Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
2. vydání
Plzeň : Fraus, 2021-
svazků ; barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7489-693-4 (učebnice ; brožováno)
ISBN 978-80-7489-534-0 (pracovní sešit 2v1 ; brožováno)
Škola s nadhledem
Obsahuje bibliografii na stranách 142-143 a rejstřík
hybridní učebnice. 144 stran -- pracovní sešit 2v1 online cvičení. 76 stran
001639998
ÚVOD... 4 // OPAKOVÁNÍ ZE 7. ROČNÍKU... 5 // OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY... 10 // 1. Co už víme o slovní zásobě a tvoření slov... 10 // 2. Slova přejatá: pravopis, výslovnost... 13 // SOUHRNNÁ CVIČENÍ A TESTOVÉ ÚLOHY... 16 // TVAROSLOVÍ... 17 // 1. Skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen... 17 // 2. Užití cizích vlastních jmen v textu... 18 // 3. Slovesný vid ... 20 // SOUHRNNÁ CVIČENÍ A TESTOVÉ ÚLOHY... 23 // PRAVOPIS... 24 // 1. Pravopis -i/-í, -y/-ý v koncovkách ... 24 // 2. Předpony s-, z-, vz- a předložky s/se, z/ze ... 28 // 3. Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně... 29 // SOUHRNNÁ CVIČENÍ A TESTOVÉ ÚLOHY... 31 // SKLADBA ... 32 // 1. Co už umíme ze skladby ... 32 // Věta jednoduchá a souvětí... 32 // Druhy vedlejších vět ... 34 // 2. Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami, souvětí souřadné. 36 // 3. Významové poměry mezí větnými členy a vedlejšími větami ... 38 // 4. Souvětí souřadné a podřadné ... 41 // 5. Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí... 43 // 6. Jazykové rozbory, složitější souvětí ... 45 // SOUHRNNÁ CVIČENÍ A TESTOVÉ ÚLOHY... 49 // OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE ... 50 // 1. Slovanské jazyky... 50 // 2. Útvary českého jazyka a jazyková kultura ... 52 // SOUHRNNÁ CVIČENÍ A TESTOVÉ ÚLOHY... 54 // KOMUNIKACE A SLOH... 55 // 1. Charakteristika literární postavy ... 55 // 2. Výklad ... 58 // 3. Líčení ... 62 // 4. Úvaha... 66 // 5. Výtah ... 68 // SOUHRNNÁ CVIČENÍ A TESTOVÉ ÚLOHY... 70 // PRO CHYTRÉ HLAVY... 73 // PŘEHLED UČIVA ROČNÍKU
cnb003117784

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC