Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2008
194 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-4550-7 (brožováno)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek číslo 112
Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
1. dotisk 2009
Vročení na titulní straně a v tiráži u dotisku je chybné, správně má být: 2008
Obsahuje bibliografii na stranách 184-188 a rejstříky
001640353
Situace člověka na počátku třetího tisíciletí -- Charakteristika druhé poloviny století -- Charakteristika konzumní společnosti -- Pedagogická dimenze současné společnosti -- Filozofie života jako předpoklad existence lidstva -- Metodologický význam principu interdisciplinárnosti -- Změněné normy v chování -- Typologie futurologických společností -- Socioekonomické prostředí jako globální problém lidstva -- Počátky globalizace -- Síťová povaha globalizace -- Znaky globalizace -- Sociální souvislosti globalizace -- Vymezení sociální deviace -- Vývoj názorů a koncepcí na deviantní chování -- Sankce a sociální kontrola v kontextu sociální deviace -- Teorie sociálních deviací -- Sociální patologie jako negativní deviace -- Problematika závislostního chování -- Teorie vzniku závislostního chování -- Faktory vzniku závislosti -- Učitel jako sociální pracovník -- Tradiční typy závislostního chování -- Drogová závislost -- Závislost na alkoholu -- Tabakismus -- Závislost na hracích automatech -- Nové formy závislostního chování -- Netomanie závislost na Internetu -- Závislost na televizi -- Sexuální závislost -- Závislost na práci -- Patologické nakupování -- Bulimie -- Sekty a sektářství -- Vznik a formování sekt -- Specifické rysy sekt -- Typologie sekt -- Typologie kultů -- Přehled soudobých sekt -- Sebevražednost -- Přístupy ke studiu sebevražd -- Sebevražda v kontextu
odborné literatury -- Suicidální chování v dětském a adolescentním věku -- Kriminalita -- Specifické znaky trestné činnosti mládeže -- Kriminalita mladistvých -- Nové formy kriminality -- Agresivita -- Rodina a týrané dítě -- Škola a týrané dítě -- Agresivita ze strany vrstevníků -- Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte -- Rodina jako objekt péče sociální práce -- Postavení rodiny ve vývoji a výchově dítěte -- Charakteristika rodinné výchovy -- Výchovné defekty jako zdroj vzniku patologie -- Funkce rodiny -- Rodina jako klient -- Idea funkční rodiny -- Typologie klinických rodin -- Rodina zanedbávající, případně týrající děti -- Rodina se zneužívanou nebo týranou ženou -- Rodina a nemoc -- Rodina a psychická porucha -- Rodina s mentálně retardovaným dítětem -- Rodina s tělesně postiženým dítětem -- Rodina mladistvého delikventa -- Rodina svobodné matky -- Rodina s dospělým alkoholikem -- Rodina a rozvod -- Rekonstruovaná rodina -- Uprchlická rodina -- Romská rodina
(OCoLC)237067164
cnb001794161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC