Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2020
1 online zdroj (168 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-4061-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1723-9 (print)
Poznejte metodologické principy, postupy i problémy marketingového výzkumu. Získáte teoretické a metodologické znalosti, jak připravit a realizovat sběr dat v terénu, jakými postupy shromážděné údaje zpracovat a jak z nich pro potřeby praxe vyhodnotit empirické poznatky a marketingová doporučení..
001639788
O autorech ...9 // Úvod ...11 // 1. Marketingový výzkum a marketingový management ...13 // 1.1 Marketingový management a využívání marketingových informací . 14 // 1.2 Podstata a definice marketingového výzkumu ... 16 // 1.3 Proměny obsahu a objektu marketingového výzkumu ... 18 // 1.4 Historické kořeny a druhy marketingového výzkumu ... 19 // 1.5 Příklad kvalitativního marketingového výzkumu ...22 // 2. Marketingový výzkum jako proces ...25 // 2.1 Fáze marketingového výzkumu ...26 // 2.2 Marketingový problém a cíle marketingového výzkumu ...26 // 2.3 Plán marketingového výzkumu ...28 // 2.4 Projekt marketingového výzkumu ...29 // 3. Předmět marketingového výzkumu - jeho vymezení // a operacionalizace...31 // 3.1 Předmět marketingového výzkumu ...32 // 3.2 Příklad operacionalizace předmětu marketingového výzkumu ...32 // 4. Techniky kvantitativního marketingového výzkumu ...39 // 4.1 Dotazování ...40 // Dotazník ...41 // Formulace otázek ...44 // Otevřené otázky ...46 // Uzavřené otázky // Polootevřené (polouzavřené) otázky Filtrační otázky // 4.2 Anketa // 4.3 Osobní dotazování // 4.4 Telefonické dotazování // 4.5 Pozorování // 4.6 Mystery shopping // 4.7 Experiment // 4.8 Experiment v podobě neuromarketingu // 5. Objekt marketingového výzkumu ...63 // 5.1 Pravděpodobnostní (náhodný) výběr ...67 // 5.2 Záměrný (kvótní) výběr ...68 // 5.3 Velikost výběrového souboru ...70 // 6. Statistické zpracování dat ...73 // 6.1 Znaky (proměnné) ...74 // 6.2 Kategorizace ...77 // 6.3 Kódování ...80 // 6.4 Třídění ...80 // 6.5 Měření souvislosti mezi dvěma znaky ...82 // 7. Praktický příklad realizace a interpretace jednoduchého // opakovaného marketingového výzkumu ...9i // 7.1 Nej významnější podnik pro rozvoj města Znojma ...92 //
7.2 Výsledky výzkumu ...94 // Srovnání výsledků z roku 2010 s rokem 2011 ...94 // 7.3 Statistické souvislosti ...96 // 7.4 Shrnutí poznatků a praktická doporučení ...99 // 8. Opakovaný marketingový výzkum ...101 // 8.1 Opakované výzkumy Brna ... 103 // 8.2 Shrnutí poznatků a praktická doporučení ...109 // 9. Marketingový výzkum v modelu RACE...111 // 9.1 Model RACE a výsledky výzkumu ...113 // První krok: Research (výzkum) ...113 // Druhý krok: Action (činnost) ...113 // Třetí krok: Communication (komunikace) ...113 // Čtvrtý krok: (zhodnocení) ... 118 // 9.2 Model RACE a lobbování ... 119 // 10. Výzkumy volebního chování...125 // 10.1 Historické kořeny ...126 // 10.2 Průnik poznatků o volebním chování do marketingu ...127 // 10.3 Výsledky marketingových výzkumů a výsledky voleb ...128 // 10.4 Jak je to v realitě? Analýza volebního chování na příkladu Česka a Slovenska ...130 // 10.5 Parlamentní volby v České republice v roce 2017 ...131 // Předvolební průzkumy ...132 // Volební průzkumy ...136 // Povolební průzkumy ...137 // 10.6 Parlamentní volby ve Slovenské republice v roce 2016 ...139 // Předvolební průzkumy ...140 // Exit poli ...145 // Povolební průzkumy ...146 // 11. Marketingový výzkum v udržitelném marketingovém managementu ...149 // 11.1 Problémy udržitelného marketingového managementu ...150 // 11.2 Marketingový výzkum kvality života ... 155 // 11.3 Férový marketing a marketingový výzkum ...157 // Místo závěru: Přínosy marketingového výzkumu pro udržitelný marketingový management ...161 // Literatura...165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC