Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020
229 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-245-2184-8 (brožováno)
Vročení je chybné, správně má být: 2016
1. dotisk 2020
Na obálce nad názvem: Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Obsahuje bibliografii a rejstřík
001639392
Předmluva 5 // 1. Pravděpodobnostní rozdělení // 1.1 Popis pravděpodobnostního rozdělení 7 // 1.2 Symetrické rozdělení 11 // 1.3 Momentová vytvořující funkce 15 // 1.4 Pravděpodobnostní rozdělení gama a beta 22 // 1.5 Další vybraná pravděpodobnostní rozděleni iini 35 // 1.5.1 Weibullovo rozdělení 35 // 1.5.2 Paretovo rozdělení 37 // 1.6 Konvoluce 38 // 1.7 Příklady k řešení 44 // 2. Limitní věty // 2.1 Konvergence náhodných veličin 47 // 2.2 Centrální limitní věta 52 // 2.3 Zákon velkých čísel 64 // 2.4 Příklady k řešení 68 // 3. Náhodný vektor, jeho rozdělení a charakteristiky // 3.1 Charakteristiky vektorů 72 // 3.2 Konstrukce odmocninové matice ke kovarianční matici 79 // 3.3 Charakteristiky lineárních forem 83 // 3.4 Náhodný výběr z vícerozměrného rozdělení 86 // 3.5 Výběrové charakteristiky lineárních forem 90 // 3.6 Příklady k řešení iini 93 // 4. Vícerozměrné normální rozdělení a jeho použití // 4.1 Vícerozměrné normální rozdělení a jeho vlastnosti 96 // 4.2 Kvadratické formy a jejich rozdělení 106 // 4.2.1 Wishartovo rozdělení a Hotellingovo rozdělení 108 // 4.3 Rozdělení výběrových charakteristik pro výběr z normálního rozdělení 110 // 4.4 Příklady k řešení 113 // 5. Uspořádaný vektor a jeho vlastnosti // 5.1 Jednorozměrná rozdělení uspořádaného výběru 118 // 5.2 Dvojrozměrná rozdělení uspořádaného náhodného vektoru iini 125 // 5.3 Charakteristiky založené na uspořádaném náhodném výběru i 129 5.3.1 Charakteristiky polohy 130 // 5.3.2 Charakteristiky variability 131 // 5.4 Výběrová kvantilová funkce a empirická distribuční funkce l 134 // 5.5 Kolmogorovův-Smirnovův test 139 // 5.5.1 Kolmogorovův-Smirnovův test pro jeden výběr 139 // 5.5.2 Kolmogorovův-Smirnovův test pro dva nezávislé výběry 141 //
5.6 Jádrový odhad hustoty rozdělení 143 // 5.7 Příklady k řešení 147 // 6. Odhady parametrů 149 // 6.1 Bodový odhad jednoho parametru 149 // 6.1.1 Metody konstrukce bodových odhadů 162 // 6.2 Odhady vektorového parametru 168 // 6.2.1 Metody konstrukce odhadu 177 // 6.3 Asymptotická normalita maximálně věrohodných odhadů 184 // 6.3.1 Pravděpodobnostní rozdělení závislá na jednom parametru 184 // 6.3.2 Pravděpodobnostní rozdělení závislá na vektorovém parametru 188 // 6.4 Příklady k řešení 190 // 7. Úsudky o parametrech normálního rozdělení 193 // 7.1 Odhad parametrů jednorozměrného normálního rozdělení 193 // 7.2 Odhad parametrů vícerozměrného normálního rozdělení 196 // 7.3 Oblast spolehlivosti pro vektor středních hodnot 198 // 7.4 Test hypotézy o vektoru středních hodnot 204 // 7.5 Příklady k řešení 207 // 8. Přílohy // 209 // 8.1 Příloha 1 Tabulky 209 // 8.2 Příloha 2 Výsledky cvičení 211 // 8.2.1 Kapitola 1 213 // 8.2.2 Kapitola 2 214 // 8.2.3 Kapitola 3 215 // 8.2.4 Kapitola 4 218 // 8.2.5 Kapitola 5 220 // 8.2.6 Kapitola 6 222 // 8.2.7 Kapitola 7 223 // 9. Literatura // 9. Rejstřík
(OCoLC)1015189925
cnb002944262

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC