.18.1 Základní přehled 356 // 3.18.2 Oprava oken; repliky oken 360 // 3.19 Dveře 365 // 3.19.1 Základní přehled 365 // 3.19.2 Oprava dveří; repliky dveří 369 // 3.20 Podlahy 375 // 3.21 Zápraží 380 // 3.22 Vytápění 384 // 3.22.1 Kamna a pece 384 // 3.22.2 Komíny 388 // 3.23 Zateplení roubených staveb 392 // Výběr z použité a doporučené literatury 397 // Poděkování 400 // Rejstříky 402

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC