Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Brno] : Masarykova univerzita, 2020
1 online zdroj (258 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9520-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-9519-9 (print)
Tato publikace se zabývá mluveným jazykem v kombinaci s jazykem politiky v rámci politických televizních talk show. Hlavní pozornost je soustředěna na způsoby formulací a především na pragmatickou charakteristiku otázek a odpovědí z hlediska řečových aktů. Tyto teoretické aspekty jsou použity při detailní analýze odpovědí účastníků politické televizní talk show Günther Jauch. Publikace si klade za cíl zjistit a popsat lingvistická specifika těchto odpovědí mimo jiné z hlediska jejich responsivity, hyperinformativnosti a práce s emocemi. Text této publikace je určen zejména pro lingvisty..
001639221
Einleitung 9 // I. THEORETISCHER TEIL 13 // 1 Gesprochene Sprache 15 // 1.1 Gesprochene vs. geschriebene Sprache 16 // 1.1.1 Spontan gegenüber geplant 16 // 1.1.2 Geschwindigkeit der Mitteilung 17 // 1.1.3 Anwesenheit von Sprecher und Hörer 18 // 1.2 Syntaktische Merkmale der gesprochenen Sprache 19 // 1.2.1 Einfacher Satz vs. Gefügesatz, Satzlänge 19 // 1.2.2 Ellipsen 20 // 1.2.3 Anakoluth 21 // 1.2.4 Verb 26 // 1.2.5 Pronomen 27 // 1.2.6 Konjunktionen 28 // 1.3 Semantische Merkmale der gesprochenen Sprache 30 // 1.3.1 Interjektionen, Gesprächspartikeln 31 // 2 Formulierungsverfahren in gesprochener Sprache 33 // 2.1 Ankündigen 33 // 2.2 Antithese, Kontrast 34 // 2.3 Formelhaftes Sprechen 35 // 2.4 Wiederholung 36 // 2.5 Aufzählung, Liste 38 // 2.6 Paraphrase 39 // 2.7 Fremdinitiierte Korrektur 40 // 2.8 Resümee 41 // 3 Sprache der Politik 43 // 3.1 Politischer Wortschatz 45 // 3.1.1 Institutionsvokabular 45 // 3.1.2 Ressortvokabular 45 // 3.1.3 Ideologievokabular 46 // 3.1.4 Allgemeines Interaktionsvokabular 47 // 3.2 Schlagwörter 47 // 3.3 Politische Metaphern 48 // 3.4 Begriffe besetzen 50 // 3.4.1 Neuprägung von Begriffen 50 // 3.4.2 Perspektivisches Bezeichnen 50 // 3.4.3 Umdeutung von Begriffen 50 // 3.4.4 Umwertung von Begriffen 51 // 3.4.5 Konnotatives Partizipieren an Begriffen 51 // 3.5 Sprache der Politik und politische Fernsehdiskussionen 52 // 4 Pragmatik und Sprechakttheorie 57 // 4.1 Frage und Antwort 59 // 4.1.1 Frage 60 // 4.1.2 Antwort 66 //
II. PRAKTISCHER TEIL 75 // 5 Einleitung 77 // 5.1 Material und Untersuchungsmethode 77 // 5.2 Echte Antworten 79 // 5.2.1 Echte hyperinformative Antworten der Bestätigung // nach geschlossener Frage 80 // 5.2.2 Echte nicht-hyperinformative Antworten der Bestätigung // nach geschlossener Frage 97 // 5.2.3 Echte hyperinformative Antworten der Abweisung // nach geschlossener Frage 100 // 5.2.4 Echte nicht-hyperinformative Antworten der Abweisung // nach geschlossener Frage 120 // 5.2.5 Echte hyperinformative Antworten nach offener Frage 122 // 5.2.6 Echte nicht-hyperinformative Antworten nach offener Frage 140 // 5.3 Unechte Antworten 144 // 5.3.1 Unechte Antworten nach geschlossener Frage - Ablenkungen 145 // 5.3.2 Unechte Antworten nach geschlossener Frage - Frage-Zurückweisung 177 // 5.3.3 Unechte Antworten nach offener Frage - Ablenkungen 181 // 5.3.4 Unechte Antworten nach offener Frage-Frage-Zurückweisung 184 // 5.3.5 Unechte Antworten nach offener Frage - Rückfragen 189 // Schlussfolgerungen und Ausblick 195 // Quellenverzeichnis 201 // Internetquellen 207 // Anhang hTranskript 209 // Anhang II: Transkriptionskonventionen 257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC