Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Prometheus, [2010]
350 stran : ilustrace ; 24 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7196-400-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii
Učebnice pro studenty středních škol obsahuje 164 řešených příkladů a 359 úloh pro samostatnou práci. S řešením úloh je možno se seznámit na CD, jež je součástí knihy..
001640195
Obsah // Předmluva // 1 Úvod // 1.1 Co je deskriptívni geometrie a její význam ... 7 // 1.2 Vývoj zobrazovacích metod ... 7 // 2 Základy stereometrie ... 11 // 2.1 Základní pojmy ... 11 // 2.2 Polohové vlastnosti ... 12 // 2.3 Metrické vlastnosti ... 13 // 2.4 Mnohostěny ... 16 // 2.5 Rotační tělesa ... 19 // 2.6 Konstrukční úlohy ... 22 // 3 Promítání ... 25 // Princip promítání ... // Základní vlastnosti rovnoběžného promítání Afinita ... // 25 // 26 31 // 4 Kuželosečky ... 36 // 4.1 Elipsa ... 36 // 4.2 Afinita kružnice a elipsy ... 46 // 4.2 Hyperbola ... 56 // 4.3 Parabola ... 61 // 5 Kartézská soustava souřadnic v prostoru ... 69 // 6 Kótované promítání - pravoúhlé promítání na jednu průmětnu ... 70 // 6.1 Základní pojmy; zobrazení bodu ... 70 // 6.2 Zobrazení přímky a úsečky ... 72 // 6.3 Zobrazení dvojice přímek ... 80 // 6.4 Zobrazení roviny ... 83 // 6.5 Otáčení roviny ... 91 // 6.6 Dvě roviny ... 94 // 6.7 Přímka a rovina ... 99 // 6.8 Kolmost přímek a rovin ... 102 // 6.9 Užití kótovaného promítání ... 106 // 4 // Obsah // 7 Moiigeovo promítaní — pravoúhlé promítání na dvě průmětny ... 117 // 7.1 Základní pojmy; zobrazení bodu ... 117 // 7.2 Zobrazení přímky ... 120 // 7.3 Zobrazení dvojice přímek ... 127 // 7.4 Zobrazení roviny ... 136 // 7.5 Zvláštní polohy rovin ... 148 // 7.6 Konstrukce v rovině, otáčení roviny ... 153 // 7.7 Dvě roviny ... 157 // 7.8 Přímka
a rovina ... 166 // 7.9 Kolmost přímek a rovin ... 172 // 7.10 Užití kolmosti ... 177 // 7.11 Třetí průmětna ... 182 // 8 Mnohostěny v Mongeově promítání ... 195 // 8.1 Průmět mnohostěnu ... 195 // 8.2 Zobrazení hranolu ... 196 // 8.3 Zobrazení jehlanu ... 203 // 8.4 Rez hranolu rovinou ... 209 // 8.5 Rez jehlanu rovinou ... 218 // 8.6 Průniky hranolů a jehlanů ... 226 // 9 Rotační tělesa v Mongeově promítání ... 234 // 9.1 Zobrazení kružnice ... 234 // 9.2 Zobrazení koule, kulové plochy ... 239 // 9.3 Zobrazení rotačního válce ... 242 // 9.4 Zobrazení rotačního kužele ... 250 // 9.5 Řez koule rovinou ... 258 // 9.6 Rez rotačního válce rovinou ... 263 // 9.7 Rez rotačního kužele rovinou ... 270 // 9.8 Průniky rotačních těles ... 280 // 10 Pravoúhlá axonometrie ... 295 // 10.1 Základní pojmy ... 295 // 10.2 Úlohy o přímkách a rovinách ... 302 // 10.3 Zobrazení těles ... 312 // 11 Kosoúhlé promítání ... 326 // 11.1 Základní pojmy ... 326 // 11.2 Úlohy o přímkách a rovinách ... 334 // 11.3 Zobrazení těles ... 339 // Literatura ... 351
(OCoLC)681491082
cnb002030802

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC