Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Volvox Globator, 2015
1 online zdroj (900 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7511-059-6
ISBN 978-80-7511-058-9 (print)
Významné astrologické dílo, sepsaná proslulým anglickým astrologem Williamem Lillym (1602-1681), který se nejvíce proslavil předpověďmi požárů Londýna a osudy anglických králů i šlechticů, vychází v českých zemích poprvé, přičemž text je překladem původního renesančního díla, z nějž současní astrologové stále čerpají. Práce seznamuje čtenáře s horární astrologií. První část nás uvádí do umění astrologie a za použití efemerid pojednává o charakteru dvanácti znamení zvířetníku i jednotlivých planet. Druhá část podrobně seznamuje s jednotlivými domy a podává metodický návod, jak pracovat s dotazy klientů; Lilly na jednotlivých příkladech detailně rozebírá otázky týkající se manželství, majetku, zdraví a nemoci, délky života, úmrtí a mnoho dalších. Část třetí je zasvěcena práci s nativním horoskopem a představuje několik různých způsobů posuzování hvězdného vlivu na osud zrozence, rozebírá význam tranzitů a progresí planet..
001639674
Čtenáři... 14 // ÚVOD DO ASTROLOGIE... 39 // 1. Výčet planet, znamení, aspektů; jejich různé názvy // a označení... 40 // 2. Jak používat efemeridy... 43 // 3. Objasnění pravé stránky v efemeridách... 45 // 4. Jak vytvořit horoskop s pomocí efemerid a tabulky domů 48 // 5. O denním pohybu planet a jak určit jejich pozice v kteroukoli hodinu a pro londýnský poledník... 56 // 6. O dvanácti nebeských domech a některých astrologických názvech a termínech... 61 // 7. O dvanácti domech, jejich povaze a významu ... 63 // 8. O Saturnu a jeho významu ... 70 // 9. O Jupiteru a jeho významu ... 75 // 10. O Marsu a jeho významu ... 79 // 11. O Slunci a jeho obecných a zvláštních charakteristikách . 83 // 12. O Venuši, jejím významu a působení ... 87 // 13. O Merkuru, jeho významu, povaze a vlastnostech ... 91 // 14. O Luně, jejích vlastnostech a významu... 95 // 15. Další krátký popis povahy a působení planet ... 98 // 16a. O dvanácti znameních zverokruhu a jejich rozmanitém dělení... 101 // 16b. Povaha, místo, země, obecný popis a nemoci spojené s dvanácti znameními... 107 // 17. O tom, jaký užitek lze mít z předchozího pojednání o dvanácti znameních // 18. O esenciálních hodnostech (dignitách) planet ...115 // 19. O několika termínech, aspektech, pracích naší vědy, příhodách a dalších hmotných záležitostech, které se odehrávají mezi planetami, jež je třeba spolu s několika nezbytnými pravidly dobře znát a rozumět jim ještě před posouzením jakékoli otázky ... 119 // 20. Co je signifikátor, kdo je tazatel a co je předmět otázky; uvedení do posuzování otázky... 135 // 21. Jak se dozvíme, zda se požadovaná záležitost zdaří, anebo // 2. ROZŘEŠENÍ VŠEMOŽNÝCH OTÁZEK A POŽADAVKŮ . . 141 // 22. Otázky související s prvním domem...142 //
23. O Bodu štěstí a jeho interpretaci ve dne i v noci...154 // 24. Zda dotyčný najde doma toho, s kým hodlá hovořit ... 158 // 25. O ženě, která byla v mém venkovském sídle a ptala se, zda je její syn se svým pánem, anebo v jejím domě ... // 26. O lodích, veškerém jejich nákladu, jejich bezpečí a případném ztroskotání // Záležitosti týkající se druhého domu // 27. Jestli bude tazatel bohatý, anebo zda bude mít dostatečný majetek. Jakým způsobem by jej měl získat, kdy a jak by s ním měl naložit // 28. Zda bude tazatel bohatý, nebo chudý // 29. Zda se budou mít tazatel a jeho bratr či sestra rádi a zda se shodnou // 30. Posouzení předcházejícího horoskopu // 31. Zda je zpráva nebo informace pravdivá, či nikoli // O čtvrtém domě a otázkách s ním souvisejících // 32. Jak najít skryté nebo ztracené // 33. O nákupu a prodeji pozemků, domů, hospodářství a podobně // 34. Zda se klient bude těšit majetku svého otce // 35. Zda je dobrý nápad přestěhovat se z jednoho domu do druhého, anebo je lepší zůstat a setrvat na témže místě ...219 // 36. Zda měnit tok řeky, nebo přivést vodu na vlastní pozemek či k domu, ať už kanálem, nebo potrubím ... 222 // 37. O pokladu skrytém v zemi, který byste chtěli vykopat ...223 // 38. Zda byste si měli od pana B. koupit jeho domy...227 // O pátém domě a otázkách s ním spjatých // 39. Zda někdo bude, nebo nebude mít děti...231 // Další úsudky ohledně žen, zda jsou, nebo nejsou těhotné // 40. Zda bude mít žena dítě, nebo ne...239 // 41. O vyslancích a poslech...245 // 42. Posouzení předcházejícího horoskopu ...248 // 43. Posouzení předcházejícího horoskopu ...250 // O šestém domu a otázkách s ním spjatých // 44. Astrologické posouzení nemoci ...253 //
45. O nemocném lékaři; jaká byla jeho nemoc a zda šla vyléčit 290 // 46. Zda bude nemocný žít, nebo zemře, a jaká je jeho nemoc . 293 // 47. O krizi, která nastává během onemocnění ...295 // 48. Zda bude sluha propuštěn svým pánem...300 // 49. O manželství...306 // 50. O uprchlých služebnících, zaběhlých zvířatech a ztracených věcech ... 323 // 51. O bitvách, válce a dalších sporech ...371 // 52. Kdo zvítězí v soudním sporu ...374 // 53. O lovu...377 // 54. O nakupování a prodeji zboží...382 // 55. O partnerství...384 // 56. Zda město, městečko či hrad zvítězí, nebo bude dobyto, zda se jej někdo zmocní, či ne ... 386 // 57. O armádních velitelích, jejich schopnostech, věrnosti, a zda bude díky nim dosaženo vítězství, anebo ne, a podobně . 388 // 58. Zda má tazatel otevřené nepřátele nebo nějaké protivníky, případně zda mu mnoho lidí závidí... 392 // 59. Zda se dáma provdá za vytouženého muže...394 // 60. Zda by si měla vzít vytouženého muže ...398 // 61. Kudy se dal uprchlý sluha a kdy se vrátí...400 // 62. Kde je ztracený pes...402 // 63. O krádeži ...405 // 54. Ukradené ryby...408 // 926 Křesťanská astrologie // 65. Horoskop, který jsem spočítal, když jsem chtěl vědět, zda sir William Waller přemůže sira Ralpha Hoptona, kteří se měli střetnout poblíž Alsfordu 29. března 1644 ... 411 // 66. Zda jeho excelence Robert, pán z Essexu, dobude Reading, který obklíčil svou armádou... 413 // O osmém domu a otázkách, které mu právem náleží // 67. Zda je nepřítomná osoba živá, nebo mrtvá...419 // 68. Zda bude manželčin majetek veliký nebo k němu půjde snadno přijít, anebo zda je dotyčná žena bohatá ... 427 // 69. Pokud se někdo něčeho obává, zda je v tomto ohledu v nebezpečí, anebo nikoli... 429 //
70. Zda zemře jako první muž, nebo žena...430 // 71. Otázka ženy, jejíž manžel byl na moři, zda je tento muž živ, kde je a kdy se vrátí... 432 // 72. Jakou smrtí má zemřít Canterbury ...434 // 73. Zda tazatel obdrží slíbený podíl ...436 // Devátý dům a otázky, které ? němu náležejí // 74. O dobrém a zlém v otázkách týkajících se tohoto domu . . 439 // 75. Zda bude mít člověk ze svého vědění prospěch, ať už jde o jakýkoli obor - chemii, lékařství a podobně, a jestli ve svém oboru dospěje k dokonalosti... 446 // 76. Zda líný kněz na základě svého dotazu dostane dobrou farnost, anebo ne... 449 // 77. O snech, zda něco znamenají, anebo ne...452 // 78. O zlých snech...454 // 79. Zda tazatel obdrží vytouženou farnost ...456 // 80. Zda klérus obstojí...458 // 81. Zda tazatel získá kámen filosofů ...462 // O desátém domu a otázkách, které mu náležejí // 82. O vládě, úřadu, důstojenství, povýšení nebo jakémkoli místu spojeném s mocí nebo důvěrou, zda je lze dosáhnout, anebo nikoli... 465 // 83. Zda se král vypuzený ze svého království nebo úředník zbavený svého úřadu vrátí do svého království nebo úřadu 470 // 84. O tom, zda je někdo schopen vykonávat nějaké povolání, řemeslo nebo obchod ... 472 // Obsah 927 // 85a. Zda princ Rupert získá našimi válkami slávu, anebo si povede hůře než pán z Essexu. Co z něj bude?... 474 // 85b. Zda jeho milost získá pomoc Irska, aby mohla uškodit parlamentu ... 477 // 86. Zda bude získáno vytoužené postavení ...479 // Jedenáctý dům a otázky, které sem náleží // 87. O dobrých a špatných otázkách souvisejících s tímto domem 481 // 88. O shodě mezi přáteli ...483 // 0 dvanáctém domě a otázkách, // 89. O tajných, nejmenovaných přátelích...487 //
90. Zda bude uvězněný člověk brzy propuštěn...488 // 91. O zajatci či otroku ...491 // 92. Zda někdo byl, anebo nebyl očarován...492 // 93. O koni ztraceném či ukradeném poblíž Henley, zda bude získán zpět, nebo ne... 495 // 94. Zda došlo ? očarování...497 // 95. Kterým směrem utíkal vězeň z vězení a zda se jej podaří dopadnout... 499 // 96. Dáma se ptá na svého uvězněného manžela, kdy by měl být // propuštěn ... 501 // 97. Jak na základě předcházející tabulky zjistit, která planeta // vládne v kteroukoli denní či noční hodinu ... 511 // 3. NATIVITY ...515 // 98. Různé způsoby, jak rektifikovat nativity ...530 // 99. Rektiřikace nativity metodou animodar...536 // 100. Rektiřikace nativity podle událostí a vytvoření astrologického zrcadla... 538 // 101. Jak vytvořit horoskop pomocí Regiomontanových tabulek 550 // 102. O tom, které věci je třeba uvážit před posouzením nativity 555 // 103. O délce života neboli zda bude zrozenec žít dlouho, anebo nikoli ... 556 // 104. O prodlužovateli života zvaném hýlech, hyleg anebo apheta a o zabíjející planetě... 559 // 105. O vládci zrození...563 // 106. O ustrojení či rázu těla, hodnosti planet a znamení ... 564 // 107. O způsobech zrozence či dítěte...567 // 108. O hodnosti způsobů rozpoznatelné na základě planet ...572 // 109. O důvtipu či rozumu zrozencově...575 // 110. O tělesném vzrůstu, zevnějšku a postavě...579 // 111. Povaha znamení; barva tváře a vlasů ...580 // 112. O tloušťce či štíhlosti těla...583 // 113. Obecně o štěstí či bídě zrozence ...585 // Druhý dům bohatství, zboží a majetku // 114. Zda bude zrozenec bohatý...588 // 115. Jakým způsobem či jakými prostředky zrozenec přijde k majetku anebo upadne do chudoby ... 590 //
116. Zda zrozenec získá majetek zákonnými prostředky, anebo nepoctivým jednáním... 596 // 117. Zda bude zrozencova majetková situace proměnlivá, anebo vydrží... 598 // Úsudky týkající se třetího domu // 118. Zda bude mít zrozenec bratry a sestry ...601 // 119. O štěstí a povaze sourozenců ...603 // 120. O jednomyslnosti a shodě mezi bratry a sestrami...604 // 121. Počet sourozenců ...606 // Úsudky týkající se čtvrtého domu // 122. O matce...609 // 123. Zda bude mít matka těžký porod a zda jej přežije...611 // 124. Zda se zrozenec bude těšit jměním svého otce, anebo zda je promarní či utratí ... 612 // 125. O vzájemné shodě mezi rodiči ...613 // 126. O vzájemné lásce mezi rodiči a zrozencem a o tom, který z rodičů jej bude mít více rád... 614 // 127. O tom, co v nativitě naznačuje, že by mohl zrozenec získat velké bohatství z dolů... 616 // Šestý dům a úsudky, které mu přísluší // Užitečné aforismy týkající se tohoto domu ...618 // 128. O poruchách zraku a nehodách, které se mohou přihodit očím... 623 // 129. Zda bude nemoc, jíž zrozenec trpí, vyléčitelná, anebo nikoli 628 // 130. O služebnících a drobném zvířectvu...629 // O sedmém domě a posuzování záležitostí jemu příslušejících // Obsah 929 // 131. Zda zrozenec získá manželku snadno, anebo s mnoha obtížemi ... 633 // 132. O počtu manželek...635 // 133. Odkud anebo z kterého směru bude pocházet zrozencova manželka... 637 // 134. Jakou manželku či jaké manželky bude zrozenec mít, zda budou pěkné, nebo nehezké ... 638 // Aforismy týkající se postavení Venuše...640 // 135. O vzájemné lásce a souladu mezi mužem a ženou ...644 // 136. Zda zemře jako první zrozenec, anebo jeho žena ...646 // 137. O sňatku žen...648 //
O pátém domu a příslušných úsudcích, tedy o dětech // 138. Kolik dětí bude zrozenec mít ...654 // Úsudky týkající se devátého domu // 139. Zda bude zrozenec cestovat, anebo nikoli...657 // 140. Příčiny cestování...660 // 141. O úspěchu v cestování ...662 // 142. O zrozencově zbožnosti...664 // 143. O snech ...667 // O desátém domě a jemu příslušejících soudech // 144. Zda se zrozenci dostane nějakých důstojenství či dobrého postavení, anebo nikoli ... 671 // 146. O jaké postavení půjde, jaký bude jeho charakter a jaké příčiny ... 677 // 147. Zda bude mít důstojenství nebo pocta dlouhé trvání ...679 // 148. O mistrovství, uplatnění a povolání zrozence ...681 // 149. Několik ověřených aforismů ohledně zrozencova mistrovství, obchodu a povolání ... 683 // Úsudky týkající se jedenáctého domu // 150. O povaze přátel ...693 // 151. Zda mezi dvěma lidmi bude shoda a jednomyslnost ... 695 // O dvanáctém domě // 153. Jací budou nepřátelé, jejich povaha...699 // 154. Zda zrozenec své nepřátele přemůže, anebo jimi bude přemožen... 701 // 155. O zajetí nebo uvěznění... 703 I // 156. O smrti, zda bude násilná, nebo přirozená... 705 // Působení direkcí // 157. Jak dlouho potrvá působení direkcí ...715 // 158. O působení pěti hylegických míst, tedy ascendentu, středu nebes, Slunce, Luny a Bodu štěstí ... 717 // 159. Direkce ascendentu k Jupiteru a jejich aspekty...719 // 160. Direkce středu nebes k promitorům ...729 // 161. Střed nebes v direkci na stálice...737 // 162. Direkce Slunce k promitorům...740 // 163. Slunce v direkci ke stálicím ...749 // 164. Direkce Luny k promitorům...752 // 165. Direkce Bodu štěstí, které sledujeme, pokud se chceme ujistit ohledně stavu majetku a movitého zboží, o dobách jeho nárůstu a úbytku a podobně...764 //
166. O tom, jak dlouho direkce trvají...769 // 166b. O ročních profekcích a jakým způsobem zjistit profekční znamení pro každý rok ... 777 // 167. O použití a účincích profekcí ...781 // 168. Jakým způsobem posuzovat horoskop profekcí ...788 // 169. O profekcích ascendentu a Luny a o tom, jaký význam mají // v jednotlivých domech ... 791 // 170. O profekcích středu nebes a Slunce a jejich významu ...793 // 171. Význam profekčního znamení Bodu štěstí a znamení druhého domu ... 795 // 172. O revolucích ...797 // 173. O návratech planet na vlastní pozice a na pozice jiných planet v radixu... 801 // 174. O tranzitech planet...805 // 175. Nativita anglického kupce a její astrologická interpretace . 806 // Úsudky týkající se prvního domu // 176. O zrozencových způsobech...811 // Úsudky týkající se druhého domu // 177. O majetku...817 // Úsudky týkající se třetího domu // 178. O sourozencích...821 // Úsudky týkající se čtvrtého domu // 179. O rodičích...825 // Úsudky týkající se šestého domu // 180. Nemoci, služebnictvo...827 // Úsudky týkající se sedmého domu // 181. O manželství...829 // Úsudky týkající se pátého domu // 182. O dětech...833 // Úsudky týkající se devátého domu // 183. O cestování...837 // Úsudky týkající se desátého domu // 184. Uznání, povýšení a podobně, mistrovství a jakou bude mít zrozenec pověst... 841 // Úsudky týkající se jedenáctého domu // 183. O přátelích ...845 // Úsudky týkající se dvanáctého domu // 186. O uvěznění ...847 // Úsudky týkající se osmého domu // 185. O smrti a jejím způsobu ...849 // Katalog většiny dochovaných astrologických autorů, kde byly knihy vytištěny a v jakém to bylo roce ...912

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC