Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2021
345 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-3216-4 (vázáno)
Šťastné zítřky ; sv. 32
Obsahuje bibliografii na stranách 275-319, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001640458
Úvodní slovo 9 // 1. Město a jeho veřejná prostranství v kategoriích prostoru a času 15 // 1.1 Čas 17 // 1.1.1 Počátky soustavy pražských urbanonym a vývoj úředních zásahů do pojmenování veřejných prostranství před rokem 1945 18 // 1.1.2 Agenda pojmenovávání pražských veřejných prostranství v letech 1945 až 1989, přehled směrnic a pravidel 24 // 1.2 Prostor 30 // 1.2.1 Urbanonymum jako nositel kolektivní paměti // 1.2.2 Možnosti a meze využití teorie identity města v onomastických výzkumech 35 // 1.2.3 Mýty a jejich uplatnění v urbanonymii 40 // 1.2.3.1 Mýtus Němce jako odvěkého nepřítele a jeho odraz v urbanonymii 41 // 1.2.4 Přejmenovávání jako průvodní jev transformace identity města 45 // 2. Charakteristika urbanonym a honorifikační motivace pojmenování 51 // 2.1 Postavení urbanonym v onymickém systému jazyka a dosavadní výzkumy urbanonymie 51 // 2.2 Vymezení urbanonymického objektu 54 // 2.3 Funkční vymezení urbanonym 58 // 2.4 Stratifikace a proměnlivost jako charakteristické znaky městské toponymie 60 // 2.5 Honorifikační motivace pojmenování 63 // 2.5.1 Vznik a vývoj honorifikační motivace pojmenování 64 // 2.5.2 Honorifikační urbanonyma ve vztahu k prostoru jimi označenému 73 // 2.6 Excerpce a klasifikace analyzovaného materiálu 77 // 3. Prolog 1945 až 1947 82 // 3.1 Degermanizace jako hlavní rys pražské poválečné urbanonymie 88 // 4. K poválečným obrazům města a jejich realizaci v urbanonymii 91 // 4.1 Obraz Prahy jako trpícího města 91 // 4.2 Svým osvoboditelům československý lid - obraz Prahy jako vděčného města 96 // 4.3 Falešná kontinuita a záměrná diskontinuita - prvorepublikové osobnosti a symboly 99 // 4.4 Obraz staré a nové Prahy 102 // 4.5 Se Sovětským svazem na věčné časy - obraz Prahy jako loajálního města 105 //
4.5.1 Kult osobnosti v pražské urbanonymii 109 // 4.6 Vstříc světlým zítřkům - obraz Prahy směřující k zářné budoucnosti 114 // 4.7 Jména oslavující mír a obraz Prahy bojující s nepřítelem 115 // 4.8 Poválečné proměny pražské městské krajiny 118 // 5. Období šedesátých až osmdesátých let v pražské // urbanonymii 121 // 5.1 Druhá vlna revizí, doplňování soustavy pražských urbanonym a pražské jaro 121 // 5.2 Náměstí Jana Palacha - ke genezi jednoho urbanonyma 126 // 5.3 Pod příkrovem uniformní šedi - urbanonymie v čase tzv. normalizace 136 // 5.4 Urbanonymie sídlištních prostorů 139 // 5.5 Metro - urbanonymie pražské podzemní krajiny 152 // 6. Proměny honorifikačního motivu ve sledovaném období 169 // 7. Rok 1989 aneb epilog 176 // 8 Systematizované pojmenovávání jako charakteristický rys pražské urbanonymie 181 // 8.1 O funkčnosti a (ne)vhodnosti urbanonymických systémů 185 // 8.2 Přehled pražských urbanonymických systémů 188 // 9 Nestandardizované urbanonymie 201 // 9.1 Metodika výzkumu 205 // 9.2 Analýza sesbíraného materiálu 207 // 9.2.1 Masna, Nádrhol, Skleňák 208 // 9.2.2 U Máje, U Stalina, U tanku 210 // 9.2.3 Navzdory střídání režimů - Belcrediho, Fochova, Stalinova 213 // 9.2.4 Aluze, metafora a metonymie jako podstatná součást nestandardizované urbanonymie 215 // 9.2.5 Jména využívající zvukové a grafické komiky 216 // 9.2.6 Topografie ošklivosti 218 // 9.2.7 K věčné poctě a slávě - nestandardizovaná jména pomníků 223 // 9.2.8 Jméno jako prostředek ironizace režimu a osob veřejného života 226 // 9.3 Václavské náměstí očima současné i minulé nestandardizované urbanonymie 232 // 9.4 Soupis pražské nestandardizované urbanonymie 236 // 9.5 Závěrem k nestandardizovaným urbanonymům 260 //
10. Lidová etymologie a urbanonymie 262 // 10.1 Prameny pro studium lidové etymologie v urbanonymii 264 // 10.2 Ke dvěma typům lidových výkladů urbanonym 266 // 10.3 Etymologická pověst a urbanonyma 267 // 10.4 Význam studia lidové etymologie v urbanonymii 268 // Závěrečné slovo 269 Summary 273 // Seznam pramenů a literatury 275 Seznam zkratek 321 Seznam vyobrazení 323 Rejstřík 327
cnb003259793

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC