Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
EB
3., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2021
xiii, 762 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-3096-2 (vázáno)
ISBN 978-80-271-4209-5 (online ; pdf)
"Editoři Jiří Kettner, Josef Kautzner"--Rub titulního listu
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001640180
1 Medicína založená na důkazech 1 // 2 Kardiopulmonální resuscitace u dospělých osob 6 // 2.1 Definice 6 // 2.2 Epidemiologie 6 // 2.3 Příčiny 6 // 2.4 Rozdělení kardiopulmonální resuscitace 7 // 3 Péče o nemocné po kardiopulmonální resuscitaci 20 // 3.1 Zásady bezprostřední péče o nemocné po kardiopulmonální resuscitaci 20 // 3.2 Principy kardiologického vyšetření po kardiopulmonální resuscitaci 27 // 3.3 Dlouhodobé následky prodělané oběhové zástavy a kardiopulmonální resuscitace 40 // 4 Dárci orgánů po nevratné zástavě oběhu 42 // 5 Akutní koronární syndromy 52 // 5.1 Definice a základní pojmy 52 // 5.2 Anatomie cévního zásobení myokardu 54 // 5.3 Patofyziologie akutního koronárního syndromu 58 // 5.4 Myokardiální poškození a dělení infarktu myokardu podle univerzální definice myokardu 60 // 5.5 Infarkt myokardu s elevacemi úseků ST 68 // 5.6 Akutní koronární syndrom bez přetrvávajících elevací úseku ST 107 // 5.7 Mechanické komplikace infarktu myokardu 139 // 5.8 Arytmie jako komplikace infarktu myokardu 148 // 6 Syndrom tako-tsubo 161 // 6.1 Definice 161 // 6.2 Epidemiologie 161 // 6.3 Příčina 162 // 6.4 Klinický obraz 162 // 6.5 Diagnostický postup 163 // 6.6 Diferenciální diagnóza 165 // 6.7 Léčba 165 // 6.8 Prognóza 166 // 7 Akutní srdeční selhání 167 // 7.1 Akutní srdeční selhání 167 // 7.2 Akutně dekompenzované chronické srdeční selhání 196 // 7.3 Arytmie jako příčina či komplikace srdečního selhání 204 // 8 Kardiogenní šok a diferenciální diagnostika šokových stavů 213 // 8.1 Kardiogenní šok 213 // 8.2 Kardiogenní šok v důsledku akutního infarktu myokardu 217 // 8.3 Klinický obraz a fyzikální vyšetření 219 // 8.4 Diagnostický postup 219 // 8.5 Léčba 221 // 8.6 Kritéria refrakterního kardiogenního šoku 224 //
8.7 Obecné léčebné cíle u kardiogenního šoku 224 // 8.8 Diferenciální diagnóza 224 // 8.9 Prognóza 225 // 8.10 Diferenciální diagnóza šokových stavů 226 // 9 Mechanické srdeční podpory - krátkodobé pro akutní použití 231 // 9.1 Intraaortální balónková kontrapulzace 234 // 9.2 Extrakorporální membránová oxygenace 235 // 9.3 Impella 239 // 9.4 TandemHeart 241 // 9.5 Thoratec Percutaneous Heart Pump (PHP) 242 // 10 Arytmie v akutní kardiológii 248 // 10.1 Základní mechanismy vzniku arytmií 248 // 10.2 Bradyarytmie 250 // 10.3 Indikace implantace kardiostimulátoru a srdeční resynchronizační terapie 261 // 10.4 Nejčastější problémy u pacientů s kardiostimulací 271 // 10.5 Elektrokardiografická diferenciální diagnostika arytmií 280 // 10.6 Supraventrikulární arytmie 293 // 10.7 Fibrilace síní 307 // 10.8 Komorové tachykardie 343 // 10.9 Elektrická bouře 356 // 10.10 Náhlá srdeční smrt 366 // 10.11 Indikace k implantaci implantabilního kardioverteru-defibrilátoru 373 // 10.12 Nejčastější problémy s implantabilním kardioverterem - defibrilátorem 385 // 10.13 Antiarytmika 396 // 11 Synkopa 404 // 11.1 Definice 404 // 11.2 Výskyt 404 // 11.3 Etiopatogeneze 404 // 11.4 Klasifikace 405 // 11.5 Co pacienta nejvíce ohrožuje? 409 // 11.6 Vyšetření 412 // 11.7 Léčba 416 // 11.8 Kritéria pro propuštění do domácí péče 417 // 11.9 Naše zkušenosti 417 // 12 Akutní plicní embólie 419 // 12.1 Definice 419 // 12.2 Příčiny 419 // 12.3 Klinický obraz 420 // 12.4 Diferenciální diagnóza 420 // 12.5 Diagnostický postup 420 // 12.6 Léčba 429 // 12.7 Hlavní rizika 440 // 12.8 Prognóza 440 // 13 Akutní perikarditida 442 // 13.1 Definice 442 // 13.2 Etiologie 442 // 13.3 Klinický obraz 442 // 13.4 Diferenciální diagnóza 445 // 13.5 Diagnostika 445 // 13.6 Základní vyšetřovací metody 446 //
13.7 Specifické diagnostické postupy 448 // 13.8 Léčba 450 // 13.9 Hlavní rizika 453 // 13.10 Specifické situace 454 // 13.11 Prognóza 457 // 14 Srdeční tamponáda 459 // 14.1 Definice 459 // 14.2 Příčiny 459 // 14.3 Klinický obraz 459 // 14.4 Diferenciální diagnóza 460 // 14.5 Diagnostika 460 // 14.6 Terapie 463 // 14.7 Hlavní rizika 466 // 14.8 Prognóza 467 // 15 Akutní myokarditida 468 // 15.1 Definice 468 // 15.2 Příčiny 468 // 15.3 Klinický obraz 468 // 15.4 Diferenciální diagnóza 470 // 15.5 Diagnostický postup 470 // 15.6 Léčba 472 // 15.7 Hlavní rizika 473 // 15.8 Dlouhodobá prognóza 474 // 16 Akutní infekční endokarditida 475 // 16.1 Definice 475 // 16.2 Incidence 475 // 16.3 Mortalita 475 // 16.4 Klasifikace 475 // 16.5 Predispozice 476 // 16.6 Nejčastější agens v pořadí podle četnosti 476 // 16.7 Hlavní rizika a komplikace 477 // 16.8 Klinický obraz 477 // 16.9 Diagnostika 478 // 16.10 Léčba 481 // 16.11 Indikace a načasování chirurgického výkonu u IE levostranných chlopní 487 // 16.12 Indikace chirurgického výkonu u IE pravostranných chlopní (trikuspidální) 488 // 17 Infekce u srdečních implantabilních přístrojů 492 // 17.1 Definice 492 // 17.2 Epidemiologie 493 // 17.3 Mortalita 494 // 17.4 Etiologie 494 // 17.5 Patogeneze 494 // 17.6 Rizikové faktory infekce CIEDs 494 // 17.7 Klinický obraz 495 // 17.8 Diagnostika 496 // 17.9 Terapie 497 // 17.10 Prognóza 499 // 17.11 Prevence infekcí CIEDs 500 // 18 Akutní hypertenzní stavy 503 // 18.1 Definice a etiologie 503 // 18.2 Důležité patofyziologické mechanismy 504 // 18.3 Klinický obraz 505 // 18.4 Vyšetřovací metody 505 // 18.5 Terapie 507 // 19 Akutní postižení srdečních chlopní 513 // 19.1 Poškození nativních chlopní 513 // 19.2 Dysfunkce chlopenních protéz 517 // 20 Akutní aortální syndromy 524 //
20.1 Akutní disekce hrudní aorty 524 // 20.2 Intramurální hematom 534 // 20.3 Aortální aneuryzma a jeho ruptura 536 // 20.4 Penetrující aortální vřed 538 // 21 Akutní tepenný uzávěr 540 // 21.1 Definice 540 // 21.2 Příčiny 540 // 21.3 Epidemiologie 542 // 21.4 Klinický obraz 542 // 21.5 Diagnostika 544 // 21.6 Diferenciální diagnóza 547 // 21.7 Léčba 548 // 21.8 Prognóza 553 // 22 Akutní kardiológie u těhotných 555 // 22.1 Akutní koronární syndromy v těhotenství 556 // 22.2 Arytmie v těhotenství 558 // 22.3 Kardiomyopatie a srdeční selhání 560 // 22.4 Plicní embólie 561 // 22.5 Kardiopulmonální resuscitace (KPR) u těhotných 562 // 22.6 Farmakoterapie u těhotných 564 // 23 Paliativní péče v intenzivní kardiológii 580 // 23.1 Definice paliativní péče 580 // 23.2 Epidemiologie a prognóza 581 // 23.3 Komunikace 583 // 23.4 Symptomatologie 584 // 23.5 Léčba 585 // 23.6 Specifické otázky v kardiológii - implantabilní přístroje 587 // 23.7 Dříve vyslovené přání 588 // 23.8 Nepřiměřená a neúčelná léčba 589 // 23.9 Přechod na paliativní a podpůrnou terapii 589 // 24 Základy klinické nutriční léčby v akutní kardiologi 594 // 24.1 Definice 594 // 24.2 Formy klinické nutriční léčby 595 // 24.3 Slovníček základních pojmů 595 // 24.4 Nutriční posouzení 597 // 24.5 Doporučení příjmu jednotlivých živin 599 // 24.6 Enterální výživa 602 // 24.7 Parenterální výživa 603 // 24.8 Monitorace klinické nutriční léčby 604 // 24.9 Výživa při respiračním selhání 604 // 24.10 Výživa při renálním selhání 604 // 24.11 Příklady použití klinické nutriční léčby 606 // 25 Nejčastěji používané léky v akutní kardiológii 608 // 26 Základní výkony a postupy v akutní kardiologické péči 634 // 26.1 Elektrická kardioverze a defibrilace 634 //
26.2 Kanylace centrální žíly a měření centrálního žilního tlaku 640 // 26.3 Pravostranná katetrizace na jednotce intenzivní péče 647 // 26.4 Dočasná stimulace 654 // 26.5 Punkce tepny a invazivní měření krevního tlaku 660 // 26.6 Neinvazivní plicní ventilace 664 // 26.7 Umělá plicní ventilace a základní nastavení ventilátoru 669 // 26.8 Punkce pleurálního výpotku 678 // 26.9 Perikardiocentéza 682 // 26.10 Náhrada renálních funkcí v akutní kardiológii 686 // 26.11 Intraaortální balónková kontrapulzace, Impella CP a ECMO 691 // 26.12 Echokardiografie a jiné zobrazovací metody v akutní kardiologii 703 // 26.13 Ultrazvukem navigovaná blokáda ganglion stellatum 731 // Souhrn 735 // Summary 737 // Seznam zkratek 739 // Rejstřík 751
cnb003323595

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC