Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2020
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-4046-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-3023-8 (print)
Sluneční hodiny jsou krásnou ozdobou budov i veřejných prostranství. Jakých chyb se vyvarovat při stavbě vlastních hodin vám ozřejmí tato publikace..
001639935
Úvodem // 1 Základní informace o slunečních hodinách // 1.1 Základy astronomie // 1.1.1 Souřadnicové soustavy 14 // 1.1.2 Vzájemná poloha Země a Slunce 15 // 1.2 Typy času // 1.2.1 Pásmový čas 15 // 1.2.2 Letní čas 17 // 1.2.3 Časová rovnice 13 // 1.2.4 Rozdílnost časů 19 // 1.3 Základní části slunečních hodin 22 // 1.4 Rozdělení slunečních hodin 23 // 1.4.1 Princip činnosti slunečních hodin 25 // 1.4.2 Přemístitelnost slunečních hodin 26 // 1.4.3 Umístění slunečních hodin 26 // 1.4.4 Tvar číselníku 27 // 1.4.5 Orientace slunečních hodin 29 // 1.4.6 Použité materiály a technologie 31 // 1.5 Pracovní doba slunečních hodin // 1.6 Časové údaje na slunečních hodinách // 1.7 Kalendářní údaje na slunečních hodinách // 2 Typy slunečních hodin // 2.1 Vzájemná poloha rovinných číselníků // 2.2 Svislé sluneční hodiny // 2.2.1 Princip činnosti // 2.2.2 Vliv azimutu 43 // 2.2.3 Svislé hodiny nemusí být jen na zdech 46 // 2.2.4 Kovové svislé hodiny // 2.2.5 Inklinační sluneční hodiny 49 // 2.2.6 Svislé hodiny na oblých plochách 49 // 2.3 Vodorovné sluneční hodiny // 2.3.1 Princip činnosti // 2.3.2 Vodorovné hodiny na sloupku 51 // 2.3.3 Zemní hodiny se šikmým ukazatelem 52 // 2.3.4 Zemní hodiny s kolmým ukazatelem 54 // 2.3.5 Inklinační hodiny 55 // 2.4 Rovníkové sluneční hodiny // 2.4.1 Princip činnosti // 2.4.2 Různá provedení // 2.5 Polární sluneční hodiny // 2.5.1 Princip činnosti 59 // 2.5.2 Polární prstencové 59 // 2.5.3 Polární hodiny svákovým číselníkem 60 // 2.5.4 Polární hodiny s rovinným číselníkem 62 // 2.5.5 Polární prstencové „digitální’’ 64 // 2.6 Kulové sluneční hodiny 66 // 2.6.1 Kulové s otočným ukazatelem 66 // 2.6.2 Kulové hodiny s hřeby 67 // 2.6.3 Číselník v dutině koule 67 //
2.7 Od rovinných hodin až po obecnou plochu 68 // 2.8 Reflexní sluneční hodiny 68 // 2.9 Sloupkové hodiny 69 // 2.10 Hodiny s korekcí 70 // 2.10.1 Korekce na hodinách udávajících pravý místní čas 70 // 2.10.2 Korekce na hodinách udávajících pravý čas poledníku 15° 73 // 2.10.3 Korekce pro letní čas 74 // 2.11 Ukazatele a podpěry 75 // 2.11.1 Provedení ukazatele 75 // 2.11.2 Provedení podpěr 76 // 2.12 Světové polední hodiny 79 // 2.13 Význam čar na slunečních hodinách 79 // 2.13.1 Hodinové čáry 79 // 2.13.2 Hodiny počítané od východu Slunce 80 // 2.13.3 Hodiny počítané od západu Slunce 81 // 2.13.4 Temporální hodiny 82 // 2.13.5 Kalendářní čáry 83 // 2.13.6 Astronomické údaje 86 // 2.13.7 Gnómonicky bohaté číselníky 86 // 2.14 Analematické sluneční hodiny 86 // 2.15 Další typy slunečních hodin 99 // 3 Od záměru k realizaci hodin 9 // 3.1 Výběr stanoviště hodin 94 // 3.2 Návrh číselníku záznamem stínu 96 // 3.3 Určení polohy hodinových čar výpočtem 99 // 3.3.1 Vodorovné sluneční hodiny 99 // 3.3.2 Polární jižní sluneční hodiny 10° // 3.3.3 Svislé jižní hodiny  60 // 3.3.4 Svislé východní hodiny 101 // 3.3.5 Svislé západní hodiny 102 // 3.3.6 Svislé severní hodiny ?? // 3.3.7 Svislé s obecnou orientací 108 // 3.3.8 Analematické sluneční hodiny 104 // 3.4 Další možnosti, kde nemusíme počítat 104 // 3.5 Určení směru místního poledníku 105 // 3.6 Realizace vodorovných hodin ?7 // 3.6.1 Hodiny na sloupcích ?7 // 3.6.2 Zemní hodiny ?7 // 3.7 Realizace svislých hodin ?9 // 3.8 Řešení číselníků ?? // 3.9 Řešení ukazatelů // 3.9.1 Vodorovné zemní hodiny ?5 // 3.9.2 Svislé hodiny // 3.10 Řešení analematických hodin // 4 Poznejme sluneční hodiny blíže 123 // 4.1 Jak poznat gnómonicky chybné hodiny 124 //
4.2 Polední hodiny 132 // 4.3 Dělený číselník 135 // 4.4 Seskupení hodin 137 // 4.4.1 Hodiny na stejné zdi I37 // 4.4.2 Hodiny na několika stěnách - vnější fasády domů 137 // 4.4.3 Hodiny na několika stěnách - dvorany I39 // 4.4.4 Několik hodin stejného typu na shodném objektu 140 // 4.4.5 Kombinace několika typů na jednom objektu 142 // 4.5 Méně obvyklá a zajímavá provedení hodin I45 // 4.5.1 Polární a rovníkové jako přizdívka I45 4.5.2 Vícenásobné využití polárních hodin I45 // 4.5.3 Hodiny s několika štěrbinami 148 // 4.5.4 Vícenásobné svislé hodiny na sloupcích I49 // 4.5.5 Hodiny s kanónem 150 // 4.6 Sluneční hodiny jako prvek architektury 151 // 4.6.1 Nástěnné hodiny 151 // 4.6.2 Sluneční hodiny na veřejných prostranstvích 152 // 4.6.3 Sluneční hodiny v zahradách a parcích I55 // 4.7 Měsíční hodiny I57 // 4.8 Přenosné sluneční hodiny I59 // Slovníček použitých termínů // Rejstřík // Autoři fotografií // Literatura a jiné zdroje // Souhrn 80

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC