Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2020
1 online zdroj (358 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4262-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4261-1 (print)
Monografie I řekl Bůh zaceluje velkou mezeru v díle českých teologů, protože opravdu současná, původní, kompletní teologie stvoření v našem jazyce po mnoho desetiletí nebyla k dispozici. Důsledné promýšlení všech témat klasického pojednání o stvoření a také řady otázek teologické antropologie ve světle tajemství Boha Otce, Syna a Ducha svatého dává tomuto zpracování zcela originální ráz i vzhledem k tomu, co v této věci nabízí mezinárodní scéna. Hlavním společným jmenovatelem úvah o trojičním prazákladu veškerého bytí je svoboda a důstojnost nejenom osob Trojice, ale především člověka. Dílo je adresováno v první řadě těm, kdo se věnují křesťanské teologii, ať už jako přednášející, nebo posluchači, případně mají o danou formu racionality hlubší zájem..
001640257
ÚVOD: SNAHA VYNÁŠET ZE SVÉHO POKLADU STARÉ I NOVÉ 11 // 1. Poslední svorník rozsáhlé klenby 12 // 2. Kreaturalita jako nejhlubší zřídlo a kritérium každé teologie stvoření 14 // 3. Stvoření a stvořenost jsou dva vztahy plus velkodušná darovanost 18 // 4. Tematické rozvržení této monografie 23 // 1. TEOLOGIE STVOŘENÍ: ČESKÁ KATOLICKÁ TEOLOGIE A DNEŠNÍ SITUACE NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ 27 // 1.1 Nej významnější díla českých katolických autorů v oblasti teologie stvoření 30 // 1.2 Pozoruhodné tituly relevantní pro teologii stvoření přeložené do češtiny 36 // 1.3 Dílčí hodnocení/38 // 2. OTEC, SYN A DUCH SVATÝ JAKO NUTNÝ PŘEDPOKLAD STVOŘENÍ 41 // 2.1 Magisterium: stvoření je společným dílem Otce, Syna a Ducha svátého 44 // 2.2 Biblická a zejména novozákonní východiska tajemství stvořitelské Trojice 49 // 2.3 Otec tvoří skrze a podle Syna v Duchu darovanosti 59 // 2.3.1 Analogie entis a Otec, Syn a Duch svátý jako „nadosoby“ 61 // 2.3.2 Hypoteticky jednoosobový Bůh stvořitel nedává z filosofického hlediska smysl 67 // 2.3.3 Starozákonní Bůh stvořitel je Bůh Otec, ovšem nikdy bez vztahu k Synu a Duchu svátému 72 // 2.3.4 Rozvinutí aplikace schématu č. 1 nejen na teologii stvoření 86 // 2.4 Dílčí hodnocení a výhled 100 . // 3. STVOŘENÍ Z NIČEHO, STVOŘITELOVA SVOBODA JAKO ZÁKLAD NAŠÍ SVOBODY A DŮSTOJNOSTI 101 // 3.1 Teologie stvoření: naše křesťanská identita a dialog s judaismem a islámem 102 // 3.2 Základní pravdy křesťanské víry implikují creatio ex nihilo 105 // 3.3 Potíže i úžas spjaté s mysteriózním prvním i ustavičným creatio ex nihilo 113 // 3.4 Svoboda Stvořitele, naše dramatická svoboda, kreaturální optimismus, pesimismus a realismus 122 //
3.5 Byl by bez stvoření Bůh Bohem někoho? Je jeho svoboda vzhledem ke stvoření a zároveň důsledně věrná sobě opravdová? 132 // 3.6 Svobodné a láskyplné creatio ex nihilo v Písmu, u církevních otců a magisteria 135 // 3.7 Creatio ex nihilo a velký třesk? 145 // 3.8 Dílčí hodnocení 147 // 4. USTAVIČNÉ STVOŘENÍ: KOMPETENCE STVOŘITELE A STVOŘENÝCH ČINITELŮ, JEHO PROZŘETELNOST A TÍŽIVÉ MYSTÉRIUM ZLa/148 // 4.1 Stvořitelské působení Otce, Syna a Ducha svátého ve tvorech (concursus divinus) jako zdroj vděčnosti a pozitivního myšlení 148 // 4.2 Boží prozřetelnost jako pramen důvěry, odvahy, naděje, moudrosti 166 // 4.3 Zapeklitý otazník dramatu zla 176 // 4.4 Dílčí hodnocení 195 // 5. ČLOVÉK JAKO VRCHOL DÍLA STVOŘENÍ 197 // 5.1 Ochrana života a jeho prostředí na základě trinitárně zakotveného dialogického antropocentrismu 198 // 5.2 Teologie stvoření tváří v tvář evolucionismu 213 // 5.3 Člověk jako Boží obraz a osoba je plně tělem i duší, duchem 226 // 5.3.1 Existence lidské duše 229 // 5.3.2 Nedualistické vnímání lidské bytosti jako duše a těla v Bibli a v křesťanství 233 // 5.3.3 Původ lidské duše: preexistencialimus, emanacionismus, traducianismus a kreacianismus 242 // 5.3.4 Kreacianismus z hlediska trinitárního chápání lidské osoby jako Božího obrazu a podoby 244 // 5.3.5 Problematika evolučního vzniku-stvoření člověka ve světle křesťanské nauky o lidské duši 248 // 5.3.6 Nepřijatelná verze trichotomismu a plná oprávněnost trojvrstevného pojímání lidské bytosti 251 // 5.4 Základní teze k problematice prvotního hříchu a jeho univerzálních důsledků 252 // 5.4.1 Prvotní hřích 253 // 5.4.2 Problematika dědičné viny v dějinách křesťanství 264 //
5.4.3 Kritická reflexe nad tajemstvím dědičné viny, dona supernaturalia a dona praeternaturalia 279 // 5.5 Dílčí hodnocení 288 // 6. NEJAKTUÁLNĚJŠÍ KAPITOLA ANGELOLOGIE: PROBLEMATIKA ĎÁBLA A JEHO MIMOŘÁDNÉHO PŮSOBENÍ 290 // 6.1 Démonologie z hlediska analogie víry a její lokalizace v členění jednotlivých traktátů systematické teologie 296 // 6.2 Proměny představy o Ďáblu v Bibli a jejich souvislosti s obrazem Boha. Paradoxalita Ďáblovy existence a jeho neosobní osobovost bez tváře 299 // 6.3 Nutnost rozlišování: teologie v pravém slova smyslu a popularizační literatura 309 // 6.4 Podněty k problematice vyhodnocování příznaků posedlosti 316 // 6.5 Nesamozřejmá hodnota pravého dobra prožívaná na pozadí zkušenosti s jeho negací 324 // 6.6 Dílčí hodnocení 326 // ZÁVĚR: SPOLEČNÝ JMENOVATEL TROJIČNÍ TEOLOGIE STVOŘENÍ - SVOBODA A DŮSTOJNOST BOŽÍHO OBRAZU! 328 // Zkratky 335 // Bibliografie 336 // Summary 354

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC