Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Brno] : Masarykova univerzita, 2019
1 online zdroj (172 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9513-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-9512-0 (print)
Kniha popisuje výslovnost nizozemštiny z pohledu českého mluvčího. Zařazuje nizozemštinu mezi germánské jazyky, vysvětluje její evropské variety a srovnává hlásky nizozemštiny a češtiny. Slouží jako příručka pro studenty nizozemštiny, kde se mohou dozvědět, jak správně vyslovovat jednotlivé hlásky, jak je nezaměňovat za české a jak vyslovovat hlásky v kontextu. Důležitou součástí je i pojednání o artikulačních bázích obou jazyků, které vysvětluje, jak jsou v nizozemštině nastavena mluvidla a jak se pohybují a to na základě srovnání frekvencí hlásek..
001639220
Poděkování a věnování 7 // 1 ÚVOD 11 // 1.1 Cíl knihy 11 // 1.2 Struktura knihy 12 // 1.3 Nizozemština jako vysokoškolský obor studia 14 // 1.4 Cíle a motivace vysokoškolských studentů nizozemštiny 14 // 2 PERSPEKTIVY A PODPORA NEDERLANDISTIKY 16 // 2.1 Perspektivy studia nizozemštiny 16 // 2.2 Nederlandistika a Nizozemská jazyková unie 17 // 3 POSTAVENÍ NIZOZEMŠTINY // MEZI GERMÁNSKÝMI JAZYKY 19 // 3.1 Nizozemština, Nizozemí, nizozemská jazyková oblast 20 // 3.2 Nizozemština v systému germánských j azyků 21 // 3.3 Vznik a standardizace nizozemštiny 21 // 3.4 Příbuznost nizozemštiny a vybraných germánských jazyků 23 // 3.4.1 Nizozemština a fríština 23 // 3.4.2 Nizozemština a afrikánština 24 // 3.4.3 Nizozemština a němčina 24 // 3.4.4 Nizozemština a angličtina 25 // 3.5 Shrnutí 26 // 4 SOUČASNÁ SITUACE NIZOZEMŠTINY JAKO JAZYKA 27 // 4.1 Standardní nizozemština? 31 // 4.2 Rozdíly mezi severní a jižní varietou kultivované výslovnosti.37 // 4.3 Výběr modelové výslovnostní variety pro české studenty nizozemštiny 41 // 5 ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA VE VÝUCE NIZOZEMŠTINY 44 // 5.1 Cvičebnice výslovnosti nizozemštiny 47 // 5.2 Zásady transkripce 51 // 6 SROVNÁNÍ ARTIKULAČNÍCH BÁZÍ V NIZOZEMŠTINĚ A V ČEŠTINĚ 53 // 6.1 Problematika artikulační báze 53 // 6.1.1 Artikulační báze vymezení pojmu 54 // 6.1.2 Terminologie 56 // 6.1.3 Artikulace v češtině a v nizozemštině 57 // 6.1.4 Artikulační práce aktivních artikulátorů v nizozemštině a češtině.57 // 6.1.5 Artikulační práce aktivních artikulátorů na základě frekvencí hlásek 58 // 6.2 Vokalické zvuky 59 // 6.2.1 Frekvence artikulační báze u vokalismu v nizozemštině a v češtině 59 // 6.2.2 Artikulační práce rtů 61 // 6.2.3 Artikulační činnost jazyka 62 //
6.2.4 Artikulační využití dolní čelisti 63 // 6.2.5 Artikulační využití vela 63 // 6.2.6 Artikulace diftongů 64 // 6.3 Konsonantické zvuky 65 // 6.3.1 Frekvence artikulační báze u konsonantismu v nizozemštině // a v češtině 65 // 6.3.2 Artikulační pozice jazyka 69 // 6.3.3 Velum 70 // 7 INVENTÁŘ VOKÁLŮ V ČEŠTINĚ A NIZOZEMŠTINĚ 73 // 7.1 Obecný úvod 73 // 7.2 Vokalický inventář češtiny - obecná charakteristika 74 // 7.2.1 Charakteristika monoftongů v češtině 74 // 7.2.2 Charakteristika diftongů v češtině 75 // 7.3 Vokalický inventář nizozemštiny - obecná charakteristika 76 // 7.3.1 Přízvuk v nizozemštině a jeho vliv na vokály 78 // 7.3.2 Problémy kvantity v nizozemštině 79 // 7.3.3 Charakteristika monoftongů v nizozemštině 79 // 7.3.4 Charakteristika diftongů v nizozemštině 80 // 7.4 Specifika nizozemského vokalického systému 83 // 7.4.1 Obligatórni rysy vokalického systému nizozemštiny 83 // 7.4.2 Fakultativní rysy vokalického systému v nizozemštině 85 // 7.5 Srovnání jednotlivých vokálů nizozemštiny a češtiny 86 // 7.5.1 J ednoduché vokály 87 // 7.5.1.1 Vokály shodné v češtině a v nizozemštině 88 // 7.5.1.2 Vokály s odlišnou realizací v nizozemštině a v češtině 89 // 7.5.1.3 Vokály, které jsou pouze v nizozemštině 93 // 7.5.2 Diftongy 95 // 7.5.2.1 Pravé diftongy v nizozemštině a v češtině 95 // 7.5.2.2 Nepravé diftongy v nizozemštině a v češtině 97 // 7.5.3 Výpůjčky ve zvukové stavbě nizozemštiny 98 // 8 INVENTÁŘ KONSONANTŮ V ČEŠTINĚ A V NIZOZEMŠTINĚ 99 // 8.1 Obecný úvod 99 // 8.2 Konsonantický inventář češtiny - obecná charakteristika 99 // 8.3 Konsonantický inventář nizozemštiny - obecná charakteristika 100 // 8.4 Specifika konsonantů a skupin konsonantů nizozemštiny a češtiny 102 //
8.4.1 Konsonanty shodné v češtině a v nizozemštině 102 // 8.4.2 Konsonanty s odlišnou realizací v nizozemštině a v češtině.102 // 8.4.2.1 Frikativy v nizozemštině a v češtině 103 // 8.4.3 Hlásky vznikající palatalizací 105 // 8.4.4 Nazály 107 // 8.4.5 Vibranty 108 // 8.4.6 Aproximanty 108 // 8.4.7 Laterální aproximanta 109 // 9 ZÁKONITOSTI SPOJOVÁNÍ HLÁSEK V ČEŠTINĚ A V NIZOZEMŠTINĚ 110 // 9.1 Asimilace znělosti v češtině a v nizozemštině 110 // 9.1.1 Regresivní asimilace znělosti 112 // 9.1.2 Progresivní asimilace znělosti u neznělé explozi vy a znělé frikativy 112 // 9.1.3 Progresivní asimilace znělosti u neznělé frikativy a znělé frikativy 113 // 9.1.4 Progresivní asimilace znělosti u exploziv a frikativ na konci slov v kombinaci se znělou frikativou 114 // 9.2 Asimilace místa artikulace nosových konsonantů // v češtině a v nizozemštině 115 // 10 ANALÝZA REALIZACE VOKÁLŮ A DIFTONGŮ ČESKÝMI MLUVČÍMI NIZOZEMŠTINY 116 // 10.1 Mluvčí, testovací materiál a metoda výzkumu 117 // 10.1.1 Mluvčí 117 // 10.1.2 Testovací materiál a metoda výzkumu 118 // 10.2 Cíle analýzy 119 // 10.3 Kritéria hodnocení realizace vokálů a diftongů českými mluvčími 121 // 10.4 Postup zpracování experimentálních dat 121 // 10.5 Analýza a hodnocení 122 // 10.5.1 Vokály s odlišnou realizací v nizozemštině: [Í], M, [e:], M, [o:], [o], [a:], [a] 123 // 10.5.1.1 Hodnocení realizace vokálů s odlišnou realizací českými mluvčími 123 // 10.5.1.2 Shrnutí rozboru 126 // 10.5.2 Vokály vyskytující se pouze v nizozemštině: [y] [y] [?:] [?].128 // 10.5.2.1 Hodnocení realizace vokálů vyskytujících se pouze v nizozemštině: [y] [y] [?:] [?] 128 // 10.5.2.2 Shrnutí rozboru 132 // 10.5.3 Diftongy [ei], [au], [cey] 133 // 10.5.3.1 Hodnocení realizace diftongů [ei], [au], [oey] 134 //
10.5.3.2 Shrnutí rozboru 136 // 10.6 Analýza nahrávek rodilými mluvčími 138 // 10.7 Závěr 141 // 11 ZÁVĚR 142 // SAMENVATTING 144 // SUMMARY 147 // LITERATURA 149 // PŘÍLOHY 160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC