Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Praha : Historický ústav, 2020
481 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, noty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-360-0 (vázáno)
Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia
Obsahuje bibliografii na stranách 419-461, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně anglický a německý text, anglické resumé
001639356
Úvod // Hus a jeho obraz v šesti staletích po jeho smrti... 9 - Eva Doležalová // K transformaci některých tradičních forem zbožnosti v Praze a v Čechách v době předhusitské. Několik divokých úvah o skrytém vlivu peregrinatio religiosa na rané husitství ... 19 - Jan Hrdina // Carmina Hussiana... 33 - Jana Nechutová // Počátky Husova druhého života... 43 - Eva Doležalová // Husovo dílo v čase prvotisků ... 51 - Kamil Boldan // Husovy spisy v době pohusitské ... 63 - Bořek Neškudla // Knihy pražských měštanů v 13. století (Husitská Praha)... 73 - Kateřina Jíšová // Betlémská kaple jako místo paměti na Jana Husa od konce 15. do počátku 17. století... 87 - Mlada Holá - Martin Holý // Ke kořenům hudební tradice utrakvistické církve... 99 - Lenka Hlávková - Pawel Gancarczyk // Druhý život Jana Husa v historiografickém díle Jana Dlugosze ... 111 - Jan Červenka // Das Bild des Jan Hus und des Hussitismus in der spätmittelalterlichen und humanistischen Geschichtsschreibung Ungarns (15. - 17. Jahrhundert)... 121 - Gábor Bradács // „Luther je jak labuť bílá a v té labuti tkví husy nespálená síla... Tu husu ještě upekli, ale labuť nikoliv, ta bude zpívat na věky“... 139 - Jan Royt // Jan Hus a husitství jako téma ve Veleslavínově kalendáři historickém. K reflexi husitské tradice v pražském souměstí v raném novověku ... 143 - Olga Fejtová // Jan Hus v historické jednotě bratrské... 169 - Jiří Just // Puritans’ and Anglicans’ Views of Hus in Elizabethan England: An Assessment... 181 - Zdeněk David // Mistr Jan Hus barokní. Středověký reformátor v proudu pobělohorské rekatolizace... 195 - Jiří Mikulec //
„... doch kamen Sie so jämerlich ums Leben...“ Posmrtné setkání dvou kazatelů: Jan Hus a Hermann Joachim Hahn. (Husův ohlas v Sasku v první polovině 18. století) ... 209 - Iveta Coufalová // Jan Hus in der Böhmischen Brüder-Geschichte des württembergischen Theologen Georg Konrad Rieger (1687-1743) - Eine pietistische Aneignung ... 211 - Siglind Ehinger // Das umstrittene Erbe. Graf Nikolaus von Zinzendorf und die Jan-Hus-Tradition in der Herrnhuter Brüdergemeine... 231 - Gregor M. Metzig // Die Herrnhuter Gemeine in Pottenstein und die Hus-Feiern zur Jahrhundertwende... 263 - Susanne Kokel // Jan Hus a čeští evangelíci od tolerančního patentu do konce první světové války ...277 - Sixtus Bolom-Kotari // Geschichtspolitische Mobilisierung. Hus und die ,Hussiten‘ im böhmischen Vormärz ... 299 - Steffen Höhne // Mistr Jan ve víru událostí 1848-1851 ... 311 - Magdaléna Pokorná // Husitské reminiscence v hudbě Antonína Dvořáka: Dramatická ouvertura Husitská op. 67 ... 329 - Jarmila Gabrielová // Relikvie mučedníka Jana Husa - zrod poutního místa v Kostnici ... 333 - Blanka Zilynská - Milena Bravermanová // Mýty spojené s Husovým pobytem na Krakovci a jejich reflexe v husovské tradici ...359 - Jan Krško // Jan Hus versus sv. Cyril a Metoděj: česká národní emancipace ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století z pohledu Katolické církve a diplomacie Svatého stolce... 367 - Jitka Jonová // Proměny husovského vzpomínání v českých zemích po roce 1918 ... 375 - Jaroslav Šebek // Nacionalista, liberál, revolucionář. Jan Hus v učebnicích dějepisu ... 391 - Robert Novotný // Reflexe Jana Husa ve filmových a televizních projektech... 401 - Pavel Helan // Závěr... 409 // Summary... 413 // Seznam pramenů ... 419 // Seznam starých tisků ... 427 //
Seznam edic historických pramenů ... 433 // Seznam literatury... 439 // Ediční poznámka... 463 // Jmenný rejstřík... 465 // Místní rejstřík... 477
cnb003254055

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC