Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2021
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-4151-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-3089-4 (print)
* svěřenské fondy * svěřenecké fondy
001639209
1 Úvod ...7 // 2 Trocha zábavné historie ...13 // 3 Co je to svěřenský fond? ...17 // 4 Různé druhy svěřenských fondů ...22 // 5 Proč zakládat svěřenský fond? ...25 // 6 Kdy založit svěřenský fond ...30 // 7 Jak založit svěřenský fond ...32 // 8 Pozor na špatně sepsané zakládací listiny ...39 // 9 Kdo dostane peníze? ...41 // 10 Vklady majetku do svěřenského fondu ...48 // 11 Nákup a prodej věcí ...52 // 12 Vyjmutí majetku ze svěřenského fondu ...57 // 13 Rodiny někdy bývají komplikované ...63 // 14 Ochrana vašeho domova ...72 // 15 Zrcadlové svěřenské fondy ...82 // 16 Rozvod, manželství a společné jmění manželů ...87 // 17 Předání firmy další generaci - nebo ne? ...95 // 18 Budování rodinné dynastie ...106 // 19 Ochrana zranitelných osob ...111 // 20 Svěřenské fondy za určitým účelem ...119 // 21 Žít navždy a dělat hezké věci ...124 // 22 Vyprávění o hradech a zámcích, ale hlavně o chalupách ...133 // 23 Poznámka o blind trustech ...139 // 24 Vyberte si svého svěřenského správce ...143 // 25 Proč je administrace svěřenského fondu nezbytná a jak ji dělat správně .. 150 // 26 Povinnosti svěřenského správce ...162 // A. Kdo je šéf? ...163 // B. Seznam povinností svěřenského správce ...164 // C. Povinnost: Péče řádného hospodáře ...165 // D. Povinnost: Dodržovat zákony ...166 // E. Povinnost: Dodržovat a plnit podmínky stanovené zakládacími listinami svěřenského fondu ...166 //
F. Povinnost: Jednat osobně ...167 // G. Povinnost: Chránit majetek ve svěřenském fondu a bránit fond před útoky zvnějšku ...169 // H. Povinnost: Být obezřetný - „Pravidlo ChSSZ“ ...170 // CH. Povinnost: Jednat v nejlepším zájmu obmyšlených osob ...174 // I. Povinnost: Být nestranný vůči obmyšleným ...178 // J. Povinnost: Odpovídat za své činy a informovat obmyšlené // (v nezbytném rozsahu) ...180 // K. Povinnost: V případě potřeby jednat ...183 // L. Povinnost: Každé rozhodnutí předem zvážit ...186 // M. Povinnost: Neprofitovat; avšak mít možnost pobírat odměnu za své služby . 187 // N. Povinnost: Být loajální a neocitnout se ve střetu zájmů ...189 // 27 Změna nebo zrušení svěřenského fondu ...195 // 28 Uchování tajemství-Soukromí ...202 // 29 Mezinárodní alternativy ...209 // 30 Některé obavy a předpovědi ...212 // 31 Dodatek č. 1 - seznam důležitých ustanovení ...216 // Ustanovení, která váš statut musí obsahovat ...216 // Další ustanovení, která by měla většina statutů obsahovat ...217 // Další ustanovení, která by mohly statuty obsahovat ...219 // Ustanovení, která musí být ve smlouvě o svěřenském fondu ...220 // Ustanovení, která by měla být ve smlouvě o svěřenském fondu ...220 // Ustanovení v Memorandu přání ...225 // 32 Dodatek č. 2 - Výběr zajímavých případů ...226

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC