Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020
86 stran, 16 nečíslovaných stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5782-6 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií
Obsahuje bibliografii na stranách 80-85
Částečně slovinský text, české a anglické resumé
001639808
Obsah // Předmluva...5 // Úvod...7 // 1 Kázeň...10 // 1.1 Interpretace kázně...11 // 1.2 Kázeň nejen jako cíl a nástroj výchovy...12 // 1.2.1 Různé úhly pohledu na kázeň...13 // 1.3 Příčiny a faktory neukázněného chování...14 // 1.3.1 Teorie neukázněného chování...16 // 1.4 Povaha neboli charakteristika neukázněného chování...17 // 1.4.1 Kázeň a její dosažitelnost...18 // 2 Možnosti výzkumného nahlížení na problematiku kázně u začínajících učitelů...19 // 2.1 Možnosti zpracování dat z výzkumných šetření...20 // 2.2 Faktorová analýza výsledků v dotazníku (Česká republika)...21 // 2.3 Faktorová analýza výsledků v dotazníku (Slovinsko)...22 // 2.4 Skladba faktorů, které ovlivňují kázeň žáků ve vyučování u studentů v České // republice a u studentů ve Slovinsku...24 // 3 Modely a teorie kázně...25 // 4 Názory studentů na kázeň ve výuce...28 // 5 Autorita...29 // 5.1 Budování autority a kázně ve třídě...31 // 5.2 Autorita učitele jako specifický faktor v problematice kázně...34 // 5.3 Moc a mocenské konstalace... 35 // 5.4 Problémový žák a problémová třída...39 // 6 Začínající učitel...42 // 6.1 Profesní dráha učitele jako měnící se entita...43 // 6.1.1 Základní rysy a role učitele a profesní dovednosti...44 // 6.2 Začínající učitel na počátku své profesionální dráhy...46 // 6.3 Aktuální stav pregraduální přípravy - kritický náhled
47 // 6.3.1 Začínající učitel a jeho nedostatky v práci...48 // 7 Kázeňské prostředky začínajícího učitele...50 // 7.1 Největší rizika odměn a pochval...52 // 7.2 Tresty a jejich rizika...53 // 7.3 Přehled dalších kázeňských prostředků...56 // 8 Zásady pro učitele...59 // 9 Zásady pro žáky...62 // 10 Řešení neukázněného chování a prevence...64 // 11 Závěry z výzkumných sdělení...68 // 12 Pár slov místo závěru...71 // Shrnutí...77 // Summary...78 // Seznam použitých zkratek...79 // Seznam použité literatury...80 // Seznam příloh // 86
cnb003258775

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC