Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Maxdorf, [2021]
503 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-664-1 (vázáno)
Jessenius
Medica
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
001639866
Předmluva 14 // 1 Úvod - František Neradilek 16 // 2 Historie použití opioidů v léčbě bolesti Ivan Vrba 22 // 2.1 Úvod 22 // 2.2 Nejstarší zmínky o použití opia 23 // 2.3 Použití opia na přelomu letopočtu 24 // 2.4 Použití opia ve středověku 26 // 2.5 Použití opioidů v raném novověku 27 // 2.6 Použití opia a morfinu v 19. století 32 // 2.7 Morfin a jeho deriváty 34 // 2.8 Legislativní problémy sopioidy 36 // 2.9 Objev působení opioidů 37 // 2.10 Osobnosti spojené s prosazením opioidů v léčbě bolesti 39 // 2.11 Vznik třístupňového analgetického žebříčku 42 // 2.12 Závěr 44 // 3 Epidemiologie používání opioidů - Jiří Málek 46 // 3.1 Změny náhledu na opioidní látky 46 // 3.2 První snahy o kontrolu užívání opioidů 46 // 3.3 Mezinárodní úmluvy o omamných látkách 48 // 3.4 Vývoj legálního využití opioidních látek u nás a srovnání se zahraničím 49 // 3.5 Současný stav 52 // 4 Role opioidů v léčbě bolesti - Jiří Kozák, Jan Lejčko 55 // 4.1 Z historie 55 // 4.2 Vývoj strategií v léčbě opioidy 56 // 4.3 Opioidy a intenzita bolesti 56 // 4.4 Význam dalších faktorů pro indikaci opioidů 57 // 4.5 Závěr 59 // 5 Farmakoekonomický pohled na léčbu opioidy Tomáš Doležal 60 // 5.1 Základní principy farmakoekonomiky 60 // 5.2 Farmakoekonomické aspekty terapie opioidy 69 // 6 Patofyziologie a mechanismy účinků opioidů - Richard Rokyta 71 // 6.1 Opium 71 // 6.2 Původ opioidů 71 // 6.3 Mechanismus účinků opioidních receptom 72 // 6.4 Morfin a molekulární mechanismy 74 // 6.5 Některé další opioidy 76 // 6.6 Tolerance opioidů a neuroplasticita 77 // 6.7 Opioidy a buněčná a humorální imunita 78 // 6.8 Opioidní analgezie u novorozenců 78 // 6.9 Opioidy a pohlavní rozdíly 78 // 6.10 Závěr 79 //
7 Farmakologie opioidů Jiří Slíva 81 // 7.1 Farmakodynamické vlastnosti opioidů 81 // 7.2 Farmakokinetické vlastnosti opioidů 83 // 7.3 Klinické využití opioidů 86 // 7.4 Kontraindikace 86 // 7.5 Lékové interakce opioidů 86 // 8 Přehled a rozdělení opioidů - Jan Lejčko 88 // 8.1 Úvod 88 // 8.2 Biologická podstata účinku opioidů 89 // 8.3 Rozdělení opioidů 94 // 9 Nežádoucí účinky opioidů Ivan Vrba, Jan Lejčko 101 // 9.1 Úvod 101 // 9.2 Zácpa 101 // 9.3 Nauzea a zvracení 106 // 9.4 Dechový útlum 107 // 9.5 Sedativní účinek, vliv na kognitivní funkce a spánek 108 // 9.6 Pruritus 109 // 9.7 Retencemoči 109 // 9.8 Nežádoucí kardiální a hemodynamické efekty opioidů 110 // 9.9 Hormonální poruchy 110 // 9.10 Zvýšení hmotnosti a otoky 111 // 9.11 Imunosupresivní působení opioidů 111 // 9.12 Tolerance 112 // 9.13 Fyzická závislost 112 // 9.14 Psychická závislost 113 // 9.15 Abnormální percepce bolesti 113 // 9.16 Úmrtí 114 // 9.17 Závěr 114 // 10 Opioidy a závislost - Jan Lejčko, Petr Popov 116 // 10.1 Úvod 116 // 10.2 Postavení opioidů u chronické bolesti 116 // 10.3 Účinnost opioidů u chronické bolesti 118 // 10.4 Opioidy a závislost 119 // 10.5 Problematika závislosti z algeziologického hlediska 120 // 10.6 Klasifikace závislosti u pacientů s chronickou bolestí léčených opioidy 122 // 10.7 Nejasnosti v pojmech 124 // 10.8 Léčba chronické bolesti opioidy vs. onemocnění z užívání návykových látek 125 // 10.9 Možnosti léčby závislosti na opioidech u pacientů s chronickou bolestí 126 // 8 // 10.10 Léčba bolesti u pacientů s primárni závislostí na opioidech 127 // 10.11 Závěr 128 // 11 Interakce v léčbě opioidů - Milada Halačová, Ivan Vrba 131 // 11.1 Úvod 131 // 11.2 Farmakokinetické lékové interakce a metabolismus opioidů 131 //
11.3 Interakce jednotlivých opioidů s klinickými stavy vedoucími ke změně jejich farmakokinetiky 142 // 11.4 Farmakodynamické interakce opioidů 145 // 11.5 Klinicky významné interakce opioidů sjinýmiléky 147 // 11.6 Lékové nekompatibility 148 // 11.7 Závěr 149 // 12 Genetika opioidů Jiří Slíva 152 // 12.1 Role opioidních receptom 152 // 12.2 RoleCOMT 155 // 12.3 Role genetické výbavy ve vztahu k biotransformaci ligandů opioidních receptorů 155 // 13 Použití opioidů u chronické nenádorové bolesti - Jan Lejčko, Jiří Kozák 158 // 13.1 Úvod 158 // 13.2 Historická poznámka 159 // 13.3 Klinické aspekty opioidní léčby CHNNB 159 // 13.4 Nežádoucí účinky opioidní léčby 161 // 13.5 Praktické poznámky k dlouhodobé opioidní léčbě CHNNB 165 // 13.6 Závěr 169 // 14 Opioidy v léčbě bolestí zad - Ivan Vrba 175 // 14.1 Výskyt bolestí zad 175 // 14.2 Dělení bolestí zad 176 // 14.3 Farmakoterapie bolestí zad 178 // 14.4 Použití opioidů v léčbě bolesti zad 179 // 14.5 Bolesti zad v geriatrii 184 // 14.6 Neuromodulačníanalgetické metody 185 // 14.7 Závěr 187 // 15 Opioidy v revmatologii - Olga Šléglová 189 // 15.1 Úvod 189 // 15.2 Správná indikaceopioidníléčbyu revmatických pacientů 190 // 15.3 Racionálnívolba opioidů v revmatologii 198 // 15.4 Charakter bolesti a možnosti využití opioidů u jednotlivých revmatických onemocnění 201 // 15.5 Závěr 207 // 16 Použití opioidů u vybraných stavů a onemocnění - Marek Hakl, Jitka Fricova 210 // 16.1 Úvod 210 // 16.2 Opioidy v léčbě bolestí hlavy 211 // 16.3 Opioidy v léčbě HIV neuropatie 217 // 16.4 Opioidy v léčbě komplexního regionálního bolestivého syndromu 218 // 16.5 Opioidy v léčbě fibromyalgie 220 // 16.6 Opioidy v léčbě v myofasciální bolesti 221 // 16.7 Opioidy a pruritus 222 //
16.8 Použití analgetík u pacientů s renální a hepatální insuficiencí 222 // 17 Opioidy v léčbě neuropatické bolesti - Jiří Kozák, Rudolf Černý 227 // 17.1 Úvod 227 // 17.2 Epidemiologie NPB 227 // 17.3 Definice a základní charakteristika NPB 228 // 17.4 Základní typy NPB die klinických projevů 229 // 17.5 Symptomatologie NPB 230 // 17.6 Přehled patofyziologických mechanismů NPB 230 // 17.7 Farmakoterapie NPB 231 // 17.8 Závěr 236 // 18 Opioidy u viscerální bolesti - Dana Vondráčková 238 // 18.1 Patofyziologie viscerální bolesti 238 // 18.2 Klinické obrazy 240 // 18.3 Závěr 249 // 19 Opioidy v anesteziologii a intenzivní péči - Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek 251 // 19.1 Úvod 251 // 19.2 Použití opioidů v klinické anesteziologii 251 // 19.3 Systémové a nežádoucí účinky opioidů 252 // 19.4 Rozdělení opioidů 252 // 19.5 Používané opioidy 253 // 19.6 Multimodální analgezie, perioperační analgezie opioidy 258 // 19.7 Opioidy a celková anestezie 258 // 19.8 Opioidy a regionální anestezie 259 // 19.9 Opioidy a analgosedace 260 // 19.10 Opioidy v intenzivní péči 260 // 19.11 Použití opioidů u vybraných skupin pacientů 261 // 20 Opioidy v léčbě pooperační bolesti - Tomáš Gabrhelík, Jiří Málek 265 // 20.1 Úvod 265 // 20.2 Výskyt a měření intenzity pooperační bolesti 265 // 20.3 Multimodální analgezie 266 // 20.4 Chronická pooperační bolest, preemptivní a preventivní analgezie 267 // 20.5 Možnost podání opioidů v pooperačním období 269 // 20.6 Nefarmakologické techniky a možnosti snížení spotřeby opioidů v pooperační analgezii 275 // 20.7 Použití opioidů v pooperační péči u vybraných skupin pacientů 276 // 20.8 Systémové účinky opioidů v pooperační péči 283 // 20.9 Nežádoucí účinky opioidů v pooperačním období 283 //
21 Intraspinální aplikace opioidů v neuromodulační léčbě - Ivan Vrba 287 // 21.1 Úvod 287 // 21.2 Stručná historie intraspinální aplikace léků 288 // 21.3 Použití intraspinální aplikace léků 288 // 21.4 Fyziologie mozkomíšního moku 289 // 21.5 Dělení systémů pro intraspinální aplikaci 289 // 21.6 Indikační kritéria pro léčbu neuromodulačními pumpovými technikami 290 // 21.7 Kontraindikace zavedení neuromodulačních systému 290 // 21.8 Postavení intraspinální aplikace léků mezi dalšími analgetickými metodami 291 // 21.9 Zkušební předimplantační období 291 // 21.10 Provedení implantace systému pro i.t. aplikaci léků 292 // 21.11 Použití léků pro dlouhodobou i.t. aplikaci 293 // 21.12 Komplikace neuromodulačníléčby a možnosti jejich prevence 294 // 21.13 Další péče o nemocné po zavedení systému pro kontinuální intratekální aplikaci léků 301 // 21.14 Závěr 301 // 22 Opioidy v léčbě nádorové bolesti - Ondřej Sláma, Dana Vondráčková 303 // 22.1 Bolest onkologických pacientů 303 // 22.2 Farmakoterapie nádorové bolesti 304 // 22.3 Management epizodické/průlomové bolesti 314 // 22.4 Způsob podání opioidů 315 // 22.5 Volba opioidů u konkrétního pacienta (podle čeho se rozhodovat) 318 // 22.6 Rotace opioidů 319 // 22.7 Opioidy a protinádorová imunita 320 // 22.8 Management bolesti u onkologických pacientů s anamnézou závislosti // a abúzu opioidů 320 // 22.9 Management bolesti u pacientů v terminálním stavu 323 // 23 Opioidy a průlomová bolest Jitka Fricová, Marek Hakl 326 // 23.1 Definice a charakteristika průlomové bolesti 326 // 23.2 Diagnostika průlomové bolesti 327 // 23.3 Zahájení léčby průlomové bolesti 328 // 23.4 Komplexní přístup při zvládání průlomové bolesti 333 //
24 Konopí pro léčebné účely - Richard Rokyta, Radovan Hřib, Jan Lejčko 336 // 24.1 Úvod 336 // 24.2 Historie využití a výzkumů konopí pro léčebné účely 337 // 24.3 Konopí a endokanabinoidy 338 // 24.4 Účinky konopí 340 // 24.5 Právní prostředí České republiky a konopí 342 // 24.6 Formy podání konopí pro léčebné účely v České republice (2017) 345 // 24.7 Praktické poznámky k léčbě konopím v Česku 346 // 24.8 Nežádoucí účinky léčby konopím 347 // 24.9 Léčebné přípravky skanabinoidy 348 // 24.10 Výzkum a další perspektivy 349 // 25 Léčba nádorové bolesti u dětí - Josef Malis, Petr Lokaj 351 // 25.1 Úvod 351 // 25.2 Mýty a překážky účinné léčby bolesti u dětí 352 // 25.3 Hodnocení bolesti 352 // 25.4 Nefarmakologické metody léčby bolesti u dětí 354 // 25.5 Farmakologické zvládání nádorové bolesti u dětí 354 // 25.6 Využití krátkodobé anestezie 360 // 25.7 Tolerance, abstinenční syndrom, závislost 360 // 26 Opioidy u dětí v intenzivní péči Pavla Pokorná 361 // 26.1 Úvod 361 // 26.2 Definice a rozdělení bolesti u dětí 362 // 26.3 Léčba bolesti u dětí 363 // 26.4 Opioidní analgetika u dětí 364 // 26.5 Opioidní analgetika u dětí v intenzivní péči 370 // 26.6 Syndrom z odnětí 377 // 26.7 Závěr 378 // 27 Opioidy ve fetální a neonatální medicíně Ivan Berka 381 // 27.1 Bolest u plodu a novorozence 381 // 27.2 Vývoj nocicepce 382 // 27.3 Management bolesti ve fetální a neonatální medicíně 383 // 27.4 Opioidní analgetika 385 // 27.5 Racionální indikace opioidů v neonatální medicíně 387 // 28 Opioidy a jejich zneužití u poruch příjmu potravy - Petra Holanová, Hana Papežová, Anna Yamamotová 389 // 28.1 Úvod 389 // 28.2 Opioidní systém v regulaci příjmu potravy 390 //
8.3 Zneužívání opioidů u pacientů s poruchami příjmu potravy 391 // 28.4 Kazuistiky 39I // 28.5 Závěr 393 // 29 Opioidy ve stáří Jiří Kozák, Ivan Vrba 395 // 29.1 Úvod 395 // 29.2 Výskyt bolesti u seniorů 396 // 29.3 Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří 396 // 29.4 Specifika farmakoterapie u seniorů 398 // 29.5 Preskripce léků a senioři 398 // 29.6 Změny farmakokinetiky ve stáří 399 // 29.7 Změny farmakodynamiky ve stáří 400 // 29.8 Použití slabých a silných opioidů u seniorů 401 // 29.9 Pravidla nasazení silných opioidů u seniorů 402 // 29.10 Nežádoucí účinky opioidů u seniorů 403 // 29.11 Léčba neuropatické bolesti u seniorů 405 // 29.12 Akutní a pooperační bolest 405 // 29.13 Paliativní péče 406 // 29.14 Závěr 406 // 30 Opioidy v porodnictví - Antonín Pařízek 408 // 30.1 Úvod 408 // 30.2 Porodní bolest a její tlumení 408 // 30.3 Specifika podávání opioidů při porodu 412 // 30.4 Přehled opioidů používaných v porodnictví 414 // 30.5 Zneužívání opioidů v průběhu těhotenství 420 // 12 // OBSAH // 31 Opioidy v akutní a přednemocniční péči - Ivan Vrba, Marek Hakl 423 // 31.1 Úvod 423 // 31.2 Akutní bolest 423 // 31.3 Diagnostika akutní bolesti 424 // 31.4 Použití opioidů v akutní péči 426 // 31.5 Opioidy a jejich použití v přednemocniční péčí 429 // 31.6 Nemocní s chronickou bolestí v přednemocniční péči 431 // 31.7 Syndrom z odnětí (abstinenční syndrom) 433 // 31.8 Klinické důsledky opioidní tolerance 436 // 31.9 Intoxikace opioidy 436 // 31.10 Problémy akutní péče u nemocných se speciálními analgetickými systémy 440 // 31.11 Péče o nemocné v paliativní péči na OUP 442 // 31.12 Závěr 442 //
32 Opioidy a adjuvantnífarmaka (koanalgetika) - Jiří Kozák 445 // 32.1 Úvod 445 // 32.2 Adjuvantní farmaka 445 // 32.3 Pomocná léčiva při opioidní terapii 453 // 32.4 Závěr 455 // 33 Opioidy v experimentální a veterinární medicíně - Ladislav Hess 457 // 33.1 Fylogenetické aspekty účinků opioidů 457 // 33.2 Ultrapotentní opioidy 460 // 33.3 Netradiční způsoby aplikace opioidů ve veterinární praxi 468 // 34 Vliv opioidů na kognitivní funkce - Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská 472 // 34.1 Úvod 472 // 34.2 Bolest a kognitivní domény: paměť, pozornost a exekuce 472 // 34.3 Kognitivní funkce a chronická nenádorová bolest 475 // 34.4 Kognitivní funkce a nádorová bolest 476 // 34.5 Metodologické limity 477 // 34.6 Doporučení pro klinickou praxi 477 // 34.7 Závěr 481 // 35 Budoucnost léčby opioidy - Jan Lejčko, Ivan Vrba, Jiří Kozák 483 // 35.1 Úvod 483 // 35.2 Hledání ideálního opioidů 483 // 35.3 Nové možnosti opioidní léčby 484 // 35.4 Nové přístupy k použití opioidů 486 // 35.5 Závěr 487 // Summary 490 // Přehled použitých zkratek 492 // Rejstřík 498
cnb003305544

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC