Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání druhé
Brno : Didaktis, [2019]-
svazků : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7358-320-0 (učebnice ; brožováno)
ISBN 978-80-7358-327-9 (pracovní sešit 1. a 2. díl ; brožováno)
Obsahuje rejstřík
Učebnice. ©2019. 135 stran -- Pracovní sešit 1-2 / autorsky zpracovali: Dana Gazárková, Stanislava Melicharová, René Vokřínek. Vydání druhé - ve dvou svazcích. ©2020. 2 svazky (96 stran, strana 98-160)
001640197
UČEBNICE :   1. Základní planimetrické pojmy // 1.1 Přímka a její části, vzájemná poloha bodů a přímek...6 // 1.2 Úhly... ? // 1.3 Metrické vlastnosti v rovině... 17 // 2. Trojúhelníky // 2.1 Trojúhelník, vlastnosti trojúhelníků...22 // 2.2 Shodnost a podobnost trojúhelníků...29 // 2.3 Pythagorova věta...35 // 2.4 Eukleidovy věty...39 // 2.5 Goniometrické funkce ostrého úhlu...42 // 2.6 Obvod a obsah trojúhelníku ...46 // 3. Mnohoúhelníky // 3.1 Vlastnosti mnohoúhelníků ...50 // 3.2 Pravidelné mnohoúhelníky ...54 // 3.3 Čtyřúhelníky...60 // 4. Kružnice, kruh // 4.1 Kružnice, úhly příslušné oblouku kružnice ...68 // 4.2 Kruh, části kruhu ...73 // 4.3 Vzájemná poloha přímek a kružnic ...76 // 5. Množiny bodů dané vlastnosti // 5.1 Základní množiny bodů...84 // 5.2 Konstrukční úlohy řešené s využitím množin bodů ...90 // 6. Shodná a podobná zobrazení // 6.1 Osová a středová souměrnost...98 // 6.2 Otočení a posunutí ...108 // 6.3 Stejnolehlost...118 // Rejstřík...130 // Představení učebnicové sady...132
(OCoLC)1130286538
cnb003146739

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC