Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
711 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-1745-1 (vázáno)
ISBN 978-80-271-4094-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001639167
Předmluva XVII // Úvod XXIII // A OBECNÁ ČÁST // 1 Vznik a rozvoj moderní neonatologie 3 // Richard Plavka // 2 Předčasný porod, porodnická problematika 13 // Antonín Parízek, Michal Koucký, Patrik Šimják, Zuzana Kokrdová // 3 Hranice viability - přístup a etické otázky 23 // Blanka Zlatohlávková // 4 Neonatální epidemiologie 33 // Jan Smíšek // 5 Lehká nezralost 41 // Pavla Raušová, Evženie Knězů, Iva Burianová // 6 Diagnózy a klinické koreláty při propouštění do domácí péče 47 // Jan Smíšek // 1 Prenatální dítě - vývoj 57 // Daniela Marková, Magdalena Chvílová Weberová // 8 Sledování nezralého dítěte po propuštění do domácí péče 67 // Daniela Marková // 9 Dlouhodobé sledování předčasně narozených dětí 79 // Daniela Marková // 10 Centrum komplexní péče 95 // Daniela Marková a kolektiv Centra komplexní péče // XII Předčasně narozené dítě // B SPECIFIKA NÁSLEDNÉ PÉČE - VYBRANÉ KAPITOLY // 11 Neurologie 111 // 11.1 Vývojová neurologie // Daniela Marková // 11.2 Neurovývojová onemocnění // Petr Klement // 11.3 Poruchy spánku // Iva Příhodová // 12 Pneumologie 147 // Jana Tuková, Petr Koťátko, Daniela Marková // 13 Kardiologie 159 // Ondřej Materna, Jan Marek // 14 Gastroenterologie 171 // Nabil El-Lababidi // 15 Výživa 191 // 15.1 Výživa nezralých po propuštění // Blanka Zlatohlávková // 15.2 Specifika výživy - význam kojení // Magdalena Chvílová Weberová // 16 Hematologie 207 // Lenka Vepřeková // 17 Endokrinologie 213 // Jitka Kytnarová // 18 Nefrologie 225 // Michaela Buganová, Jan Langer // 19 Osteologie 249 // 19.1 Metabolismus kalcia, fosforu, magnézia a vývoj skeletu // Štěpán Kutilek // 19.2 Metabolická kostní choroba předčasně narozených dětí // Milan Bayer // 20 Oftalmologie 267 // Milan Odehnal, Jiří Malec //
21 Otorinolaryngologie // Michal Jurovčík // 22 Foniatrie 293 // Olga Dlouhá // 23 Dermatologie 299 // 23.1 Vývoj, funkce a specifika kůže nezralého dítěte // Zuzana Plzáková // 23.2 Infantilní hemangiomy novorozenců a kojenců // Josef Máliš, Adéla Mišove // 24 Stomatologie 315 // Vlasta Merglová, Romana Koberová Ivančaková // 25 Ortopedie 325 // Alena Schejbálová // 26 Chirurgie 339 // Milan Machart // 27 Algeziologie 351 // Jozef Macko // 28 Psychiatrie 361 // 28.1 Psychiatrické poruchy u předčasně narozených // Iva Dudová // 28.2 ADHD a hyperkinetické poruchy // Petra Uhlíková // 29 Vývojová psychologie 383 // Markéta Mohaplová // 30 Fyzioterapie a rehabilitace 391 // Renata Kunzmannová, Dagmar Mirovská, Libuše Smolíková // 31 Ergoterapie 409 // Eliška Haškovcová // 32 Klinická logopedie 421 // Barbora Červenková // 33 Speciální pedagogika 437 // Petra Tomatová // C PSYCHOSOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI // 34 Trauma předčasného porodu // Magdalena Chvílová Weberová // 453 // XIV Předčasně narozené dítě // 35 Krizová intervence // Petra Tomalová // 463 // 36 Vývojová péče a přesah do života rodiny a dítěte // Magdalena Chvílová Weberová // 469 // 37 Novorozenec drogově závislé matky // Barbora Fišárková // 479 // 38 Rodinná psychoterapie // Zuzana Kocábová, Ladislava Doležalová // 487 // 39 Stres a syndrom vyhoření u rodičů i zdravotníků // Radek Ptáček, Hana Ptáčková // 493 // 40 Dětská paliativní péče // Magdalena Chvílová Weberová // 499 // 41 Etické otazníky v následné péči // 519 // Magdalena Chvílová Weberová // D KAPITOLA PRO PRAXI // 42 Otázky, odpovědi, praktické rady a nejasnosti 537 // Daniela Marková, Blanka Zlatohlávková, Jana Tuková, Petr Klement, Libuše Smolíková, Markéta Mohaplová, Iva Dudová, Barbora Červenková,
Milan Odehnal, Jiří Malec, Zuzana Plzáková, Jitka Kytnarová, Alena Schej bálová, Vlasta Merglová, Nabil El-Lababidi // 43 Referenční auxologická data předčasně narozených dětí ČR a software Nerost 563 // Hana Krásničanová, Jiří Helmich (software), Marie Hladíková (statistické zpracování), Hana Ptáčková, Magdalena Chvílová Weberová, Jan Smíšek, Daniela Marková // 44 Resuscitace novorozence, kojence, SIDS, ALTE 575 // Jan Smíšek, Magdalena Chvílová Weberová // 45 Imunitní systém 581 // 45.1 Imunitní vývoj dítěte // Jitka Skovránková // 45.2 Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí // 45.3 Pasivní RSV imunizace // Martin Čihař // 46 Podpora kojení 593 // Magdalena Chvílová Weberová // 47 Podpůrná terapie: hipoterapie 605 // Šárka Smíš ková // Obsah XV // 48 Ústavní rehabilitační léčba v České republice 609 // Vasil Janko // 49 Přehled interakcí vybraných léčiv 611 // Jana Hroudová // 50 Léky a kojení 621 // Magdalena Chvílová Weberová // E APPENDIX // 51 Pomáhající a rodičovské organizace 633 // 51.1 Centrum provázení // Petra Tomalová // 51.2 Raná péče // Magdalena Chvílová Weberová // Nedoklubko // Lucie Záčková // 52 Seznam pomáhajících organizací České republiky - kontakty 645 // 53 Životní příběhy 649 // 54 Ergoterapie - kazuistika 661 // Eliška Haškovcová // Slovo závěrem 665 // Závěr 667 // Souhrn 669 // Summary 671 // Medailonky 673 // Seznam zkratek 689 // Rejstřík 703
cnb003305607

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC