Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Epocha, 2013
1 online zdroj (348 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7425-957-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-7425-955-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-7425-191-7 (print)
Autor v knize předkládá zamyšlení nad vzájemným vztahem dějin a paměti. Práce však není jen teoretickou úvahou, ale také nevšední interpretací vzpomínek přeživších holocaustu. Stranou autorovy pozornosti nezůstává ani nabídka didaktické aplikace představovaného tématu. Jak se u těch, kteří se štěstím unikli hrůzám nacistické genocidy, vyvíjelo zacházení s vlastními zážitky? Vyprávěli svědci hrůz svým blízkým o tom, co prožili? Nedali snad raději přednost mlčení nebo úmyslnému zapomnění? Historik a didaktik dějepisu Milan Hes označuje zkoumané roviny vzpomínek přeživších pojmem „metahistorie holocaustu“. Zážitek holocaustu pro přeživší neskončil spolu s osvobozením v roce 1945. V jejich paměti zůstal přítomen dále, stal se metahistorií, jež byla mnohdy stejně nesnesitelnou jako minulost sama.Text publikace vychází z autorovy disertace, kterou úspěšně obhájil v červnu 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy..
001639451
Úvod 9 // 1. Paměť a dějiny 13 // 1.1. Minulost v dějinách, minulost v paměti 13 // 1.2. Paměť jako nástroj i předmět nekonvenčního dějepisectví 25 // 2. Zájem o paměť 29 // 2.1. Nesamozřejmost otázky po vzestupu tématu paměti 29 // 2.2. Technika, technologie a paměť 31 // 2.3. Paměť jako součást sebereflexe současné civilizace 37 // 2.4. Přeživší šoa jako živoucí výzva pro zachování paměti 40 // 2.5. Demokratizace společnosti a nárůst politické participace ja ko podněty pro nárůst zájmu o paměť 44 // 3. Potlačení a ztráta kolektivní paměti 57 // 3.1. Individuální paměť a problematika zapomínání 57 // 3.2. Kolektivní paměť 62 // 3.3. Příklad první: Paměť židovská - vzorový vztah k paměti? 70 // 3.4. Ztráta kolektivní paměti - obraz mýtu 75 // 3.5. Ztráta kolektivní paměti - situace „jednorozměrného člověka 81 // 3.6. Ztráta kolektivní paměti - prostředí nedemokratické vlády 90 // 3.7. Příklad druhý: Potlačení paměti šoa 101 // // 4. K charakteru vzpomínek přeživších v memoárové literatuře šoa 133 // 4.1. Nárůst zájmu o paměť přeživších mezi širokou veřejností 134 // 4.2. Kolektivní paměť šoa a memoárová literatura 138 // 4.2.1. Intelektuál a paměť šoa 143 // 4.2.2. Kategorie reflektované subjektivity 148 // f4.2.3. Autor se ptá sám sebe, zda má „právo" vypovídat 4.2.4. // Emoce a autorský text 153 // 4.2.5. Motivace k literárnímu zpracování vlastních vzpomínek 169 // 5. Místo paměti šoa - Centrum vizuální historie Malach 179 // 5.1. Vznik a fungování míst paměti 180 // 5.2. Moderní místo paměti - stručné představení Centra vizuální historie Malach ..188 // 5.3. Audiovizuální archiv // 6. Vzpomínky pamětníka - metahistorie šoa 205 // 6.1. Svědectví pamětníků - obecné předpoklady 206 //
6.2. K záměrům rozboru audiovizuálního svědectví // 6.2.1. Co umožnilo přežít? // 6.2.2. Pocity přeživších po osvobození - prostředí paměti šoa 6.2.3. // Vliv psychiky přeživších na možnosti a charakter vzpomínání 238 // 6.2.4. Ochota a motivace přeživších vyprávět o prožitku šoa 253 // 6.2.5. Příklad třetí: Ú kryt, ghetto a tábor v paměti přeživších. Krátké zamyšlení nad významem „klíčové" vzpomínky v kontextu pamětníkova vyprávění 273 // 7. Audiovizuální svědectví v edukačním prostředí 281 // 7.1. K didaktickým aspektům audiovizuálního svědectví šoa úvodní zamyšlení 282 // 7.2. Oral history a edukační prostředí 285 // 7.3. Školní historický pramen // 7.4. Specifika audiovizuálního svědectví jako školního historického pramene 308 // Závěr 325 // Seznam literatury a pramenů 327

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC