Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020
242 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-244-5741-3 (vázáno)
ISBN 978-80-244-5742-0 (online ; pdf)
Olomouc modern language monographs ; vol. 10
Obsahuje bibliografii na stranách 223-232, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001640185
Úvod 3 // Seznam zkratek 8 // Ediční poznámka 9 // 1 Překlad a překladatelský proces 11 // 1.1 Definice překladu. Neviditelnost překladu a ne/přeložitelnost 12 // 1.2 Překlad jako komunikace. Překladatelský proces a jeho fáze 15 // 1.3 Funkce a hodnota překladu. Překladovost. Normy a etika překladu 19 // 2 Individuální a společenské aspekty interpretace literárního díla 27 // 2.1 Interpretace a Pražská škola (základní koncepty) 28 // 2.2 Další interpretační přístupy (stručný historický přehled) 36 // 2.3 Interpretace textu a překlad (konkretizace předlohy, koncepce, metoda a strategie překladu, posun) 48 // 3 Sociologie překladu a světový systém překladu 53 // 3.1 Česká kultura jako "malá" kultura (historický a současný pohled) 58 // 3.1.1 Současný český knižní trh a nakladatelská politika 59 // 3.1.2 Současná produkce knižních překladů. Struktura překladů z angličtiny do češtiny (2000-2016) 61 // 3.1.3 Současná česká metoda překladu 68 // 3.2 Překladatelská metoda z malé kultury do velké (Hrabal a Klíma v angličtině) 76 // 4 Translatologická analýza románu Velký Gatsby 95 // 4.1 Interpretace předlohy 98 // 4.1.1 Literární komunikace a literárně-kritická recepce 98 // 4.1.2 Autor a naratologická charakteristika díla 101 // 4.2 Metodika srovnávací analýzy 113 // 4.3 Překlad Velkého Gatsbyho a jazykové rozdíly 120 // 4.4 Sémiotický rozbor 133 // 4.4.1 Integrovaný sémiotický model 133 // 4.4.2 Vnitrotextové kontexty 139 // 4.4.3 Propojenost vnitrotextových a mimotextových kontextů. // Závěrečná pasáž 151 // 4.4.4 Mimotextové kontexty 157 // 4.4.4.1 Originál v původním společensko-kulturním kontextu 158 // 4.4.4.2 Originál v kontextu obecně lidských a kulturně specifických hodnot 158 // 4.4.4.3 Překlad v kontextu přijímající kultury 159 //
4.5 Stylistický rozbor 170 // 4.5.1 Paralelismy a jejich převod 172 // 4.5.2 Deviace a jejich převod 179 // 4.6 Překladatelské strategie 210 // 4.7 Recepce Velkého Gatsbyho současnými českými čtenáři 215 // Závěry 221 // Bibliografie 223 // Rejstřík 233 // English Summary 239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC