Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Platforma pro sociální bydlení, 2020
192 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-270-7863-9 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny?
500 výtisků
Obsahuje bibliografii a rejstřík
001639243
Předmluva k českému vydání // Předmluva // Poděkování // Úvod // Bezdomovectví: celosvětový problém // O Housing First a této příručce // Komu je tato příručka určena? // Jak tuto příručku používat // Shrnutí kapitol // Terminologie // Kapitola 1 // Program Pathways Housing First Proč to funguje // Počátky Housing First jako alternativy k lineární rezidenční léčbě // Principy Housing First // Shrnutí // Kapitola 2 // Úvodní kroky programu // Popis cílové skupiny // Posouzení vhodnosti osoby do programu PHF Doporučování do programu PHF // Vstup do služby - proces zapojení klienta do programu Příprava před hledáním bytu Počáteční a návazné služby Shrnutí // Kapitola 3 // Bydlení a podpůrné služby spojené s bydlením // Proč Housing First? // Dvě podmínky programu První kroky k zajištění bydlení Kritéria pro výběr bytu // Pronájem nebo podnájem prostřednictvím PHF Povinnosti a práva nájemníka // Pronajímatelé 63 // Vytvoření domova 66 // Specifické otázky PHF 68 // Řešení krizových situací spojených s užíváním bytu 70 // Řešení situace, kdy je nezbytné přemístění 71 // Shrnutí 75 // Kapitola 4 // Multidisciplinární přístup 77 // Jak týmy ACT a ICM slouží klientům v programu PHF 77 // Multidisciplinární přístup ke komunitním službám 77 // Přiřazení vhodné úrovně služeb 78 // Týmy ACT a ICM: Rozdíly a podobnosti 79 // Mapování potřeb klienta a plánování podoby služby 80 // Věda a umění domácí návštěvy 82 // Osvěžení postupů a fungování týmu 86 // Shrnutí 87 // Kapitola 5 // Tým asertivní komunitní léčby v PHF 89 // Týmy asertivní komunitní léčby: jak v programu PHF pracují 89 // Členové týmu ACT 92 // Ranní porady týmu ACT 101 // Hypotetická ranní porada 112 // Týdenní případová porada ACT // Shrnutí //
Kapitola 6 // Tým intenzivního oase managementu v PHF 117 // Poskytování služeb týmem ICM s použitím metody založené na silných stránkách 117 // Členové týmu ICM 119 // Týdenní porada týmu ICM 121 // Shrnutí 122 // Kapitola 7 // Využití dalších metod založených na důkazech 125 // Integrovaná léčba duálních poruch 126 // obsah // Harm reduction 128 // Fáze změny 130 // Motivační rozhovory 132 // Zvládání nemoci a zotavení 134 // Podporované zaměstnávání 136 // Skupiny a společenské události 137 // Začlenění do komunity 138 // Shrnutí 140 // Kapitola 8 // Jak zavést PHF ve své obci 143 // Posouzení vhodnosti a prosazení programu PHF 143 // Místní zastánce: jeden z klíčů k úspěšnému zavedení 144 // Získání finančních zdrojů pro dvě složky programu PHF 146 // Spuštění programu PHF 148 // Důležitý první rok - a dál 150 // Shrnutí 151 // Přílohy // Příloha A: Výzkum a vyhodnocení 153 // Příloha B: Některé administrativní úkony 159 // Příloha C: Vzorové formuláře 161 // Příloha C1: Popis ranní porady týmu ACT a kontrolní seznam 161 // Příloha C2: Seznam nábytku a nákupní klientský seznam 165 // Příloha C3: Kontrolní seznam připravenosti bytu k nastěhování 166 // Příloha C4: Dohoda o užívání a obývání 167 // Příloha C5: Věrnost programu Pathways Housing First: // Kontrolní seznam základních složek 172 // Příloha D: Vzorový rozpočet 175 // Příloha E: Ocenění, která získal Pathways Housing First a S. Tsemberis 178 // Příloha F: Dvě svědectví 179 // Příloha G: Dodatečné zdroje 183 // Reference // Rejstřík // O autorovi
(OCoLC)1226361179
cnb003221453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC