Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Grada, 2021
96 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-271-2501-2 (brožováno)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na stranách 92-94 a rejstřík
České a anglické resumé
001639399
Obsah // 0 autorce...2 // Úvod...7 // Slovníček pojmů a zkratek...9 // 1 Základní charakteristika a rysy KBT a jejich podobnost // s pedagogickými principy...11 // 1.1 Základní charakteristika a rysy KBT...12 // 1.2 Podobnost základních rysů KBT s rysy // výchovně-vzdělávacího procesu...17 // 1.2.1 Komentář na závěr kapitoly...18 // 1.3 Bludný kruh...18 // 1.4 Metody KBT...21 // 2 Přehled a charakteristika kognitivně-behaviorálních metod // a nástrojů doporučených pro pedagogy...23 // 2.1 Prevence je lepší než intervence ...23 // 2.1.1 Prevence problémového chování ve třídě // - obecná doporučení...23 // 2.1.2 Preventivní opatření problémového chování // ve třídě...23 // 2.2 Přehled užitečných preventivních intervencí // použitelných ve školním prostředí...24 // 2.3 Intervenční metody řadící se ke KBT...28 // 3 Kognitivně-behaviorální metody vhodné pro školní // speciální pedagogy a školní psychology...37 // 3.1 Metoda expozice...37 // 3.2 Metoda zábrana zabezpečovací reakce ...38 // 3.3 Nácvik asertivity a sociálních dovedností...38 // 3.4 Relaxace a imaginační techniky...40 // 3.4.1 Relaxační polohy, typy relaxací a nácvik // klidného dýchání...40 // 3.4.2 Imaginační cvičení...43 // 3.5 Metoda sledování a plánování činnosti...43 // 3.5.1 Komentář na závěr kapitoly...46 // 5 // 4 Adekvátní komunikace s žáky a vlídný přístup pedagoga // - alfa a omega vzájemného
vztahu...47 // 4.1 Doporučení, jak lze komunikovat efektivněji...47 // 4.1.1 Komentář na závěr kapitoly...50 // 5 Možnosti a limity spolupráce pedagoga s rodiči // integrovaných žáků...51 // 5.1 Komentář na závěr kapitoly...53 // 6 Uplatnění kognitivně-behaviorálních přístupů u žáků s psychickými // problémy v prostředí škol a školských zařízení...54 // 6.1 Úzkostný žák a uplatnění KB intervencí...54 // 6.1.1 Terapie...56 // 6.1.2 Komentář na závěr kapitoly...58 // 6.2 Žák s ADHD a uplatnění KB intervencí... 58 // 6.2.1 Terapie...60 // 6.2.2 Komentář na závěr kapitoly...64 // 6.3 Žák s poruchami chování a uplatnění KB intervencí...65 // 6.3.1 Terapie...66 // 6.3.2 Komentář na závěr kapitoly...70 // 6.4 Žák s disharmonickým vývojem a uplatnění KB intervencí 71 // 6.4.1 Terapie...74 // 6.4.2 Komentář na závěr kapitoly...78 // 6.5 Žák, který se sebepoškozuje a uplatnění KB intervencí ... 78 // 6.5.1 Terapie...81 // 6.5.2 Komentář na závěr kapitoly...88 // 7 Význam multidisciplinární spolupráce v terapii // psychických poruch dětí...90 // Závěr...91 // Citát na závěr...91 // Seznam bibliografických odkazů...92 // Jiné zdroje...94 // Internetové zdroje...94 // Rejstřík...95 // Souhrn...96 // Summary...96 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC