Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Historický ústav, 2019
676 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-347-1 (vázáno)
Práce Historického ústavu AV ČR v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; Svazek 93
Obsahuje bibliografii na stranách 597-650, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001639355
1. Úvod ...11 // 1.1 Prameny a literatura ...16 // Ruské archivy ...17 // Archiv zahraniční politiky RF (Archiv vnešnej politiki RF) ...18 // Ruský státní archiv sociálně-politických dějin (Rossijskij gosudarstvennyj archiv sociaľno-političeskoj istorii, RGASPI) ...19 // „Osobyje papki“ ...19 // Státní archiv Ruské federace, Moskva (Gosudarstvennyj archiv Rossijskoj // federácii, GARF) ...24 // České archivy ...25 // Národní archiv ...26 // 1.2 Edice dokumentů ...31 // 1.3 Historiografie po roce 1989 k výzkumu vztahů českých zemí/Československa, s Ruskem/Sovětským svazem v první polovině 20. století ...33 // Syntézy ke vztahové problematice ...41 // SSSR, Kominterna a KSČ ...51 // Struktura práce ...57 // 1.4 Poděkování ...59 // 2. První kontakty, konflikty a normalizace vztahů mezi sovětským Ruskem a ČSR1917-1922 ...61 // 2.1 Klíčové momenty vztahů česko-ruských před a za 1. světové války ...61 // Český zájem o Rusko: společnost a politika ...61 // Čeští přistěhovalci v Rusku ...70 // Vzájemný česko-ruský obchod ...73 // Místo Ruska v úvahách českého domácího i zahraničního odboje o zahraničněpolitickém zajištění budoucího samostatného státu ...75 // Linie Edvarda Beneše ...77 // 2.2 Česká společnost a její vztah k Rusku po bolševické revoluci ...79 // Československé vojsko v Rusku ...82 // Otázka ruského zlatého pokladu ...97 // Československá zahraniční politika a sovětské Rusko ...102 // Formování sovětské zahraniční politiky ...105 // Versailleská jednání a otázka vztahu k sovětskému Rusku ...108 // Komunistická Internacionála ...114 // Vznik KSČ, sekce Kominterny a podpora Sovětského Ruska ...120 // Bezpečnostní souvislosti: Československo-sovětské vztahy a komunistické hnutí ...125 // 2.3 Repatriační mise v sovětském Rusku ...128 //
Návrat válečných zajatců z Ruska ...128 // Jak byla vnímána otázka repatriace z Ruska v Československu, ve vládě? ...130 // Podnikatelské záměry a zájem o obchod s Ruskem ...132 // Diplomacie - Československá repatriační mise v RSFSR ...134 // První oficiální kontakt se sovětským Ruskem ...137 // Moskevská repatriační mise mjr. Josefa Skály ...139 // Sovětská repatriační mise v Československu. Mise Červeného kříže RSFSR ...144 // 2.4 Obtíže s polsko-sovětskou válkou. Souvislosti vývoje na Podkarpatské Rusi ...146 // 2.5 Od prvních kontaktů k jednáním a smlouvám ...156 // Zřízení obchodních misí v Československu v sovětském Rusku a na Ukrajině . 159 // 2.6 Osudy ruské, ukrajinské, běloruské emigrace v Československu po útěku ze Sovětského Ruska ...164 // Rozdíly a shody Masaryk - Kramář ...165 // Ruská pomocná akce ...167 // Pomoc hladovějícímu Rusku a Masarykovo memorandum ...169 // Širší souvislosti působení emigrace z bývalé Ruské říše v Československu ...174 // 2.7 Konference v Janově, Rappalu, sovětská zahraniční politika a Československo - 1922 ...176 // Janovská konference ...181 // Souvislosti moskevského procesu s esery ...184 // 2.8 Uzavření prozatímní dohody ČSR se sovětským Ruskem v roce 1922 ...186 // 3. Československo-sovětské vztahy, 1922-1935 ...195 // 3.1 Dualita sovětské zahraniční politiky ...197 // 3.2 Postavení ruské a ukrajinské emigrace v Československu ...197 // 3.3 Emigrace do Sovětského svazu ...197 // 3.4 Hospodářské vztahy ...199 // 3.5 Diplomatické vztahy ...200 // 3.6 Nové reality v evropské politice ...203 // 3.7 Válečná hrozba v SSSR, politika Kominterny a čs.-sovětské vztahy ...208 // 3.8 Cesta ke spojenectví ...218 // 4. Limitované spojenectví a cesta k Mnichovu 1935-1938 ...233 //
4.1 Spojenecká smlouva, Benešova cesta do Moskvy v červnu 1935 a její souvislosti ...234 // Osobnost Sergeje Sergejeviče Alexandrovského ...237 // Realita mezinárodně politické situace a možností kolektivní bezpečnosti .. 239 // Španělská občanská válka a její reflexe ...242 // Demokrat Beneš a Stalinova politika ...246 // 4.2 Reflexe stalinistického velkého teroru roku 1937 v československé politice a společnosti ...249 // Společnost a politická scéna ...252 // Exkurz: Represe v Rudé armádě ...256 // Moskevské procesy, politika a československá levice ...258 // 4.3 Hospodářské vztahy ...261 // Zbrojně-technické kontakty, spolupráce československých zbrojovek se sovětským obranným průmyslem a potenciál vojenské spolupráce ...263 // Čím byl československý zbrojní průmysl zajímavý pro SSSR? ...266 // Možnosti vojenské spolupráce? Nebo jen obchod? ...270 // 4.4 Diplomatický zápas, cena a potenciál pomoci ...279 // Jaro 1938 ...279 // 4.5 Zářijová krize a Sovětský svaz ...286 // Dvě otázky Beneše Stalinovi ...296 // Československá otázka na půdě Společnosti národů ...302 // Nechtěný spojenec? ...303 // Sovětský svaz, Rudá armáda a Československo za krize 1938 ...305 // Vojenská opatření SSSR na západních hranicích v pozdním létě 1938 ...305 // Možnosti přesunu jednotek Rudé armády do Československa ...312 // Zhodnocení sovětského postupu ...318 // 4.6 Druhá republika a Sovětský svaz. Vývoj po Mnichově do nacistické okupace zbytku Česko-Slovenska v březnu 1939 ...319 // 5. Sovětský svaz. Komunistická internacionála a Československo ve druhé polovině třicátých let ...327 // 5.1 „Guttmaniáda“ ...333 // 5.2 Na cestě k VII. kongresu Kominterny. Změna strategie ...337 // VII. kongres Kominterny, KSČ a československo-sovětské vztahy ...342 //
5.3 Kominterna a KSČ. Druhá polovina 30. let ...343 // 5.4 Kominterna a postup komunistů v zářijové krizi 1938 a po Mnichovu ...352 // 5.5 Linie Kominterny a cesta KSČ do ilegality ...362 // 6. Československo-sovětské vztahy, 15. března 1939-1945 ...369 // 6.1 Vztahy 1939-1941 ...369 // 6.2 k novým začátkům? Československo-sovětské vztahy 1941-1943 ...375 // Představy československé vlády o budoucnosti ČSR, její zahraniční politice a roli Sovětského svazu ve střední Evropě ...377 // 6.3 Výstavba československé vojenské jednotky v SSSR ...379 // 6.4 Moskva a československo-polská jednání o konfederaci ...386 // 6.5 Československo-sovětská spojenecká smlouva ...393 // 6.6 Přípravy na osvobození ...405 // Další výstavba československých vojenských jednotek v SSSR ...406 // 6.7 Slovenské národní povstání ...409 // 6.8 Osvobozování v pojetí Moskvy ...413 // 6.9 Případ separatismu: Podkarpatská Rus ...416 // 6.10 Návrat domů přes Moskvu ...425 // 7. Od slovanského bloku k satelizaci ČSR (1945-1948) ...431 // 7.1 Poválečná situace ...431 // Zorinova série ...439 // Geopolitická „hra o Prahu“ ...440 // Koncepce vícestranné zahraničné politické orientace Československa ...450 // Poselství Benešovy práce Demokracie dnes a zítra ...452 // Zájmy Sovětského svazu a jeho politika vůči zemím středovýchodní Evropy ...459 // Odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu ...462 // Naplnění dohody o možnosti opce obyvatelstva ...471 // Pobyt sovětských vojsk na území Československa, odchod spojeneckých vojsk ...474 // Paradoxy vztahů obyvatelstva vůči osvoboditelům ...481 // Politika a kultura ...485 // 7.2 Otázka válečné kořisti ...486 // Jednání první - úvodní poválečná cesta vládní delegace do Moskvy 25.-30. června 1945 ...490 //
Zadržování přístupu k československým bankám ...493 // 7.3 Perzekuce a deportace československých občanů do SSSR ...494 // 7.4 Repatriace a opce ...496 // 7.5 Hospodářské vztahy po osvobození ...500 // Hospodářské škody, hledání pomoci a potenciál rozvoje vztahů s SSSR ...500 // Vedení politické emigrace za války na cestu rozvoje poválečné ekonomiky ...506 // Pomoc od UNRRA ...513 // Stav průmyslu ...522 // Jednání o obchodní výměně v červnu 1945 v Moskvě ...524 // První obchodní dohody a vývoj vzájemného obchodu ...526 // Vývoj vzájemného zahraničního obchodu ...535 // Uran pro sověty, uran pro bombu? ...538 // Otázka mezinárodní kontroly jaderné energie ...548 // Rozvoj a výsledky těžby uranu ...549 // 7.6 Parlamentní volby v květnu 1946 a Budovatelský program Gottwaldovy vlády ...550 // Gottwald v Moskvě - jednání 20.-26. července 1946 ...561 // 7.7 Marshallův plán a čs.-sovětské vztahy ...563 // Projekt plánu rekonstrukce Evropy G. C. Marshalla ...565 // Proměny stanovisek Československa ...567 // Jednání v Moskvě 10. července 1947 ...569 // Hospodářské smlouvy pro budoucnost a kulminace sporů o zahraničně politickou orientaci a vznik Informbyra ...572 // Vznik Informbyra ...578 // 7.8 Únorová krize, její vyústění a otázka interpretace ...579 // Zorinova únorová mise ...582 // 8. Epilog. Průsečík geopolitických zájmů nebo opuštěná periferie? ...591 // 9. Summary ...593 // 10. Seznam pramenů a literatury ...597 // 11. Seznam zkratek ...651 // 12. Jmenný rejstřík ...657 // 13. Místní rejstřík ...669
cnb003258710

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC