Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Machart, 2011
1 online zdroj (164 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-86720-49-4 (online) ISBN !978-80-86720-49-5 (chyb.)
Titul navazuje na publikaci věnovanou působení teplářského řádu v Čechách. Nyní se autoři podrobně věnují aktivitám templářů na Moravě, ve Slezsku, Lužici i v Rakousích. Kniha podrobně mapuje moravské lokality, v nichž templáři působili a přináši bohatou obrazovou dokumentaci toho, co z aktivit templářského řádu můžeme obdivovat i dnes. Mnoho desítek lokalit - mezi nimi Templštejn, Čejkovice, Brno a řada dalších měst a obcí - se dočkává encyklopedického zpracování a hodnocení. Je podivuhodné, jak tato tradice, byť mnohdy postavená pouze na pověstech a bájích, stále přetrvává nejen u nás, ale i v celé Evropě. „Napínavým" způsobem, jímž autor líčí postup studia nejrůznějších pramenů a úvahy, kniha splňuje nároky, které se běžně kladou na populárně naučná díla. Zároveň však takto zaujatému čtenáři poskytne velké množství informací, rámec podobných publikací v mnoha ohledech překračující. Kniha obsahuje i nejpřínosnější část nazvanou autorem „Seznam všech míst, která kdy byla v souvislosti s templáři zmíněna", s podtitulem, že jde o jakousi (opět komentovanou) inventuru celkem 247 lokalit spojovaných s templáři v historických zemích Koruny české. Obsahuje seznamy sídel řádu, velmistrů a dalších hodnostářů i chronologický přehled dějin řádu a zejména potom rozsáhlý (400 položek čítající) soupis literatury a pramenů, 160 celobarevných stran s desítkami kreseb a fotografií..
001640435
Místo úvodu // Poděkování... 5 // Úvodem... 6 // Rytíři a řády // Řády... 14 // Ze života templářů // Řádové provincie... 16 // Přijímání nových řádových rytířů...17 // Volba velmistra... 19 // Biblické symboly templářů ... 20 // Hlavní sídla řádu ... 27 // Po stopách templářů v zemích slavného Království českého // Markrabství moravské... 43 Knížectví a vévodství slezská... 122 Markrabství lužická a Žitavsko ... 128 Vévodství Rakousy... 128 Severní území Království českého ... 138 // Templáři v české literatuře, hudbě a divadle // Prokop Chocholoušek... 141 Karel Sebor a Karel Sabina... 142 Ernst Sommer... 143 František Kožík... 143 Pověsti... 144 // Dědicové templářů opět v českých zemích // Řád rytířů Kristových ... 147  // Předmluva v současných stanovách Řádu rytířů Kristových... 148 // Usmíření... 150 Literatura a prameny... 152 Souhrnné rejstříky... 156 Výzva... 160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC