Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydanie
[Prešov?] : Rokus, 2017
93 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-89510-56-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 81-86
001640230
ÚVOD 4 // 1 MATERSKÁ ŠKOLA AKO PROFESIONÁLNA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA INŠTITÚCIA 5 // 1.1 Materská škola a jej poslanie 5 // 1.2 Ciele výchovy a vzdelávania a funkcie materskej školy 8 // 2 RODINA AKO PRIMÁRNA INŠTITÚCIA V ŽIVOTE DIEŤAŤA 10 // 2.1 Charakteristika rodiny 10 // 2.2 Funkcie rodiny 12 // 2.3 ŠTÝLY RODINNEJ VÝCHOVY 13 // 2.4 O RODINNEJ VÝCHOVE 16 // 3 SPOLUPRÁCA RODINY A ŠKOLY 21 // 3.1 Kooperácia ako prostriedok výchovy 24 // 3.2 Ciele, úlohy a formy spolupráce školy s rodinou 28 // 3.3 Spolupráca rodiny a školy v historickom kontexte 33 // 3.4 Spolupráca rodiny a školy v súčasnosti 38 // 3.5 Modely vzťahov medzi rodinami a školami a typológia rodičov vo vzťahu ku škole 43 // 3.6 Legislatívny a právny rámec spolupráce 49 // 3.7 Rodičia a škola v štátoch Európskej únie 54 // 4 INŠTITÚCIE SPOLUPRACUJÚCE S MATERSKOU ŠKOLOU 58 // 4.1 Základná škola ako externý partner materskej školy 59 // 4.1.1 Spolupráca materskej a základnej školy 59 // 4.2 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako podporný partner spolupráce // S MATERSKOU ŠKOLOU 62 // 4.2.1 Spolupráca materskej školy s centrom pedagogicko-psychologického 63 // poradenstva a prevencie 63 // 4.3 Inštitúcie ako ďalší partneri spolupráce v kultúrno-spoločenskej a duchovnej oblasti rozvoja dieťaťa 66 // 4.3.1 Mesto/obec ako strategický partner materskej školy 67 // 4.3.2 Centrum voľného času ako doplnkový partner spolupráce s materskou školou 68 // 4.4 Osvetové zariadenia 68 // 4.4.1 Knižnice 70 // 4.4.2 Múzeá 71 // 4.5 Spoločenské inštitúcie 71 // 4.5.1 Hasičský a záchranný zbor 73 // 4.5.2 Policajný zbor 74 // 4.5.3 Slovenský Červený kríž 76 // 4.6 Inštitúcie ako komunitní partneri materskej školy 77 // ZÁVER 80 // ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 81

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC