Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2021
96 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2501-2 (brožováno)
ISBN 978-80-271-4200-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-4201-9 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na stranách 92-94 a rejstřík
České a anglické resumé
001639399
O autorce 2 // Úvod 7 // Slovníček pojmů a zkratek 9 // 1 Základní charakteristika a rysy KBT a jejich podobnost s pedagogickými principy 11 // 1.1 Základní charakteristika a rysy KBT 12 // 1.2 Podobnost základních rysů KBT s rysy výchovně-vzdělávacího procesu 17 // 1.2.1 Komentář na závěr kapitoly 18 // 1.3 Bludný kruh 18 // 1.4 Metody KBT 21 // 2 Přehled a charakteristika kognitivně-behaviorálních metod a nástrojů doporučených pro pedagogy 23 // 2.1 Prevence je lepší než intervence 23 // 2.1.1 Prevence problémového chování ve třídě - obecná doporučení 23 // 2.1.2 Preventivní opatření problémového chování ve třídě 23 // 2.2 Přehled užitečných preventivních intervencí použitelných ve školním prostředí 24 // 2.3 Intervenční metody řadící se ke KBT 28 // 3 Kognitivně-behaviorální metody vhodné pro školní speciální pedagogy a školní psychology 37 // 3.1 Metoda expozice 37 // 3.2 Metoda zábrana zabezpečovací reakce 38 // 3.3 Nácvik asertivity a sociálních dovedností 38 // 3.4 Relaxace a imaginační techniky 40 // 3.4.1 Relaxační polohy, typy relaxací a nácvik klidného dýchání 40 // 3.4.2 Imaginační cvičení 43 // 3.5 Metoda sledování a plánování činnosti 43 // 3.5.1 Komentář na závěr kapitoly 46 // 4 Adekvátní komunikace s žáky a vlídný přístup pedagoga - alfa a omega vzájemného vztahu 47 // 4.1 Doporučení, jak lze komunikovat efektivněji 47 // 4.1.1 Komentář na závěr kapitoly 50 //
5 Možnosti a limity spolupráce pedagoga s rodiči integrovaných žáků 51 // 5.1 Komentář na závěr kapitoly 53 // 6 Uplatnění kognitivně-behaviorálních přístupů u žáků s psychickými problémy v prostředí škol a školských zařízení 54 // 6.1 Úzkostný žák a uplatnění KB intervencí 54 // 6.1.1 Terapie 56 // 6.1.2 Komentář na závěr kapitoly 58 // 6.2 Žák s ADHD a uplatnění KB intervencí 58 // 6.2.1 Terapie 60 // 6.2.2 Komentář na závěr kapitoly 64 // 6.3 Žák s poruchami chování a uplatnění KB intervencí 65 // 6.3.1 Terapie 66 // 6.3.2 Komentář na závěr kapitoly 70 // 6.4 Žák s disharmonickým vývojem a uplatnění KB intervencí 71 // 6.4.1 Terapie 74 // 6.4.2 Komentář na závěr kapitoly 78 // 6.5 Žák, který se sebepoškozuje a uplatnění KB intervencí 78 // 6.5.1 Terapie 81 // 6.5.2 Komentář na závěr kapitoly 88 // 7 Význam multidisciplinární spolupráce v terapii psychických poruch dětí 90 // Závěr 91 // Citát na závěr 91 // Seznam bibliografických odkazů 92 // Jiné zdroje 94 // Internetové zdroje 94 // Rejstřík 95 // Souhrn 96 // Summary 96

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC