Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
384 stran : ilustrace, faksimile, formuláře ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4562-9 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4694-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 305-326 a rejstříky
Anglické resumé
001639864
PŘEDMLUVA 11 // 1 ÚVOD 15 // 2 STUDIUM PROBLEMATIKY V ŠIRŠÍM KONTEXTU POMOCÍ TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 18 // 2.1 Vstup do problematiky 18 // 2.2 Kvalita života dětí 20 // 2.2.1 Generace Y 21 // 2.3 Pohybová aktivita dětí 24 // 2.3.1 Školní pohybové aktivity 42 // 2.3.2 Mimoškolní pohybové aktivity 45 // 2.3.3 Organizované mimoškolní pohybové aktivity dětí 47 // 2.3.4 Faktory podmiňující pohybovou aktivitu dětí 57 // 2.3.5 Pohybová aktivita a identita dítěte 58 // 2.3.6 Postoje dětí k pohybovým aktivitám 60 // 2.4 Pohybová úroveň a zdatnost dětí v přehledu výzkumných prací 63 // 2.4.1 Přehled výzkumných studií zjišťujících pohybovou úroveň a zdatnost dětí 64 // 2.4.2 Problematika motorického a psychomotorického vývoje 73 // 2.5 Stručná charakteristika vybraných věkových období 75 // 2.5.1 Období mladšího školního věku 75 // 2.5.2 Období středního školního věku 78 // 2.6 Vymezení pojmu neúspěšný žák a jeho etiologie 79 // 2.6.1 Stručná charakteristika pojmů neúspěch a neúspěšný žák 79 // 2.6.1.1 Školní výkon z pohledu úspěšnosti a neúspěšnosti 82 // 2.6.1.2 Školní neúspěch 83 // 2.6.1.3 Úloha motivace při hodnocení 85 // 2.6.1.4 Identifikace neúspěšného žáka a diagnostika příčin neúspěšnosti 86 // 2.6.1.5 Stručný přehled faktorů ovlivňujících neúspěšnost žáka 90 // 2.6.1.5.1 Žák a jeho osobnost 90 // 2.6.1.5.2 Pohlaví 92 // 2.6.1.5.3 Rodiče 93 // 2.6.1.5.4 Učitel 93 // 2.6.1.6 Kauzální atribuce u neúspěšného žáka 95 // 2.6.1.7 Stručný přehled výzkumných studií týkajících se kauzálních atribucí ve škole 99 // 2.6.2 Pohybově neúspěšný žák v přehledové studii 102 // 2.6.2.1 Problematika pohybově neúspěšného žáka v historickém kontextu 102 //
2.6.2.2 Přehled vybraných výzkumných prací tematicky souvisejících s problematikou pohybově neúspěšného žáka 113 // 2.7 Pracovní nástin strukturálního vymezení pojmu pohybová neúspěšnost žáka na základě jednotlivých kategorií // 2.8 Pracovní vymezení pojmu žáka s pohybovou neúspěšností // 3 NÁSTIN ZPŮSOBŮ IDENTIFIKACE POHYBOVÉ NEÚSPĚŠNOSTI U ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU A MONITOROVÁNÍ VYBRANÝCH PŘÍČIN JEJICH MOŽNÉHO VZNIKU // 3.1 Cíl // 3.2 Úkoly // 3.3 Vědecké otázky // 3.4 Hypotézy // 3.5 Přehled výzkumných souborů // 3.6 Charakteristika výzkumných souborů // 3.6.1 Výzkumný soubor VSI // 3.6.2 Výzkumný soubor VS2 // 3.7 Organizace výzkumu // 3.8 Metodika výzkumu a pedagogická diagnostika // 3.8.1 Pedagogická evaluace a dotazování // 3.8.2 Přehled indikátorů pohybové úrovně a zdatnosti žáků a žákyň pro identifikaci žáka a žákyně s pohybovou neúspěšností // 3.8.2.1 Stručný přehled testové baterie s charakteristikou a způsobem provedení testů // 3.8.2.2 Přehled techniky somatického měření (Měkota & Kovář, 1993) // 3.8.3 Zjišťování názorů na pohybové aktivity dětí v mimoškolní době // 3.8.4 Zjišťování postojů k pohybovým aktivitám // 3.9 Možnosti identifikace a následné postupy monitorování pohybové neúspěšnosti u žáků a žákyň mladšího školního věku // 3.9.1 Identifikace žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností // 3.9.1.1 Monitorování vybraných hodin školní tělesné výchovy a sledování motivační složky učitelovy verbální komunikace k žákovi // 3.9.1.2 Monitorování zdatnosti a pohybové úrovně žáků a žákyň ve vybraných motorických testech s dalším vyhodnocením pro následnou identifikaci pohybové neúspěšnosti //
3.9.1.2.1 Skok daleký z místa (1. a 2. etapa) // 3.9.1.2.2 Leh-sed opakovaně po dobu 1 minuty (1. a 2. etapa) // 3.9.1.2.3 Člunkový běh na 4 x 10 m (1. a 2. etapa) // 3.9.1.2.4 Hluboký předklon (1. a 2. etapa) // 3.9.1.2.5 Rovnovážná poloha ( 1. a 2. etapa) // 3.9.1.2.6 Chytání míče ( 1. a 2. etapa) // 3.9.1.2.7 Vyhodnocení pohybové úrovně žáků a žákyň ve dvou sledovaných etapách pro následnou identifikaci pohybové neúspěšnosti na základě individuálních testových profilů // 3.9.1.2.8 Rozložení sledovaných kategorií u žáků a žákyň jednotlivých tříd obou souborů ve dvou etapách // 3.9.1.3 Zaznamenání hodnoty ? MI jako jednoho z možných determinant pohybové neúspěšnosti // 3.9.1.4 Individuální profil žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností za přispění dalších vybraných determinant // 3.9.1.5 Individuální profil žáků a žákyň s evidovanou specifickou poruchou učení (pouze 1. etapa výzkumného šetření) // 3.9.2 Přehled a komparace zastoupení vybraných determinant působících na žáky a žákyně (žactvo) s pohybovou neúspěšností s jejich vrstevníky // 3.9.2.1 Komparace mimoškolních aktivit žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností s jejich vrstevníky // 3.9.2.2 Komparace zastoupení pohybových aktivit v týdenním režimu u žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností s jejich vrstevníky // 3.9.2.3 Komparace sociální identifikace žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností při pohybových aktivitách s jejich vrstevníky 242 // 3.9.2.4 Komparace způsobů mobility do školy žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností s jejich vrstevníky 245 // 3.9.2.5 Komparace zastoupení pohybových aktivit rodičů žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností s rodiči jejich vrstevníků v minulosti 247 //
3.9.2.6 Komparace zastoupení pohybových aktivit rodičů žáků a žákyň (žactvo) s pohybovou neúspěšností s rodiči jejich vrstevníků v době dotazování 251 // 3.9.3 Postoje žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností k pohybovým aktivitám 261 // 3.9.3.1 Východiska pro hodnocení postojů žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností k pohybovým aktivitám 261 // 3.9.3.2 Komparace postojů žáků a žákyň s pohybovou neúspěšností k pohybovým aktivitám s postoji jejich vrstevníků 268 // 4 DISKUSE 283 // 5 ZÁVĚR 296 // 6 PŘEHLED POUŽITÝCH LITERÁRNÍCH ZDROJŮ 305 // 6.1 Literatura 305 // 6.2 Přehled vybraných bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací vztahujících se k řešené problematice 322 // 6.3 Internetové zdroje 319 // 6.3.1 Ostatní internetové zdroje 324 // 6.4 Manuály, dokumenty, závěrečné zprávy a vyhlášky 325 // Summary 327 // Přílohy 330 // Seznam zkratek 373 // Jmenný rejstřík 376 // Věcný rejstřík 382
(MiAaPQ)ECB29430383
cnb003304272

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC