Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) ; Brno : Masarykova univerzita, 2018
141 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-280-7 (Sociologické nakladatelství ; brožováno)
ISBN 978-80-210-9165-8 (Masarykova univerzita ; brožováno)
Studie ; 142. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 101-115 a rejstřík
Anglické resumé
001640554
1. // Úvod 11 // 2. // Aktivní stárnutí a venkov 15 // 2.1 Venkov jako sociální a prostorový kontext stárnutí 15 // 2.2 Aktivní stárnutí jako koncept a politika 19 // 2.3 Města a komunity přátelské k věku 22 // 2.4 Venkov jako deficitní město? 25 // 3. // Východiska zkoumání stárnutí na venkově 29 // 3.1 Typologie venkova - dosavadní diskuse v ČR 29 // 3.2 Demografie českého venkova: obce do 2 000 obyvatel 30 // 3.3 Typologie venkova ve studii „Stárnutí na venkově" 34 // 3.4 Datové zdroje studie „Stárnutí na venkově" 37 // 3.4.1 Metodologie kvantitativního výzkumu 38 // 3.4.2 Metodologie kvalitativního výzkumu 40 // 4. // Aktivní stárnutí očima seniorů a seniorek na venkově 45 // 4.1 Aktivní stárnutí v každodennosti a venkovská činorodost 48 // 4.2 Sociální vazby jako forma a předpoklad aktivity 53 // 4.3 Formalizované vztahy a občanská angažovanost 59 // 4.4 Infrastruktura jako kontext příležitostí pro aktivní stárnutí 63 // 4.4.1 Nákupy 63 // 4.4.2 Instituce, služby, akce a vyžití 70 // 4.5 Bezpečí 77 // 4.6 Touha po změně a stabilitě aneb „kouzelný prsten" 80 // 5. // Venkovské prostředí přátelské k věku 84 // 5.1 Měření přátelskosti venkova k věku 84 // 5.2 Metoda tvorby indexu přátelskosti k věku 86 // 5.3 Výsledný index 90 // 6. // Závěr 93 // Literatura a prameny 101 // Seznam tabulek a grafů 116 // Summary // Rural ageing: Active ageing and quality of life in rural areas 118 // Tabulková příloha // Deskriptívni výsledky z výběrového šetření 123 // Medailonky autorek 138 // Jmenný rejstřík 140
(OCoLC)1250249572
cnb003276146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC