Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:6x 
BK
Vydání pvní
Ostrava : Ostravská univerzita, 2021
318 stran : barevné ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-227-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001639881
A. Obecná část - Patofyziologické základy klinické výživy // 1 Stresový metabolismus - patofyziologické souvislosti 12 // 1.1 Metabolická odpověď na stres 12 // 1.2 Patofyziologie, hormonální regulace 12 // 1.3 Energetická potřeba, fáze stresové odpovědi 15 // 1.4 Monitorace stresového metabolismu 17 // 1.5 Energetická potřeba 18 // 1.5.1 Pojmy 19 // 1.5.2 Stanovení energetické potřeby 20 // 1.6 Stanovení měřením (indirektní kalorimetrie) a výpočty, energetická bilance 21 // 1.7 Chronický kritický pacient 25 // 2 Makronutrienty a mikronutrienty 27 // 2.1 Metabolismus bílkovin 27 // 2.1.1 Hrazení potřeb aminokyselin v akutním stavu 29 // 2.1.2 Bílkoviny v dietě 30 // 2.1.3 Proteinový obrat 31 // 2.1.4 Faktory kvality bílkovin 32 // 2.2 Metabolismus cukrů 34 // 2.2.1 Základní vlastnosti sacharidů 34 // 2.2.2 Glukóza 34 // 2.2.3 Disacharidy 35 // 2.2.4 Polysacharidy 36 // 2.2.5 Vláknina 36 // 2.2.6 Trávení sacharidů 37 // 2.3 Metabolismus tuků 38 // 2.3.1 Základní vlastnosti tuků 38 // 2.3.2 Struktura 39 // 2.3.3 Role tuků ve výživě 40 // 2.4 Prosté hladovění 40 // 2.5 Mikronutrienty 41 // 2.5.1 Suplementace 42 // 2.5.2 Vitamíny rozpustné v tucích (vitamín A, D, E, K) 44 // 2.5.3 Vitamíny rozpustné ve vodě 46 // 2.6 Stopové prvky 47 // 3 Voda, elektrolyty, acidobazická rovnováha 51 // 3.1 Zajištění rovnováhy vody 51 // 3.1.1 Obrat tělesné vody 52 // 3.1.2 Složení tělesných tekutin 52 // 3.2 Zajištění rovnováhy elektrolytů 54 // 3.2.1 Poruchy metabolismu sodíku 54 // 3.2.2 Poruchy metabolismu draslíku 55 // 3.2.3 Poruchy metabolismus chloridů 57 // 3.2.4 Poruchy metabolismu fosforu 58 // 3.3 Poruchy acidobazické rovnováhy (ABR) 59 // 3.3.1 Obecně ABR 59 // 3.3.2 Respirační acidóza 60 // 3.3.3 Respirační alkalóza 61 // 3.3.4 Metabolická acidóza 61 //
3.3.5 Metabolická alkalóza 61 // 3.3.6 Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy 62 // 3.3.7 Pravidla úpravy acidobazické rovnováhy 62 // 4 Nutriční screening 63 // 4.1 Diagnostika malnutrice 64 // 4.1.1 Anamnéza 64 // 4.1.2 Fyzikální vyšetření 65 // 4.1.3 Antropometrická vyšetření 66 // 4.1.4 Laboratorní vyšetření 67 // 4.1.5 Speciální vyšetření a nutriční indexy 69 // 5 Malnutrice 71 // 5.1 Prosté a stresové hladovění 72 // 5.2 Ukazatele stupně malnutrice 74 // 5.3 Laboratorní ukazatele malnutrice 74 // 5.4 Klasifikace typů malnutrice podle etiologie 75 // 5.4.1 Malnutrice spojená s onemocněním (DRM) se zánětem 75 // 5.4.2 Malnutrice spojená s onemocněním (DRM) bez zánětu 76 // 5.4.3 Malnutrice/ podvýživa bez onemocnění (non - kachektická DRM) 76 // 5.5 Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie) 77 // 4 // 5.5.1 Mentální anorexie (F50.0) 78 // 5.5.2 Mentální bulimie (F 50.2) 78 // 5.5.3 Diagnostika PPP 79 // 5.5.4 Terapie PPP 79 // 5.5.5 Prognóza PPP 80 // 6 Obezita 82 // 6.1 Definice 82 // 6.2 Epidemiologie 82 // 6.3 Patofyziologie vzniku 83 // 6.4 Kritická období vzniku 85 // 6.5 Typy obezity 85 // 6.6 Diagnostika 86 // 6.7 Zdravotní rizika spojená s obezitou 88 // 6.8 Metabolický syndrom, Raevenové syndrom, syndrom X 91 // 6.9 Léčba a prevence obezity 92 // 6.9.1 Redukční diety 92 // 6.9.2 Pohybová aktivita 93 // 6.9.3 Psychologická pomoc 93 // 6.9.4 Farmakoterapie 93 // 6.9.5 Endoskopická léčba 95 // 6.9.6 Bariatrická chirurgie je posledním krokem v léčbě morbidně obézních 96 // 7 Stupňovitá nutriční péče, Nutriční tým 100 // 7.1 Nutriční tým 100 // 7.2 Cíle nutričního sledování a péče 101 // 7.3 Praktický postup 102 // 7.4 Sledování stavu výživy 103 // 8 Enterální výživa 104 // 8.1 Cíle nutriční podpory 104 //
8.2 Definice enterální výživy 104 // 8.3 Výhody enterální výživy 105 // 8.4 Indikace enterální nutrice 106 // 8.5 Kontraindikace enterální výživy 107 // 8.6 Technika aplikace enterální výživy 108 // 8.6.1 Sipping 108 // 8.6.2 Sondová výživa 108 // 5 // 8.6.3 Perkutánní gastrostomie 109 // 8.7 Způsoby aplikace - kontinuální vs bolusové podání 110 // 8.7.1 Efekt na proteosyntézu // 8.8 Typy enterálních formulí 112 // 8.8.1 Polymerní enterální formule 112 // 8.8.2 Oligomerní formule 113 // 8.8.3 Orgánově specifické formule 114 // 8.8.4 Přípravky pro sipping 115 // 8.9 Co ovlivňuje tolerabilitu směsí 115 // 8.10 Komplikace enterální výživy 117 // 8.10.1 Průjem 117 // 8.10.2 Aspirace 117 // 8.10.3 Nedostatečné nutriční zajištění 118 // 8.10.4 Hyperalimentace (overfeeding) 118 // 8.10.5 Refeeding 118 // 8.10.6 Syndrom enterální výživy 119 // 8.11 Závěr 119 // 9 Parenterální výživa 121 // 9.1 Obecné principy (indikace, kontraindikace) 121 // 9.2 Periferní, centrální parenterální výživa 126 // 9.2.1 Periferní parenterální výživa 126 // 9.2.2 Centrální parenterální výživa 127 // 9.3 Komplikace parenterální výživy 128 // 9.3.1 Komplikace související se žilním vstupem 139 // 9.3.2 Komplikace dlouhodobé parenterální výživy 140 // 9.4 Domácí parenterální výživa 143 // 9.5 Monitorace podávání parenterální výživy 153 // 9.5.1 Sledované parametry 153 // 9.5.2 Refeeding syndrom 154 // 10 Střevní mikrobiom 161 // 10.1 Význam mikrobiomu 161 // 10.2 Složení mikrobiomu 162 // 10.3 Faktory ovlivňující složení mikrobiomu 163 // 10.4 Onemocnění spojená s alterovaným střevním mikrobiomem 164 // 10.5 Zásady pro udržení střevního mikrobiomu 165 // 6 // 10.6 Probiotika, prebiotika, synbiotika 165 // 10.6.1 Probiotika 165 // 10.6.2 Prebiotka 166 //
10.6.3 Synbiotika 166 // 10.6.4 Klinické použití 167 // 10.7 Klostridiová kolitida 167 // 10.8 Transplantace stolice 168 // 11 Hojení ran 169 // 11.1 Definice rány a proces hojení 169 // 11.2 Dekubitus 170 // 11.3 Nutriční doporučení 171 // B. Speciální část - Klinická výživa u vybraných onemocnění // 1 Klinická výživa u pacientů se selháním ledvin 173 // 1.1 Základní funkce ledvin 174 // 1.2 Selhání ledvin - definice 174 // 1.3 Etiologie 176 // 1.4 Metabolické změny u akutního renálního selhání 176 // 1.5 Chronické ledvinné selhání 177 // 1.6 Nutriční požadavky (Doporučení ESPEN) u akutního selhání ledvin (ARS) 178 // 1.7 Nutriční doporučení u pacientů s chronickým ledvinným selháním 180 // 1.7.1 Ketoanaloga aminokyselin (Ketosteril) 180 // 1.7.2 Závěr 181 // 2 Výživa v gastrointestinální chirurgii 182 // 2.1 Výživa a pooperační hojení 182 // 2.2 Predoperační příprava 184 // 2.3 Perioperační nutriční podpora 185 // 2.3.1 Odložení operačního výkonu a nutriční příprava po dobu 7-14 dnů 186 // 2.3.2 Predoperační imunonutrice 187 // 2.3.3 Pooperační výživa 187 // 2.4 Fast track 188 // 2.5 Doporučení pro perioperační výživu SKVIMP 2018 190 // 3 Výživa při onemocnění jater 192 // 3.1 Akutní insuficience jater 192 // 7 // 3.2 Rizikové faktory rozvoje malnutrice u pacientů s jaterní cirhózou: 193 // 3.3 Fulminantní jaterní selhání, jaterní encefalopatie, hepatorenální syndrom 193 // 3.4 Metabolismus amoniaku 194 // 3.5 Nutriční vyšetření 196 // 3.6 Nutriční doporučení u pacientů s jaterním selháním 197 // 4 Výživa pacientů s akutní pankreatitidou 199 // 4.1 Pancreas - patofyziologie 199 // 4.2 Akutní pankreatitida 200 // 4.2.1 Příčiny akutní pankreatitidy 201 // 4.2.2 Patofyziologie aktuní pankreatitidy 201 //
4.2.3 Nutriční intervence u AP 202 // 4.2.4 Shrnutí výživy u akutní pankreatitidy 204 // 4.3 Chronická pankreatitida 204 // 4.3.1 Etiopatogeneze 204 // 4.3.2 Patofyziologie 205 // 4.3.3 Terapie 205 // 4.3.4 Zásady pankreatické diety 206 // 4.4 Shrnutí 206 // 5 Výživa u poškození střeva 208 // 5.1 Střevní onemocnění 209 // 5.1.1 Střevní záněty 210 // 5.1.2 Morbus Crohn (MC) 211 // 5.1.3 Ulcerózní kolitida (UC, proktokolitida) 213 // 5.1.4 Terapie ISZ 213 // 5.1.5 Výživa v akutní fázi 215 // 5.1.6 Prevence relapsů 216 // 5.2 Komplikace ISZ 216 // 5.2.1 Malnutrice 216 // 5.2.2 Syndrom krátkého střeva (SBS, Short bowel syndrom) 217 // 5.3 Celiakie 223 // 5.3.1 Patofyziologie 224 // 5.3.2 Klinika 224 // 5.3.3 Bezlepková dieta 225 // 5.4 Laktózová intolerance (LI) 227 // 8 // 6 Výživa při srdečním selhávání 229 // 6.1 Srdeční selhání - definice, patofyziologie, klinika 229 // 6.1.1 Mezi havní příčiny srdečního selhání patří: 230 // 6.1.2 Klinický obraz 230 // 6.2 Terapie srdečního selhání 231 // 6.2.1 Kardiální kachexie 231 // 6.2.2 Snaha o ovlivnění kardiální kachexie 233 // 6.2.3 Nutriční zvláštnosti stabilních forem chronického srdedčního selhání 234 // 6.3 Aspekty nutriční péče u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním 235 // 6.3.1 Obecný přístup ke kardiologickým pacientům s poruchou výživy 236 // 6.3.2 Zdravá výživa, princip stredomorské diety 237 // 6.3.3 Výživa u kardiochirurgických pacientů 240 // 7 Výživa u polytraumatizovaných pacientů 242 // 7.1 Definice 242 // 7.2 Metabolické změny po polytraumatu (patofyziologie) 242 // 7.3 Význam časné enterální nutrice (kdy a jakou formou výživu zahájit) 244 // 7.4 Nutriční potřeby: energie, protein, mikronutrienty (kolik čeho kdy podat) 245 // 7.5 Imunonutrice, specifické substráty, mikronutrienty 247 //
8 Výživa kriticky nemocných pacientů 250 // 8.1 Patofyziologie 250 // 8.2 Klinický projev katabolismu 252 // 8.3 Zahájení nutriční podpory 252 // 8.3.1 Kdy zahájit nutriční podporu? 253 // 8.3.2 Kolik energie? 253 // 8.3.3 Kolik proteinu? 254 // 8.3.4 Shrnutí potřeby energie a proteinů 257 // 8.3.5 Srovnání enterálních formulí 257 // 8.4 Potřeba mikronutrientů 258 // 9 Výživa u seniorů 259 // 9.1 Definice a základní principy výživy u seniorů 259 // 9.2 Sarcopenie 259 // 9.3 Malnutrice 260 // 9.4 Etické aspekty 260 // 9.5 Potřeby, ESPEN doporučení 261 // 9.6 Obézní senior 263 // 9.7 Závěr 263 // 10 Klinická výživa u pacientů s diabetem 264 // 10.1 Patofyziologie metabolických změn u diabetů IDDM 265 // 10.2 Diagnostika 266 // 10.3 Edukace pacienta s diabetem 266 // 10.4 Akutní komplikace diabetů 267 // 10.4.1 Hypoglykemické kóma 268 // 10.4.2 Hyperglykemické ketoacidotické kóma 268 // 10.4.3 Hyperglykemické hyperosmolární kóma 269 // 10.4.4 Laktátová acidóza 269 // 10.5 Terapie 269 // 10.5.1 Terapie u u DM 1. Typu 270 // 10.5.2 Terapie u DM 2. typu 271 // 10.5.3 Glykemický index 272 // 10.6 Metabolický syndrom 273 // 10.7 Gestační diabetes 274 // 10.8 Enterální a parenterální výživa u diabetiků 275 // 10.8.1 Diabetická gastroparéza 275 // 10.9 Perioperační péče a diabetes 276 // 11 Výživa u nádorových onemocnění 277 // 11.1 Definice malnutrice, kachexie, sarcopenie 277 // 11.2 Prevalence malnutrice 278 // 11.3 Mechanismus tumorózní kachexie 279 // 11.4 Strategie nutriční péče 281 // 11.5 Specifické požadavky 282 // 11.6 Multimodální terapie 283 // 12 Výživa po transplantaci 284 // 12.1 Transplantace parenchymatózních orgánů 285 // 12.1.1 Předtransplantační období 286 // 12.1.2 Časné potransplantační období 287 // 12.1.3 Pozdní potransplantační období 288 //
12.2 Transplantace krvetvorných buněk (HSCT) 288 // 12.2.1 Nutriční doporučení 289 // 12.2.2 Neutropenické diety 290 // 12.2.3 Závěr 291 // 13 Výživa u neurologických pacientů 292 // 13.1 Příčiny malnutrice 292 // 13.2 Poruchy polykání - orofaryngeální dysfagie (OD) 293 // 13.2.1 Prevalence výskytu OD: 293 // 13.2.2 Screening dysfagie 293 // 13.2.3 Nutriční specifika u dysfagie 294 // 13.2.4 Farmakologické možnsti řešení OD 295 // 13.3 Kraniotrauma 295 // 13.4 Obecná doporučení pro umělou výživu u neurologických pacientů 296 // 13.5 Specifika neurodegenerativních onemocnění 297 // 14 Výživa v těhotenství a u dětí 299 // 14.1 Nutriční požadavky těhotných 299 // 14.2 Potřeba bílkovin 300 // 14.3 Potřeba sacharidů 300 // 14.4 Potřeba tuků 301 // 14.5 Mikronutrienty 301 // 14.6 Umělá výživa 302 // 14.7 Výživa u dětí 303 // 14.8 Výživa kojence 303 // 14.9 Výživa batolete 304 // 14.10 Nežádoucí účinky mléka 306 // 14.11 Enterální výživa v pediatrii 308 // Seznam tabulek 311 // Seznam obrázků 314

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC