Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2008
67 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-210-4544-6 (brožováno)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 110
Nad názvem: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra pedagogiky
60 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 65-67
Určeno studentům učitelství přírodovědných předmětů
Anglické a a české resumé
001640465
Aktuální stav ve výuce přírodovědných předmětů a jeho vztahk přípravě učitelů // Vývojové trendy ve výuce přírodovědných předmětů a jejich důsledky pro přípravu učitelů strukturace a hierarchizace kognitivního procesu // Tvorba modelu profesního standardu // Profil absolventa přírodovědného oboru, oborová kompetence a její složky // Komunikativní kompetence // Kompetence oborově didaktická // Kompetence praktická (experimentální práce) // Kompetence interdisciplinární (mezioborová) // Kompetence environmentální // Analýza struktury učitelských studijních programů oboru chemie na fakultách vysokých škol v ČR // Ilustrace na konkrétních ukázkách základních chemických disciplín // Interpretace výsledků předmětu Didaktika chemie // Interpretace výsledků předmětu Školní chemické pokusy // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Obecná chemie // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Anorganická chemie // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Preparativní anorganická chemie // Interpretace výsledků analýzy předmětu Organická chemie // Interpretace výsledků analýzy předmětu Preparativní organická chemie // Interpretace výsledků analýzy předmětu Fyzikální chemie // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Analytická chemie // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Biochemie // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Laboratorní technika // Ilustrace na konkrétních ukázkách doplňujících chemických disciplín // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Průmyslová chemie (Chemické technologie) // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Historie chemie (Dějiny chemie) //
Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Chemické výpočty // Interpretace výsledků analýzy předmětů Matematika pro chemiky, Fyzika pro chemiky // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Výpočetní technika a její aplikace // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Toxikologie // Ilustrace na konkrétních ukázkách rozšiřujících chemických disciplín // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Bezpečnost a legislativa chemické práce // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Chemie životního prostředí (Ekologie pro učitele) // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Jaderná chemie // Interpretace výsledků a doporučení inovací předmětu Chemická exkurze Interpretace výsledků a doporučení inovací Pedagogické praxe // Projekt studijního programu učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy (standard a kurikulum) // Implikace výsledků dotazníkového šetření pro optimalizaci skladby // studijních programů učitelství chemie pro ZŠ a SŠ // Vlastní návrh projektu studijního programu // Obsahová struktura odborné složky studijního oboru
(OCoLC)237067835
cnb001794157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC