Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014
328, lxxi stran : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7510-119-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 303-325 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001640016
Předmluva autora 5 // 1 Úvod 6 // 1.1 Metodika 6 // 1.2 Literatura a prameny 16 // 1.2.1 Literatura 16 // 1.2.2 Prameny 26 // 2 Možnosti a limity hospodářského a sociálního vývoje Hlučínska 34 // 2.1 Geografická charakteristika Hlučínska 34 // 2.2 Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska do konce druhé světové války 38 // 2.3 Územněsprávní vývoj Hlučínska v letech 1945 až 1989 47 // 2.4 Následky druhé světové války a likvidace válečných škod 58 // 2.5 „Hlučínská otázka“ 69 // 2.6 Plánování hospodářského a sídelního vývoje 82 // 2.7 Shrnutí 100 // 3 Hospodářský vývoj 104 // 3.1 Zemědělská výroba 108 // 3.1.1 Struktura pozemkové držby roku 1945 108 // 3.1.2 Konfiskace sgmédélského majetku v letech 1945 až 1958 111 // 3.1.3 Pozemkové reformy v letech 1947 až 1949 123 // 3.1.4 Kolektivizace zemědělství v letech 1949 až 1960 128 // 3.1.4.1 Prvnífáze kolektivizace zemédélstvi v letech 1949 až 1953 129 // 3.1.4.2 Krize kolektivizace v letech 1953 až 1955 145 // 3.1.4.3 Druhá fáze kolektivizace zemédélstvi v letech 1955 až 1960 151 // 3.1.5 Vývoj zemédélstvi v letech 1960 až 1989 163 // 3.2 Těžba, průmysl a živnosti 174 // 3.2.1 Tížha lemého uhlí a stavebních hmot 174 // 3.2.2 Průmysl 182 // 3.2.3 Živnosti a služby 188 // 3.2.3.1 Likvidace řemesel a živností 191 // 3.2.3.2 Komunální, družstevní a národní podniky 196 // 3.3 Doprava 202 // 3.4 Shrnutí 209 // 4 Sociální vývoj 213 // 4.1 Demografický vývoj 216 // 4.1.1 Migrace 216 // 4.1.1.1 Hornoslezfti uprchlici 218 // 4.1.1.2 Odsun německého obyvatelstva 222 // 4.1.1.3 Osidlování Hlučínska 231 // 4.1.1.4 Migrace v letech 1948 až 1989 236 // 4.1.2 Přirozená obměna obyvatelstva 238 // 4.1.2.1 Vývoj lidnatosti 245 // 4.1.3 Urbanizace 250 // 4.1.3.1 Výstavba //
4.2 Sociální a profesní struktura obyvatelstva // 4.3 Životní úroveň // 4.3.1 Materiální úroveň // 4.3.2 Životní styl // 4.3.3 Zdravotnictví a zdravotní situace // 4.3.4 Školství a vzdělanost // 4.4 Shrnutí // 5 Závěr // 5.1 Summary // 6 Prameny a literatura // 6.1 Archivní prameny // 6.2 Edice // 6.3 Statistiky // 6.4 Vzpomínky pamětníků // 6.4.1 Paměti a tydané vzpomínky // 6.5 Dobová literatura // 6.6 Dobový tisk // 6.7 Literatura // 6.8 Internetové zdroje // 7 Seznam uvedených zkratek // 8 Přílohy // 8.1 Přílohy ke druhé kapitole // 8.2 Přílohy ke třetí kapitole // 8.3 Přílohy ke třetí kapitole
(OCoLC)907529640
cnb002678889

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC