Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020
229 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-451-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 197-225, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001639857
Předmluva 9 // Úvod 13 // 1 Digitální vzdělávání 17 // 1.1 Role nových edukačních strategií mileniálů v digitálním vzdělávání 31 // 2 Žák jako zástupce net generace 43 // 2.1 Specifika přístupu žáků k digitálním technologiím 46 // 2.2 Faktory ovlivňující užívání digitálních technologií // u žáků a studentů 51 // 2.3 Sociální vztahy žáků a studentů v kyberprostoru 53 // 2.4 Komunikace žáků a studentů v kyberprostoru 55 // 2.5 Sexualita žáků a studentů v kyberprostoru 57 // 2.6 Digital gap 58 // 2.7 Využívání digitálních technologií v rodině žáků // a studentů 59 // 3 Školní e-podvádění a e-vyrušování v kontextu digitálního vzdělávání 65 // 3.1 Role smartphonu v digitálním vzdělávání 69 // 3.2 Role sociálních sítí v digitálním vzdělávání 72 // 3.3 Školní e-vyrušování 77 // 3.3.1 Multitasking 85 // 3.3.2 Nomofobie 87 // 3.3.3 Phubbing 89 // 3.4 Školní e-podvádění a plagiátorství 90 // 3.5 Online prokrastinace 112 // 3.6 Internetová závislost 114 // 4 Metodologický rámec kyberpodvádění a vyrušování v současném českém školství 129 // 4.1 Plán výzkumu 129 // 4.2 Cíl výzkumného šetření 130 // 4.3 Design výzkumu 131 // 4.4 Výzkumná metoda 132 // 4.4.1 Dotazník LCI 132 // 4.4.2 Dotazník rizik užívání internetu v rámci edukace 135 // 4.5 Charakteristika výzkumného souboru 138 // 4.6 Variační proměnné 142 // 4.7 Zpracování dat 143 // 4.8 Stanovení hypotéz 143 // 5 Jak se digitálně podvádí a vyrušuje v českém edukačním prostředí pohledem aktuálního výzkumu 145 // 5.1 Výsledky dotazníku LCI 147 // 5.1.1 Vztahy mezi faktory v dotazníku 150 // 5.1.2 Vztahy nezávisle proměnných a výsledků dotazníku 151 // 5.1.3 Dílčí shrnutí výsledků dotazníku LCI 155 //
5.2 Výsledky dotazníku Užívání internetu a jeho rizika 157 // 5.2.1 Tendence k závislosti 160 // 5.2.2 Internet jako pomůcka ke studiu 162 // 5.2.3 Zneužívání internetu 163 // 5.2.4 Vztahy mezi faktory dotazníku 171 // 5.2.5 Vztahy nezávisle proměnných a výsledků dotazníku 171 // 5.2.6 Vztahy mezi oběma dotazníky 177 // 5.2.7 Dílčí shrnutí výsledků dotazníku Užívání internetu a jeho rizika 180 // 5.3 Ověření stanovených hypotéz 182 // 5.4 Sumarizace výzkumného šetření 185 // Závěr 189 // Shrnutí 193 // Summary 195 // Literatura 197 // Rejstřík pojmů 227
(OCoLC)1240908157
cnb003306536

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC