Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Epocha, 2011
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7425-811-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-7425-114-6 (print)
Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropského středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem německých rytířů. V této „Velké válce“, jak ji nazvali soudobí kronikáři, ukončila polská vojska a jejich spojenci expanzivní politiku řádu v severovýchodní Evropě. Samotná bitva u Grunvaldu je označována různými jmény. Poláci jí říkají bitva u Grunwaldu, litevsky zase zní u Žalgirisu, v běloruských letopisech je napsána jako Dubrovno a v německé literatuře se tradičně píše jako Tannenberg, a to podle protější vesnice, která má dnes polský úřední název Stębark. Celá Velká válka s křižáky se odehrála v letech 1409–1411 a měla kromě bitvy u Grunvaldu několik základních etap a dramatických událostí, které tato kniha popisuje. Vedle hlavní postavy Vladislava II. Jagiella, polského krále a velkoknížete litevského, zde čtenář najde také osudy úspěšných a málo úspěšných politiků, vojevůdců a velmistrů. Zvláštní pozornost věnuje autor řádu německých rytířů v Prusku a vnitřnímu vývoji litevského velkoknížectví. S nadhledem hodnotí světla a stíny osudné porážky křižáků a slavného grunvaldského vítěze.V roce 2010 oslavovalo Polsko 600 let od události, která se stala takřka symbolickým mezníkem národních dějin. Vítězství u Grunvaldu dodnes vyvolává emoce a v minulosti bylo často politicky zneužíváno. Pohleďme blíže k této dramatické vojenské události, které se v hojném počtu na obou stranách zúčastnili také válečníci ze zemí Koruny české..
001639493
Autorova glosa... 11 // I. Slovo úvodem aneb King Jagiello... 13 // IL Předehry Velké války... 29 // Krevo jako předpoklad nástupu nové dynastie v Polsku... 30 // Piastovské dědictví... 41 // Velké knížectví: Stát a společnost... 47 // Bohové a svatyně... 52 // Počátky litevského státu... 54 // Činy předků... 59 // Do čela země... 67 // III. Křižáci... 79 // Vznik a počátky řádu německých rytířů... 80 // Heřman Salza - diplomat evropského formátu ... 83 // Nová kapitola v řádových dějinách... 86 // Nabídka mazovského knížete a válka s Prusy... 88 // „Pilíře řádu“... 92 // Kristovi bojovníci... 96 // Život za hradbami...101 // Víra a řádové ctnosti...103 // Křižácké hrady v Prusku...109 // IV. Velká vojna...123 // V předvečer války...124 // První křest ohněm...126 // Bezvýsledná lucemburská diplomacie // a polsko-litevský tajný operační plán...128 // Počátek kampaně...132 // Jagiellův most „znamenité konstrukce“...134 // Vpád do Prus...137 // Nástraha u Kuřetníku a gilgenburské drama ...140 // Nebeské znamení ...145 // Grunvaldské pole v den Rozeslání svátých apoštolů...147 // Křižáci mezi Kuřetníkem a Jedlovým vrškem...148 // Rozmístění vojsk...151 // Dva meče: projev velmistrovy pýchy, nebo rituální výzva k boji? 153 // Začátek bitvy a nezdařený litevský manévr...155 // Zuřivá řež a krakovská korouhev...156 // Velmistrův obchvat a jeho poslední chvíle ...158 // Jagiellovo vítězství...161 // Vyhraná bitva, nebo válka? ...164 // Ve stínu Grunvaldu: Koronovo 10. října 1410 ...171 // Chytrá bajka a záhadní lučištníci...173 // Nefalšované rytířské klání...174 // Polské vítězství a konec křižácké pýchy...175 // Jagiellovo velkorysé gesto...177 // V. Na cestě k sekularizaci Pruska...181 //
První toruňský mír...182 // Spiknutí opozice a sesazení Jindřicha z Plavna...183 // Zápolení perem a duchem...186 // Kostnický koncil a Falkenberkova satira...189 // Hladová válka a další pokračování konfliktu ...190 // Zikmundův vratislavský rozsudek a jeho následky...191 // Krize na pruské vnitropolitické scéně ...194 // Poslední Jagiellova válka a Pruská jednota...196 // Třináctiletá válka // Sekularizace Pruska // VI. Historická paměť a mýty grunvaldské bitvy // Odkazy dějepisců // Křižáci v literatuře // Křižáci v malířství // Sienkiewiczovo posilování polských srdcí... Křižáci a film // Druhý Tannenberk // Památník polského vítězství včera a dnes // Další žabomyší „legenda“? // Pocty historickému mýtu // Chronologický přehled // Bibliografie // Edice pramenů // Krásná literatura a poezie // Odborná a vědeckopopulární literatura // Přílohy // Dynastie Gedyminovců (Jagellonců) // Velmistři řádu německých rytířů // Řádová struktura // Vojensko-politická osmičlenná královská rada // Zeměpisné názvy řádových hradů, měst, přístavů a dalších významných lokalit // v Livonsku, na Litvě a v Prusku // Řádové korouhve dobyté v bitvě u Grunvaldu a ve Velké válce s křižáky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC