Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2013
154 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-210-6621-2 (brožováno)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek 164
Vročení na titulní straně, obálce a v tiráži u dotisku je chybné, správně má být: 2013
Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Chronologický přehled
Terminologický slovník
150 výtisků
Obsahuje bibliografii a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle 3. dotisku z roku 2017
001640386
Obsah // Obsah // Několik slov 5 // Úvod 7 // Metodologie 8 // 1. Periodická soustava prvků 9 // 1.1. Formulace periodického zákona 9 // 1.2. Členění periodické soustavy prvků 11 // 2. Historie objevů chemických prvků 15 // 2.1. Chronologie objevů chemických prvků 22 // 2.2. Původ názvů jednotlivých chemických prvků 27 // 2.3. Pokusy o tvorbu českých názvů chemických prvků 33 // 3. Historie vývoje podob periodické soustavy prvků 35 // 3.1. První pokusy o uspořádání chemických prvků 35 // 3.2. Periodický systém prvků 38 // 4. IUPAC a jeho doporučení ke sjednocení podob periodické soustavy prvků 41 // 5. Periodické soustavy prvků na internetu 43 // 6. Chemické a fyzikální zákonitosti v periodické soustavě prvků 45 // 6.1. Periodicita chemických a fyzikálních vlastností 45 // 6.1.1. Periodicita ve skupinách 45 // 6.1.2. Primární a sekundární periodicita 47 // 6.1.3. Periodicita počtu valenčních elektronů 49 // 6.1.4. Periodicita oxidačních čišel 49 // 6.1.5. Periodicita atomových a iontových poloměrů prvků 50 // 6.1.6. Periodicita ionizační energie 53 // 6.1.7. Periodicita elektronové afinity 55 // 6.1.8. Periodicita elektronegativity 56 // 6.1.9. Periodicita polarizovatelnosti 57 // 6.1.10. Periodicita atomového objemu 57 // 6.1.11. Periodicita teploty tání a teploty varu 59 // 6.2. Zákonitosti v periodické soustavě prvků 61 // 6.3. Kovy, nekovy a polokovy 64 // 7. Ostrov stability, magická
čísla, tabulka izotopů 65 // з // Obsah // 8. Supertěžké prvky a jejich syntézy od roku 1940, centra výzkumu 69 // 9. Moderní metody a budoucnost v objevování nových prvků 71 // 9.1. Základní pojmy 71 // 9.2. Metody 76 // 9.3. Prvky se záporným protonovým číslem 77 // 9.4. Přehled historického „objevování“ transuranů 77 // 9.5. Nové podoby periodické soustavy prvků 82 // 9.6. Dopady na výuku 84 // 10. Elementární částice 85 // 10.1. Atom, jádro, elektronový obal 85 // 10.2. Částice a antičástice 89 // 10.3. Částice hmoty 92 // 10.4. Síly a interakce 98 // 10.5. Centra výzkumu a historie objevů částic 101 // 11. Základní pojmy, definice, veličiny, jednotky a konstanty 107 // 11.1. Základní pojmy a definice 107 // 11.2. Vybrané veličiny a jednotky 114 // 11.3. Důležité konstanty 116 // 12. Závěr 117 // 13. Literatura 119 // 14. Přílohy 127 // 14.1. Přehled osobností 127 // 14.2. Seznam zkratek 134 // 14.3. Seznam obrázků 136 // 14.4. Seznam tabulek 138 // Souhrn 139 // Klíčová slova 140 // Summary 141 // Key words 142 // Rejstřík 143 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC