Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vydání 1.
Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010
249 stran ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7414-250-5 (brožováno)
Acta Universitatis Purkynianae ; 157. Studia artium
CD-ROM obsahuje obrazovou přílohu
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 160-164, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle dotisku z roku 2013
001640017
Úvod a rozložení textů 5 // I. TEORETICKÁ ČÁST 7 // 1. Možnosti vykladu dějin vizuálních oborů 7 (Chronologické uspořádání výkladu, odlišné výkladové rámce) // 2. Metafora, absurdita a mnohoznačnost 13 // 2A) Metafora 13 (Kontext díla, performance Petra Štembery) 2B) Absurdita 16 (Skrytý smysl v nesmyslu, soustavy významu, mýty, dada a neodada, Joseph Beuys) // 3. Hudba možnosti interpretací 21 Možnosti interpretací vizuálních oborů ovlivněné hudebním výkladovým rámcem // 3A) Hypnotičnost, zcizené povrchy, kumulace a rytmus opakování 22 (Ukolébavky, soudobé umění, islámské umění, čínské hrobové nálezy, umění / přírodních národů, art-brut) // 3B) Prostor, fázový posun, perforace, vibrace a střih 29 (Ambient, minimal, šakuhači, kaligrafie, Lucio Fontana) // 3C) Pedagogické poznámky k tématu 36 (Herní figury, hra, nositel zodpovědné vazby, přiřazení exprese a významu, fikční světy, prop) // 3D) Časování a procesuálnost 39 (Zpěvy šómjó, Roman Opalka, Rineke Djikstra, Anish Kapoor, nulový rukopis, zcizující prvky) // 4. Tři modely prostoru 45 (Prostor, čas, modely fungování světa, průběhové kontinuum, rámec situace) // 5. Vztah zobrazeného a věděného 55 (Vztah vizuální formy a představ o fungování světa, metoda interpretačního skoku, Paul Klee, David La Chapelle) // 6. Forma možnosti interpretací 65 // Možnosti interpretací vizuálních oborů ovlivněné formálními hledisky (Rovnoprávnost zobrazovacích soustav, vztah viděného a věděného, forma nesoucí význam, exemplifikace, fikce) // 6A) Stanovení osy viděné věděné 65 (Vztah viděného a věděného, edukativní využitelnost „osy", rámec hry a nosnost jejích pravidel, fikční světy) //
6B) Inverzní a Oběžníkové uspořádání 73 (Postavení diváka, dynamičnost, monokulárnost, sumace věděného, Paul Cézanne, Karel Malich) // 6C) Aktivní prostor, měřítko a hmotnost 80 (Aktivní prostor středověkého zobrazení, nadměrně sbíhavé uspořádání, divák „uvnitř" obrazu, kategorie měřítka a hmotnosti, další systémy zobrazení, komiks, Henri Matisse, El Greco, Josef Šíma, Josef Bolf, Jiří Petrbok) // 6D) Paralelní uspořádání 87 (Vyrovnané napětí, vliv plošnosti a „prázdna" na vývoj avantgard, Zhang Xiaogang) // 6E) Vztah denotace a exemplifikace 89 (Míra „vzorkovitosti", materiálovost a její geneze, edukativní využitelnost „osy" míry autenticity) // 7. Obsah možnosti interpretací 95 // Možnosti interpretací vizuálních oborů ovlivněné obsahovými hledisky (Kontaminace významu díla kontextem, geneze vybraných témat, souvislosti napříč kulturními okruhy) // 7A) Žena a její proměny 96 // 7B) Srostiice zvíře-věc 98 // 7C) Části lidských těl jako „schránky" 101 // 7D) Řád kumulovaný v centrále 103 // 7E) Lokalita a koncept 105 // 7F) Metafora vycházející z povahy místa 113 // 7G) Brána jako předěl 115 // 7H) Geometrie otisk kosmografu 117 // 8. Technologie možnosti interpretací 122 (Média, technické obrazy, filtry, tvorba významu, Markus Huemer) // 9. Kontext a interpretace 126 // (Interpretační rozptyl, kultura jako hypertext, kontext, procesuálnost, David Černý) // 10. Vztahy rámce a procesuálnosti 132 (Rám obrazu, proces vnímání, vidění, tekutý pohled, proces utváření smyslu, diference) // 11. Metody výuky vizuálních oborů 146 // Shrnutí 152 // Poznámky 153 // Slovníček používaných pojmů 155 // Rejstřík 157 // Obrazové a hudební přílohy, použitá literatura 159 // Literatura 160 //
II. PRAKTICKÁ ČÁST 165 // Charakteristika výuky 165 // 1. Metody animace 169 // 1A) Animace ze seminářů 170 // 1B) Model výuky 176 // 1C) Struktura animace 181 // 1D) Zpracování animace 182 // Animační listy, jejich příprava, výběr témat, nastavení problému a tvořivých činností 184 // Problém, práce s chybou, zpětná vazba a míra tvořivosti 189 // 2. Výtvarné zadání 194 // 2A) Hypotézy zachycující obtíže při zpracování výtvarného zadání 195 // 2B) Nápisy. Analýza studentského řešení návrhu hodiny výtvarné výchovy 196 // Oddělené fáze, jako malé „edukativně kombinatoricky" využitelné elementy 202 // 2C) Maluma komiks, význam uložený v abstraktní formě. Reflexe výuky 205 // 3. Výběr a aktualizace problému Diplomka od píky" 214 // 4. Smysly a ieiich propojení. Smyslový přepis 222 // Opakující se chyby při tvorbě smyslového přepisu 227 // 5. Komiks jako předěly v čase 231 // 6. Tvorba významu díla, úloha názvu a kontextu 235 // Závěr 243 // Poznámky 248
(OCoLC)713798047
cnb002171931

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC