Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vydání
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021
xii, 622 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7553-900-7 (vázáno)
Na obálce pod názvem: Medici Boni
Obsahuje rejstřík
001640141
1. OBECNÁ MIKROBIOLOGIE 1 // 1.1 TAXONOMIE A NOMENKLATURA 2 // Binomická nomenklatura a zvyklosti v jejím zápisu Subtypizace bakterií 4 // 1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BAKTERIÍ 5 // 1.2.1 Morfologie bakterií 5 // Pro kary ota 5 Bakteriální buňka 5 Tvary bakterií 6 Uspořádání bakterií 6 Intracytoplazmatické struktury 6 Obaly a povrchové struktury 7 Spory a sporulace bakterií 9 // 1.2.2 Množení a růst bakterií 10 // Bakteriální buněčný cyklus 10 Růst bakterií v biofilmu 11 // 1.2.3 Metabolismus bakterií 12 // Energetický metabolismus bakterií 12 Rozdělení bakterií podle vztahu k atmosféře 12 // 1.2.4 Faktory virulence/patogenity 13 // Invazivita 14 Toxicita 16 // Imunitně podmíněné faktory 18 // 1.2.5 Bakteriální genetika 19 // Genetická informace bakterií 19 Genetické procesy 20 Plasticita bakteriálního genomu 21 // 1.3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VIRŮ 25 // 1.3.1 Obecná virologie 25 // 1.3.2 Struktura, rozdělení a replikace virů 25 // Struktura virů 25 Rozdělení virů 27 Replikace virů 27 Genetika virů 29 // 1.3.3 Patogeneze virových infekcí 30 // Cytopatogeneze 30 // Virová infekce organismu 32 // Epidemiologie virových infekcí 33 // 1.4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MIKROMYCET 34 // 1.4.1 Morfologie a vlastnosti 34 // 1.4.2 Rozmnožování 34 // 1.4.3 Kultivační a biochemické vlastnosti 35 // 1.4.4 Patogenita 35 // Podmínky vzniku infekce 35 Způsob přenosu 35 Mechanismus patogeneze 36 // 1.4.5 Mykotoxiny 37 // 1.5 OBECNÁ PARAZITOLOGIE 38 // 1.5.1 Klasifikace 38 // 1.5.2 Charakteristika skupin parazitů 39 // Protozoa (prvoci) 39 Helminti 42 // Arthropoda (členovci) 44 // 1.6 VZTAH HOSTITELE A MIKROORGANISMU 45 // 1.6.1 Symbiotické interakce 45 // Základní formy symbiotických interakcí 45 Dynamika vztahů 45 // 1.6.2 Patogenní působení mikrobů 46 // Infekce a patogenita 46 //
Kontagiozita (přenosnost) 46 // Průběh a formy infekcí 47 // 1.6.3 Fyziologická mikrobiota 48 // Úvodní charakteristika 48 // Mikrobiota orgánových systémů 49 // Funkce mikrobioty 53 // Probiotika, prebiotika a synbiotika 54 // 1.7 ANTIINFEKČNÍ IMUNITA 56 // 1.7.1 Nespecifická imunita 56 // Buněčná složka nespecifické imunity 58 Látková složka nespecifické imunity 59 Obranné bariéry 61 // 1.7.2 Specifická imunita 61 // T-lymfocyty a buněčná imunitní odpověď 62 B-lymfocyty a protilátková imunitní odpověď 63 // 1.7.3 Principy obrany proti jednotlivým infekčním agens 65 // Obrana proti extracelulárním bakteriím 65 // Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísňovým organismům 66 // Obrana proti virům 66 // Obrana proti protozoárním parazitům 67 // Obrana proti mnohobuněčným parazitům 68 // Obrana proti toxinům 68 // 1.7.4 Faktory ovlivňující antiinfekční imunitu 69 // 1.8 STERILIZACE A DEZINFEKCE 70 // 1.8.1 Základní pojmy 70 // Sterilizace 70 Dezinfekce 70 Antisepse 70 Germicidní látky 71 Sporicidní látky 71 // 1.8.2 Fyzikální způsoby sterilizace 71 // 1.8.3 Fyzikální způsoby dezinfekce 72 // 1.8.4 Chemické způsoby sterilizace 72 // Alkylační činidla 72 // 1.8.5 Chemické způsoby dezinfekce 73 // Oxidační činidla 73 Halogeny 73 // Kvarterní amoniové kyseliny 73 Alkoholy 73 // II // 2. SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE 74 // 2.1 GRAMPOZITIVNÍ BAKTERIE 75 // 2.1.1 G+ koky 76 // Rod Staphylococcus 76 // Staphylococcus aureus 77 // Koaguláza negativní stafylokoky 82 // Rod 84 // Streptococcus pyogenes 85 // Streptococcus agalactiae 89 // Ostatní beta-hemolytické streptokoky 90 // Streptococcus pneumoniae 91 // Ústní streptokoky 94 // Rod Enterococcus 95 // 2.1.2 Grampozitivní sporulujíd tyčinky 97 // Rod Clostridium 97 // Histotoxická klostridia 97 // Clostridium perfringens 99 //
Clostridium septicum 101 // Clostridium novyi 101 // Clostridium histolyticum 101 // Neurotoxická klostridia 102 // Clostridium botulinum 102 // Clostridium tetani 104 // Enterotoxická a cytotoxická klostridia 106 // Clostridium difficile 106 // Bacillus anthracis 109 // Bacillus cereus 111 // 2.1.3 Grampozitivní nesporulujíd tyčinky 113 // Listeria monocytogenes 113 // Arcanobacterium haemolyticum 116 // Corynebacterium diphtheriae 117 // Corynebacterium ulcerans 119 // Corynebacterium jeiheium 119 // Corynebacterium urealyticum 120 //Rod Nocardia 120 // Erysipelothrix rhusiopathiae 121 // 2.1.4 Grampozitivní nesporulujíd anaerobní tyčinky a koky 122 // Rod Actinomyces 122 // Rod Propionibacterium (nově Cuti bacterium) 124 // Rod Peptostreptococcus 125 // 2.2 GRAMNEGATIVNÍ BAKTERIE 127 // 2.2.1 Gramnegativní nefermentujíd tyčinky 129 // Pseudomonas aeruginosa 129 Bakterie komplexu Burhholderia cepacia 131 Achromobacter 132 Stenotrophomonas maltophilia 133 Acinetobacter 133 Moraxella spp. 134 // 2.2.2 Gramnegativní Kultivačně náročné tyčinky 135 // Bordetella spp. 135 Brucella spp. 138 Francisella tularensis 140 Legionella spp. 141 // 2.2.3 Mikroaerofilni tyčinky 143 // Campylobacter spp. 143 Helicobacter pylori 144 // Obsah // Gardnerelia vaginalis 146 // 2.2.4 Gramnegativní fakultativně ANAEROBNÍ TYČINKY 147 // Haemophilus spp. 147 Haemophilus influenzae 147 Haemophilus ducreyi 149 Vibrio cholerae 149 Vibrio vulnificus 151 Pasteurella multocida 152 // 2.2.5 Enterobakterie 153 // Escherichia coli 155 Shigella spp. 157 Yersinia pestis 158 // Yersinia enterocolitica a Y. pseudotuberculosis 159 // Sa//T7one//a spp. 160 // Salmonella Typhi a Paratyphi 161 // Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis 162 // Klebsiella spp. 163 // Proteus mirabilis 165 // Serratia spp. 165 // Enterobacter spp. 165 // C/trobacter spp. 165 //
Providenda spp. 165 // 2.2.6 Gramnegativní aerobní nebo m i kroaerofi lni koky 166 // Neisseria meningitidis 166 // Neisseria gonorrhoeae 168 // Ústní neisserie 169 // 2.2.7 G-anaerobní tyčinky a vlákna 170 // Fusobacterium spp. 170 // Bacteroides spp. 170 // Prevotella spp. 171 // Porphyromonas spp. 171 // 2.2.8 G- anaerobní koky 172 // Veillonella spp. 172 // 2.3 JINÉ NEŽ G+ A G- BAKTERIE 173 // 2.3.1 Mykobakterie 174 // Mycobacterium tuberculosis 174 Mycobacterium bovis 178 Mycobacterium leprae 178 Atypická mykobakteria 180 // 2.3.2 Mykoplasmata 181 // Mycoplasma pneumoniae 183 Urogenitální myhoplasmata 184 // 2.3.3 Chlamydie 186 // Chlamydia trachomatis 186 // Chlamydophila pneumoniae 188 // Chlamydophila psittaci 189 // 2.3.4 Rickettsie a příbuzní mikrobi 190 // Rickettsie 191 Ehrlichie 193 Coxiella burnetii 195 Bartonella spp. 196 // 2.3.5 Spirochety 199 // Borrelia spp. 199 // Treponema pallidum 202 // Leptospiry 206 // 2.4 VIRY 208 // 2.4.1 Neobalené RNA viry 208 // Rotaviry 209 // Kaliciviry 211 // Noroviry 212 // Sapoviry 213 //Astroviry 213 // Pikornaviry 213 // Enteroviry 214 // Poliovirus 214 // Coxsackie viry 216 // Echoviry (ECHO viry) 218 // Enteroviry 68-71 219 // Rhinoviry 219 // Aphtovirus (virus slintavky a kulhavky) 220 // Virus hepatitidy A 221 // Virus hepatitidy B 222 // 2.4.2 Obalené RNA viry 224 // Obalené ssRNA viry pozitivní polarity 224 Virus zarděnek (rubeoly) 225 Flaviviry 227 // Komplex virů klíšťové encefalitidy 228 // Virus horečky dengue 230 // Virus žluté zimnice 232 // Virus japonské encefalitidy 234 // Virus Zika 235 // Virus hepatitídy C (HCV) 235 // Virus Hepatitídy G (HGV) 238 // Koronaviry 238 // Toroviry 240 // Retroviry 241 // Virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) 241 // Lidský T-lymfotropní virus typu 1 a 2 (HTLV-1, HTLV-2) 248 // Obalené ssRNA viry negativní polarity 248 //
Paramyxoviry 249 // Virus spalniček (morbilli) 250 // Virus příušnic (epidemické parotitidy) 253 // Viry parainfluenzy (hPIV) 254 // Respirační syncyciální virus (RSV) 256 // Lidský metapneumovirus (hMPV) 257 // Virus vztekliny 257 // Filoviry 260 // Virus influenzy A 261 // Virus influenzy B 265 // Virus influenzy C 265 // Virus hepatitídy D (HBV) 265 // Skupina „dalších hemoragických virů" 266 // 2.4.3 DNA viry 268 // Lidský papillomavirus (HPV) 269 Polyomaviry 272 Ad e n ovi ry 272 Parvovirus B19 274 Herpesviry 275 // Herpes simplex viry 1 a 2 (HSV-1 a HSV-2) 278 Varicella zoster virus (VZV) 281 Epstein-Barrové virus (EBV) 283 Cytomegalovirus (CMV) 287 // Lidské herpetické viry 6A a 6B (HHV-6A a HHV-6B) 290 // Lidský herpetický virus 7 (HHV-7) 291 // Lidský herpetický virus 8 (HHV-8) 291 Virus hepatitídy B (HBV) 291 // Poxviry 295 Variola virus 295 // Molluscum contagiosum virus (MCV) 298 // 2.5 MIKROMYCETY 300 // 2.5.1 Klasifikace v mykologii 300 // 2.5.2 Kvasinkové mikromycety 301 // Rod Candida 301 Candida albicans 303 Kandidy non-albicans 303 Cryptococcus neoformans 303 // 2.5.3 Pneumocystis jirovecii 304 // 2.5.4 Vláknité mikromycety 305 // Dermatofyta 305 Rod Aspergillus 306 Mukormycety 307 // 2.5.5 Dimorfni mikromycety 308 // Histoplasma capsulatum 308 Coccidioides immitis 308 // 2.6 PARAZITI 309 // PROTOZOA 309 // 2.6.1 Amoebozoa 309 // Entamoeba histolytica 310 Acanthamoeba spp. 311 // 2.6.2 Chromista 311 // Toxoplasma gondii 311 Cryptosporidium hominis a C. parvum 313 // Plasmodium spp. 314 // Balantidium coli 318 // 2.6.3 Excavata 319 // Trypanosoma spp. 319 // Africké trypanosomy 319 // Americká trypanosoma 321 // Leishmania spp. 322 // Naegleria fowled 324 // Trichomonas vaginalis 325 // Dientamoeba fragilis 326 // Charakteristika mikroorganismu 326 // Giardia lamblia (G. intestinalis) 326 //
HELMINTI 328 // 2.6.4 Motolice (Trematoda) 328 // Schistosoma spp. (krevničky) 328 // 2.6.5 Tasemnice (Cestoda) 331 // Taenia saginata (tasemnice bezbranná) 331 Taenia solium (tasemnice dlouhočlenná) 332 // Diphyllobothrium latum (škulovec široký) 334 // Hymenolepis nana (tasemnice dětská) 335 Echinococcus granulosus (měchožil zhoubný) 336 Echinococcus multilocularis (měchožil bublinatý) 338 // 2.6.6 Nematoda (hlístice) - střevní nematodózy 339 // Enterobius vermicularis (roup dětský) 339 // Ascaris lumbricoides (škrkavka dětská) 340 // Trichuris trichiura (tenkohlavec lidský) 341 // 2.6.7 Nematoda (hlístice) - tkáňové nematodózy 342 // Toxocara canis, Toxocara cati (škrkavka psí a kočičí) 342 Trichinella spiralis (svalovec stočený) 344 // Dracunculus medinensis (vlasovec medinský) 345 // 2.6.8 Nematoda (hlístice) - filariózy 346 // Wuchereria bancrofti (vlasovec mízní) 346 // Brugia malayi (vlasovec malajský) 347 // Loa loa (vlasovec oční) 348 // Onchocerca volvulus (vlasovec kožní) 349 // 2.6.9 Acari (roztoči) 351 // Ixodes ricinus (klíště obecné) 351 // ARTHROPODA (ČLENOVCI) 351 // Neotrombicula autumnalis (sametka podzimní) 352 // Sarcoptes scabiei (zákožka svrabová) 352 // 2.6.10 Insecta (Hmyz) 354 // Anoplura (vši) 354 Siphonaptera (blechy) 355 D/ptera (dvoukřídlí) 356 // 3. VYŠETŘOVACÍ METODY V MIKROBIOLOGII 357 // 3.1 ÚVOD k MIKROBIOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ 358 // Biologický materiál 360 // 3.2 ODBĚR, UCHOVÁNÍ A TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 360 // Transport a uchování 364 // 3.3 PŘÍMÝ PRŮKAZ BAKTERIÍ A PRINCIPY METOD 365 // 3.3.1 Mikroskopický průkaz 365 // Mikroskopické techniky 366 Příprava nativního a fixovaného preparátu 367 Barvení preparátu 368 Popis preparátu 369 // 3.3.2 Izolace a identifikace mikroorganismu 370 // Kultivace 370 //
Stanovení citlivosti vůči antibiotikům 379 // 3.3.3 Biochemická analýza 381 // 3.3.4 Průkaz antigénu 384 // 3.3.5 Imunochromatografie 385 // 3.3.6 Průkaz toxinu 386 // 3.3.7 Průkaz nukleových kyselin a molekulární mikrobiologie 386 // Polymerázová řetězová reakce (PCR) 388 Další molekulárně biologické metody 391 Hmotnostní spektrometrie 392 Molekulární epidemiologie 393 // 3.4 SÉROLOGIE A NEPŘÍMÝ PRŮKAZ 395 // 3.4.1 Sérologické reakce 395 // 3.4.2 Precipitace (imunoprecipitace) 396 // 3.4.3 Aglutinace 397 // Průkaz antigénu aglutinací (přímý průkaz) 398 // Zpětná neboli nepřímá aglutinace (aglutinace na sklíčku) 398 // Průkaz protilátek aglutinací (nepřímý průkaz) 399 // 3.4.4 Komplementfixační reakce (KFR) 400 // 3.4.5 Neutralizace 401 // 3.4.6 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 402 // 3.4.7 Western blot (imunoblot) 403 // 3.4.8 Imunofluorescence v mikrobiologii 405 // 3.4.9 Imunochromatografie 406 // 3.4.10 Interpretace výsledků při prokazování protilátek 407 // 3.5 VYŠETŘOVACÍ METODY VE VIROLOGU 410 // Přímý průkaz 410 Nepřímý průkaz 413 // 3.6 VYŠETŘOVACÍ METODY V MYKOLOGII 415 // 3.6.1 Metody přímého průkazu 415 // Metody identifikace 416 // 3.6.2 Metody nepřímého průkazu 417 // 3.7 VYŠETŘOVACÍ METODY V PARAZITOLÓGII 418 // 3.7.1 Protozoární infekce 418 // Metody přímého průkazu 418 Metody nepřímého průkazu 419 // 3.7.2 Helmintózy 420 // Metody přímého průkazu 420 Metody nepřímého průkazu 420 // 3.8 CITLIVOST A SPECIFICITA METODY 422 // Citlivost (senzitivita) metody 422 Specificita metody 422 // Výběr metody podle senzitivity a specificity 422 // 4. ANTIMIKROBIÁLNÍ LÁTKY 424 // 4.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK 425 // 4.1.1 Definice, historie a základní vlastnosti 425 // Definice základních pojmů 425 //
Shrnutí vývoje antimikrobiálních látek 425 // Základní vlastnosti antimikrobiálních látek 426 // 4.1.2 Účinek antimikrobiálních látek 426 // Typ účinku 426 // Mechanismus účinku 427 // Účinnost antimikrobiálních látek 428 // 4.1.3 Spektrum účinku, indikace a použití 428 // Spektrum účinku antibiotik 428 // Schéma použití antibiotik u akutních infekcí 429 // Kombinování antimikrobiálních látek 429 // 4.1.4 Rezistence k antimikrobiálním látkám 430 // Genetický podklad vzniku rezistence 431 Mechanismy rezistence 431 Selekce 433 // Racionální antibiotická terapie 433 Multirezistentní kmeny 434 // 4.1.5 Nežádoucí účinky 436 // 4.2 BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA 438 // 4.2.1 Peniciliny 440 // Základní peniciliny (přirozené peniciliny) 440 Protistafy lo kokové peniciliny 441 Širokospektré peniciliny 442 // 4.2.2 Cefalosporiny 443 // Obsah // Cefalosporiny I. generace 443 Cefalosporiny II. generace 443 Cefalosporiny III. generace 444 Cefalosporiny IV. generace 444 Cefalosporiny „V. generace“ 445 // 4.2.3 Kombinace s inhibitory p-laktamáz 446 // 4.2.4 Novější p-laktamová antibiotika 447 // Karbapenemy 447 Monobaktamy 447 // 4.3 NEBETALAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA 448 // 4.3.1 Makrolidy 448 // 4.3.2 Glykopeptidy 450 // 4.3.3 Linkosamidy 452 // 4.3.4 Aminoglykosidy 453 // 4.3.5 Tetracyklíny 455 // 4.3.6 Polypeptidová antibiotika 456 // 4.3.7 Amfenikoly (chloramfenikol) 458 // 4.4 VÝZNAMNÁ CHEMOTERAPEUTIKA 460 // 4.4.1 Chinolony 460 // 4.4.2 Sulfonamidy a kotrimoxazol 463 // 4.4.3 N it rofurany 464 // 4.4.4 Nitroimidazoly 464 // 4.4.5 Oxazolidinony 465 // 4.4.6 Antituberkulotika 466 // Antituberkulózní léčba 466 Zástupci antituberkulotik 467 // 4.5 ANTIVIROVÉ LÉKY (VIROSTATIKA) 469 // Antivirová léčba 470 // 4.5.1 Antivirové léky proti herpesvirovým infekcím 470 //
Antivirové léky používané zejména proti a-herpesvirům 471 // Antivirové léky používané zejména proti p-herpesvirům 471 // Antivirové léky používané zejména proti y-herpesvirům 472 // 4.5.2 Antivirové léky v léčbě virových hepatitíd 472 // Antivirové léky v léčbě hepatitídy B 472 // Antivirové léky v léčbě hepatitídy C 473 // 4.5.3 Antivirové léky proti viru chřipky 474 // 4.5.4 Anti retrovi roti ka 474 // 4.5.5 Interferony 475 // 4.6 ANTIMYKOTIKA 476 // Vlastnosti antimykotik 476 Polyenová antimykotika 478 Triazolová antimykotika 478 Imidazolová antimykotika 479 Echinokandiny 480 Antimetabolity 480 Allylaminy 480 Mitotické inhibitory 480 // 4.7 ANTI PARAZITI KA 482 // 4.7.1 Antiprotozoika 482 // Antimalarika 483 // Léčba ostatních parazitárních infekcí 486 // IX // Obsah // 4.7.2 Antihelmintika 488 // Antitrematodika 488 Anticestodika 489 Antinematodika 489 // 4.7.3 Antiektoparazitika 491 // Insekticidy 491 Repelenty // 5. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE 492 // Úvod k respiračním infekcím 493 // 5.1 RESPIRAČNÍ INFEKCE 493 // 5.1.1 Infekce horních cest dýchacích 494 // Infekce HCD a jejich etiologie 494 Patogeneze infekcí HCD 496 Mikrobiologická diagnostika infekcí HCD 496 Terapie infekcí HCD 497 // 5.1.2 Infekce dolních cest dýchacích (kromě pneumonií) 498 // Onemocnění DCD a jejich etiologie 498 Patogeneze infekcí dolních cest dýchacích 500 Mikrobiologická diagnostika infekcí dolních cest dýchacích 500 Terapie infekcí dolních cest dýchacích 501 // 5.1.3 Pneumonie 501 // Úvod do pneumonií 502 // Etiologie pneumonií 503 // Patogeneze pneumonií 505 // Mikrobiologická diagnostika pneumonií 505 // Terapie pneumonií 506 // Definice a rozdělení 508 // Makulopapulózní exantémy 508 // 5.2 INFEKČNÍ EXANTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ 508 // Vezikulopustulozní až bulózní exantémy 511 //
Další nemoci provázené exantémy 512 // 5.3 INFEKCE TRÁVICÍHO SYSTÉMU 513 // 5.3.1 Alimentární infekce 513 // Úvod do alimentárních infekcí 514 // Alimentární infekce dle etiologie 514 // Patogeneze alimentárních infekcí 516 // Mikrobiologická diagnostika alimentárních infekcí 516 // Terapie alimentárních infekcí 517 // 5.3.2 Alimentární intoxikace 518 // Úvod do alimentárních intoxikací 518 // Alimentární enterotoxikózy dle etiologie 518 // Patogeneze alimentárních intoxikací 519 // Mikrobiologická diagnostika alimentárních intoxikací 519 // Terapie alimentárních intoxikací 520 // 5.3.3 Infekce vyvolané Clostridium difficile 520 // Úvod do klostridiové kolitidy 520 // Patogeneze klostridiové kolitidy a jiných postantibiotických průjmů 521 // Mikrobiologická diagnostika klostridiové kolitidy 521 // Terapie klostridiové kolitidy 521 // 5.4 VIROVÉ HEPATITÍDY 523 // Přenos 524 // Epidemiologie 524 // Diagnostika 525 // Terapie a prevence 527 // 5.5 UROGENITÁLNÍ INFEKCE 528 // 5.5.1 Infekce močového traktu 528 // Úvod do močových infekcí 528 // Etiologie močových infekcí 529 // Patogeneze močových infekcí 530 // Mikrobiologická diagnostika močových infekcí 532 // Terapie 534 // 5.5.2 Infekce mužského a ženského pohlavního ústrojí 535 // Terminologie, rozdělení infekcí a jejich klinické projevy 535 Etiologie urogenitálních infekcí u muže a ženy 538 Patogeneze 539 // 5.5.3 Sexuálně přenosné nemoci 539 // Úvod do sexuálně přenosných nemocí 539 // Etiologie a přehled sexuálně přenosných nemocí 540 // Patogeneze sexuálně přenosných nemocí 542 // Mikrobiologická diagnostika infekcí pohlavního ústrojí a STD 542 // Mikrobiální obraz poševní (MOP) 544 // Terapie infekcí pohlavního ústrojí a STD 545 //
5.6 NEUROINFEKCE 546 // 5.6.1 Postup diagnostiky neuroinfekcí se zaměřením na mikrobiologické vyšetření 546 // Epidemiologická situace a anamnéza pacienta 546 // Klinické vyšetření 546 // Vyšetření likvoru 546 // Mikrobiologická diagnostika 547 // 5.6.2 Hnisavé meningitidy a meningoencefalitidy 548 // Úvod do hnisavých infekcí CNS 548 // Etiologie hnisavých infekcí CNS 549 // Patogeneze hnisavých meningitid 550 Mikrobiologická diagnostika hnisavých meningitid 550 // Terapie hnisavých meningitid 551 // 5.6.3 Nehnisavé neuroinfekce 552 // Úvod do problematiky nehnisavých neuroinfekcí 552 // Etiologie nehnisavých neuroinfekcí 554 // Patogeneze nehnisavých neuroinfekcí 555 // Mikrobiologická diagnostika nehnisavých neuroinfekcí 555 // Terapie aseptických infekcí CNS 556 // 5.7 INFEKCE KŮŽE A MĚKKÝCH TKÁNÍ 557 // 5.7.1 Infekce bez nekrózy 558 // Patogeneze 558 // Rozdělení bakteriálních infekcí bez nekrózy 559 // Mikrobiologická diagnostika infekcí bez nekrózy 562 // Terapie infekcí bez nekrózy 562 // 5.7.2 Nekrotizující infekce kůže a měkkých tkání 563 // Rozdělení a popis nekrotizujících infekcí kůže a měkkých tkání 563 Patogeneze infekcí měkkých tkání 565 Mikrobiologická diagnostika nekrotizujících infekcí 565 // Terapie nekrotizujících infekcí 565 // 5.7.3 Infekce v místě chirurgického výkonu 566 // Eti o patogeneze SSI 566 // Terapie a prevence SSI 566 // Úvod do infekcí kostí a kloubů 567 // 5.8 INFEKCE KOSTÍ A KLOUBŮ 567 // Etiologie infekcí kostí a kloubů 569 Patogeneze infekcí kostí a kloubů 570 // Mikrobiologická diagnostika infekcí kostí a kloubů 571 // Terapie infekcí kostí a kloubů 571 // 5.9 SEPSE A INFEKCE KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ 572 // 5.9.1 Bakteriémie, SIRS, sepse, septický šok 572 // Úvod k septickým stavům 573 //
Etiologie IKŘ a septických stavů 575 // Patogeneze a průběh sepse 576 // Mikrobiologická diagnostika septických stavů 577 // Terapie septického stavu 578 // 5.9.2 Infekční myokarditidy a perikarditidy 578 // Infekční myokarditida 578 Infekční perikarditida 579 // 5.9.3 Infekční endokarditidy 580 // Úvod do infekčních endokarditid 580 Etiologie infekčních endokarditid 581 Patogeneze endokarditidy 582 // Mikrobiologická diagnostika infekčních endokarditid 582 // Terapie infekčních endokarditid 582 // Úvod 584 // 5.10 NOZOKOMIÁLNÍ INFEKCE (INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ) 584 // Etiologie nozokomiálních infekcí 585 // Patogeneze nozokomiálních infekcí 586 // Mikrobiologická diagnostika nozokomiálních infekcí 586 // Terapie a prevence nozokomiálních infekcí 587 // Úvod do infekcí v těhotenství, infekcí plodu a novorozence 589 // 5.11 INFEKCE V TĚHOTENSTVÍ A INFEKCE PLODU A NOVOROZENCE 589 // Specifika infekcí matky během těhotenství 591 Etiologie vertikálně přenosných infekcí plodu a novorozence 592 Etiologie postnatálních infekcí novorozence 593 // Patogeneze vertikálních infekcí a infekcí novorozence 594 // Mikrobiologická diagnostika infekcí v těhotenství a novorozenců 594 // Terapie a prevence 595 // Úvod do problematiky imunokompromitovaných pacientů 596 // 5.12 INFEKCE U IMUNOKOMPROMITOVANÝCH PACIENTŮ 596 // Mikrobiologická diagnostika 601 // Terapie vybraných infekcí u imunokompromitovaných 601 // Úvod do anaerobních infekcí 602 // 5.13 ANAEROBNÍ INFEKCE 602 // Etiologie anaerobních infekcí 603 Patogeneze anaerobních infekcí 604 // Mikrobiologická diagnostika anaerobních infekcí 604 Terapie anaerobních infekcí 605 //
5.14 OČKOVÁNÍ Z MIKROBIOLOGICKÉHO POHLEDU 606 // 5.14.1 Principy aktivní imunizace 606 // Terminologie 606 Imunitní odpověď na očkování 607 Typy očkovacích látek 608 Organizace očkování 609 // 5.14.2 Přehled vakcín 609 // Přehled nejčastěji používaných vakcín 609 // Reakce po očkování a možné komplikace 611 // Současná situace a aktuální témata v oblasti očkování 611 // REJSTŘÍK 612 // SEZNAM ZKRATEK 621

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC