Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Volvox Globator, 2011
1 online zdroj (350 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7207-922-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-7207-833-2 (print)
Kniha, která vám umožní číst egyptské hieroglyfy, poznat nejčastější gramatické jevy a porozumět staroegyptskému myšlení, je zarámována do příbehu mladého Martina, který se učí hieroglyfy u svého prítele Theodora. Theodor nejprve Martina seznamuje se symbolikou egyptských znaků, která muže být podkladem pro všeobecná životní zamyšlení. Postupně je výuka doplňována informacemi ze skutečného staroegyptského světa. Čtenář se seznámí s nejznámějšími egyptskými mýty, s královskou titulaturou či s pradávným kalendářem. Zdrojem hieroglyfických cvičení je velmi často egyptská kniha mrtvých. Martin se učí od jednodušších věcí ke složitejším, a to na příkladech, u kterých nepotřebuje znát velké množství slovíček. Jednotlivé lekce se snaží zachovat logickou kontinuitu a počítají pouze s tím, co Martin dosud poznal. Hieroglyfická domácí cvičení jsou doprovázena malým slovníčkem a vysvětlením neznámých znaků..
001639735
Jak to začalo // O názvu hieroglyfy // O názvu medu nečer // Martinovy informace // Uspořádání hieroglyfů // Znaky v rádcích // Znaky ve sloupcích // Druhy egyptských znaků // Fonogramy // Determinativy // Ideogramy // Hieroglyfy mezi linkami // O přepisu hieroglyfů // Gardinerův seznam znaků // Egyptská abeceda - znak 1 // Egyptská abeceda - znaky 2 až 5 // Egyptská abeceda-znaky 6 až 10 // Egyptská abeceda - znaky 11 až 15 // Egyptská abeceda-znaky 16 až 20 // Egyptská abeceda - znaky 21 až 25 // Martinovo shrnutí egyptské abecedy // Vícehláskové znaky a zvukové doplňky // Rod podstatného jména a množné číslo // Přídavná jména a předložky // Podvojné číslo // Zájmenné přípony // Spojování podstatných jmen v eg. větě // Vysvětlení slova král // Neslovesné věty // Neslovesné vztažné věty // Božská enneáda // Egyptská slovesa // Božská ogdoáda // Imperfektiv a perfektiv... 154 // Memfidský mýtus o stvoření věta... 162 // Závislá osobní zájmena... 165 // O bohu Chnumovijako stvořiteli lidi... 169 // Pasivní forma imperfektivu a perfektivu ... 171 // O bohu Amonovi jako stvořiteli světa... 176 // Perfekt neboli minulý čas ... 179 // Královský mýtus... 186 // Nezávislá osobní zájmena... 187 // Královská titulatura ... 193 // Subjunktiv (vyjádření přání)... 201 // Staroegyptský kalendář... 208 // Egyptské číslovky a datování... 216 // Odvozená přídavná jména (nisby)... 225 // Obětní formule... 234 // Infinitiv a jeho použití... 239 // Stupňování přídavných jmen... 249 // Imperativ ... 254 // Ukazovací zájmena... 259 // Prospektiv (vyjádření budoucí události)... 265 // Přiví, přídavná jména a vyjádření vlastnictví... 270 // Pasivum... 275 // Slovesné formy s částicemi in,xr,kA,t... 279 // Participia ... 287 // Vokativ ... 301 // Relativní formy ...304 // Stativ...318 // Staroegyptská hra seneř ...328 // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC