Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2012
278 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-5930-6 (brožováno)
400 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 253-278 a rejstříky
Anglické resumé
001640373
ÚVOD 9 // 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 11 // 1.1 CHARAKTERISTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 11 // 1.1.1 Specifikace triády diagnostických kritérií 14 // 1.1.2 Nespecifické variabilní rysy 25 // 1.2 KLASIFIKACE PORUCH AUT1ST1CKÉHO SPEKTRA 28 // 1.2.1 Deskripce jednotlivých poruch 31 // 1.2.2 Deskripce poruch dělených dle funkčnosti a adaptability 40 // 1.3 PREVALENCE PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 43 // 1.3.1 Celorepubliková epidemiologická studie. // důvody rapidního nárůstu PAS 47 // 1.3.2 Epidemilogická studie z jihomoravského kraje 51 // 1.4 ETIOLOGIE PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA A MENTÁLNÍHO POSTIŽENI 53 // 1.4.1 Etiologie mentálního postižení 53 // 1.4.2 Etiologie poruch autistického spektra 55 // 1.5 KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA V KONTEXTU PSYCHOPEDICKÉ DIAGNOSTIKY 61 // 1.5.1 Obsahová a metodologická stránka psychopedické diagnostiky 63 // 1.5.2 Obsahová a metodologická stránka diagnostiky PAS 65 // 2 PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA // V KONTEXTU PSYCHOPED1E 79 // 2.1 formovaní České psychopedie a situace // v ZAHRANIČÍ 79 // 2.1.1 Formování psychopedie v České republice 80 // 2.1.2 Formováni psychopedie v zahraničí 84 // 2.2 FORMOVANÍ PŘÍSTUPŮ K PORUCHÁM AUTISTICKÉHO SPEKTRA 90 // 2.2.1 Historiografická východiska zkoumání poruch autistického spektra v České republice 91 // 2.2.2 Historiografická východiska zkoumání poruch autistického spektra v zahraničí 102 // 2.3 TERMINOLOGIE A DEFINICE V PSYCHOPEDII 107 // 2.3.1 Terminologie a definice v psychopedii v České republice 107 // 2.3.2 Terminologie v psychopedii v zahranič] 114 // 2.4 TERMINOLOGIE PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 116 // 2.4.1 Terminologie poruch autistického spektra v České republice 117 // 2.4.2 Terminologie poruch autistického spektra v zahraničí 119 //
2.5 VÝZKUM V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ 121 // 2.5.1 Výzkum v psychopedii v České republice a v zahraničí 122 // 2.5.2 Výzkum poruch autistického spektra v České republice a v zahraničí 124 // 3 EDUKACE ZAKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ 133 // 3.1 INKLUZIVNl VZDĚLÁVÁN! 133 // 3.1.1 Inkluzivnf vzdélávání žáků s mentálním postižením 137 // 3.1.2 Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra 139 // 3.2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNI ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA 145 // 32.1 Legislativní rámec v České republice 146 // 3.2.2 Legislativní rámec v Evropské unii a Velké Británii 152 // 3.3 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSKÉ SLUŽBY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE 154 // 3.3.1 Speciálně pedagogická centra 155 // 3.3.2 Krajští koordinátoři, nedostatky v koncepčním zajišťování služeb pro klienty s poruchami autistického spektra 160 // 3.4 MOŽNOSTI EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ 163 // 3.4.1 Předškolní, základní, střední a vysokoškolské vzdělávání 166 // 3.4.2 Edukace žáků s poruchami autistického spektra v zahraničí 177 // 3.5 VZDĚLÁVÁNI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V PROBLEMATICE PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 184 // 3.5.1 Nabídka vzděláváni v České republice 184 // 3.5.2 Strukturované učení jako základní přístup v edukaci - nutnost proškoleni pedagogů 189 // 4 INTERVENCE U PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 195 // 4.1 INTERVENCE UŽÍVANÉ V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ 195 // 4.1.1 Behaviorální intervence 195 // 4.1.2 Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) 196 // 4.1.3 Son-rise program 198 // 4.1.4 Handle, DIR/Floortime, RDI, Growing Minds. Higashi, Holding Therapy, Senzorická integrace Ayersové, Zooterapie, Arteterapia a další 199 //
4.1.5 GFCF dieta, potravinová intolerance 202 // 4.2 INTERVENCE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 205 // 4.2.1 Zákon o sociálních službách 207 // 4.2.2 Raná péáe 209 // 4.2.3 Možnosti bydlení osob s PAS v České a Slovenská republice 211 // 4.2.4 Možnosti bydlení osob s PAS ve Velká Británii a Irsku 215 // 4.3 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ 216 // 4.3.1 Možnosti pracovního uplatnění v Česká republice 216 // 4.3.2 Možnosti pracovního uplatnění ve Velká Británii 218 // 4.4 NEVLÁDNI NEZISKOVÉ ORGANIZACE 218 // 4.4.1 Nevládní neziskové organizace v České republice 219 // 4.4.2 Nevládní nezisková organizace ve vybraných zemích 220 // 4.5 SPECIALISTÉ NA PROBLEMATIKU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 223 // 4.5.1 Specialisté v Česká republice 223 // 4.5.2 Specialisté ve vybraných zemích 225 // ZÁVĚR 227 // SUMMARY 229 // SEZNAM OBRÁZKŮ, SCHÉMAT, TABULEK A GRAFŮ 231 // JMENNÝ REJSTŘÍK 237 // VÉCNÝ REJSTŘÍK 245 // LITERATURA 253
(OCoLC)827260731
cnb002415779

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC