Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Banská Bystrica : Belianum, 2020
76 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-557-1776-0 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 71-75
001639200
Úvod 5 // 1. Psychologické východiská čitateľstva detí 8 // 1.1 Formovanie vzťahu k čítaniu 8 // 1.2 Špecifiká detského čitateľa z hľadiska vývinovej psychológie 9 // 1.3 Psychologické funkcie u čitateľa mladšieho školského veku 11 // 1.4 Úloha psychologických funkcií u čitateľa staršieho školského veku 14 // 1.5 Identifikácia typov čitateľov v mladšom a staršom školskom veku 16 // 2. Pedagogické súvislosti rozvíjania čitateľstva detí 21 // 2.1 Druhy čítania a čitateľstvo detí 22 // 2.2 Trendy v čitateľstve detí 24 // 3. Prehľad zahraničných výskumov a programov na rozvíjanie čitateľstva, čitateľského entuziazmu žiakov mladšieho školského veku 25 // 3.1 Zistenia zo zahraničných výskumov zaoberajúcich sa čitateľským záujmom/radosťou z čítania/ čítaním pre potešenie čitateľov mladšieho školského veku 26 // 3.2 Prehľad zahraničných čitateľských programov na podporu čitateľského záujmu/čítanie pre potešenie v mladšom školskom veku 29 // 4. Komunitný program „Čítame deťom, čítame s deťmi“ 35 // 5. Akčný výskum účinnosti čitateľského programu 41 // 5.1 Metodologická báza overovania programu 42 // 5.1.1 Hlavný cieľ, čiastkové ciele a výskumné otázky 42 // 5.1.2 Výskumný súbor 42 // 5.1.3 Výskumné metódy a nástroje 43 // Torranceho figurálny test tvorivého myslenia (TTCT) 43 // Dotazník 44 // Test sémantického výberu 45 // 5.2 Prvý príklad dobrej praxe 47 // Vplyv čitateľského programu na tvorivosť žiakov 47 // Overovanie čitateľského programu v akčných výskumoch // 5.3 Druhý príklad dobrej praxe 53 // Vplyv čitateľského programu na rozvíjanie záujmu o mimočítankovú literatúru a čitateľské preferencie žiakov 53 // 5.4 Tretí príklad dobrej praxe 59 // Účinnosť čitateľského programu na rozvoj pozitívneho vzťahu žiakov k čítaniu a čitateľstvu 59 // 5.5 Diskusia 66 // Záver 69 // Liter.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC