Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Maxdorf, [2020]
711 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-675-7 (vázáno)
Jessenius
Medica
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
001640627
PŘEDMLUVA 6 // ÚVOD 18 // OBECNÁ ČÁST // 1 ÚVOD DO INTENZIVNÍ PÉČE, ORGANIZACE A STRUKTURA ICU, VZDĚLÁVÁNÍ, KOMUNIKACE A TÝMOVÁ PRÁCE 21 // 1.1 Úvod 21 // 1.2 Charakteristika oboru 22 // 1.3 Terminologie v oblasti intenzivní medicíny 23 // 1.4 Kdo je kriticky nemocný pacient? 24 // 1.5 Uspořádání ICU 25 // 1.6 Personál na ICU 26 // 1.7 Vzdělávání v intenzivní medicíně 30 // 1.8 Dokumentace na ICU 32 // 1.9 Týmová práce 33 // 1.10 Komunikace 34 // 1.11 Management chyb 38 // 1.12 Jak hodnotit kvalitu intenzivní péče 40 // 2 VYHLEDÁVÁNÍ PACIENTŮ V RIZIKU, KRITÉRIA A HLAVNÍ ZÁSADY PŘÍJMU NA ICU,TRANSPORT A PŘEDÁVÁNÍ PACIENTA 42 // 2.1 Úvod 42 // 2.2 Pacient s rizikem rozvoje kritického onemocnění 43 // 2.3 Kritéria přijetí na ICU 45 // 2.4 Hlavní zásady příjmu pacienta na ICU 46 // 2.5 Zhodnocení fyziologických funkcí - ABCD přístup 48 // 2.6 Resuscitace fyziologických funkcí 53 // 2.7 Monitorace 54 // 2.8 Vstupní vyšetření 60 // 2.9 Příprava před transportem 63 // 2.10 Vlastní transport 67 // 2.11 Kontrola po příjezdu 67 // 2.12 Předávání pacientů 68 // 3 PŘÍSTUP A DENNÍ ZHODNOCENÍ PACIENTA, SKÓROVACÍ SYSTÉMY A OBECNÁ PODPŮRNÁ TERAPIE NA ICU 71 // 3.1 Přístup a denní zhodnocení kriticky nemocného 71 // 3.2 Skórovací systémy na ICU 79 // 3.3 Obecná podpůrná terapie 83 // 3.4 Závěr 91 // 4 zajišťovaní dýchacích cest na icu 92 // 4.1 Proč zajišťujeme dýchací cesty? 92 // 4.2 Rozpoznání pacienta vyžadujícího zajištění dýchacích cest 93 // 4.3 Manuální zprůchodnění dýchacích cest 95 // 4.4 Prodýchávání obličejovou maskou se samorozpínacím vakem 97 // 4.5 Jednoduché pomůcky 102 // 4.6 Laryngeální maska 103 // 4.7 Tracheální intubace 108 // 4.8 Dlouhodobé zajištění dýchacích cest 121 //
5 PŘÍSTUP K PACIENTOVI S RESPIRAČNÍM SELHÁNÍM 127 // 5.1 Úvod 127 // 5.2 Definice 129 // 5.3 Patofyziologie 129 // 5.4 Klinický obraz 132 // 5.5 Iniciální management léčby respiračního selhání 133 // 5.6 Diagnostika 133 // 5.7 Léčba 136 // 6 ZÁKLADY UMĚLÉ PUČNÍ VENTILACE 142 // 6.1 Úvod 142 // 6.2 Indikace 142 // 6.3 Klinická indikace 143 // 6.4 Kontraindikace 145 // 6.5 Princip umělé plieni ventilace 145 // 6.6 Nežádoucí účinky 145 // 6.7 Připojení dýchacích cest 146 // 6.8 Schéma ventilátoru 146 // 6.9 Způsoby a nastavení ventilace 147 // 6.10 UPV u pacienta se zachovalou dechovou aktivitou 149 // 6.11 Sedace 150 // 6.12 Weaning 150 // 7 PŘÍSTUP K PACIENTOVI S OBĚHOVÝM SELHÁNÍM - ŠOKOVÉ STAVY 153 // 7.1 Úvod 153 // 7.2 Definice 153 // 7.3 Klinicky relevantní patofyziologie oběhového selhání 154 // 7.4 Identifikace oběhově nestabilního pacienta 160 // 7.5 Iniciální opatření a monitoring 161 // 7.6 Hemodynamická optimalizace 164 // 7.7 Stabilizace krevního oběhu 176 // 8 ANAFYLAXE, ANAFYLAKTICKÝ ŠOK 184 // 8.1 Úvod 184 // 8.2 Definice 184 // 8.3 Patofyziologie 185 // 8.4 Diagnostika 185 // 8.5 Management 186 // 9 ZÁSTAVA OBĚHU U DOSPĚLÉHO A PORESUSCITAČNÍ PÉČE 191 // 9.1 Úvod 191 // 9.2 Základní neodkladní resuscitace (BLS) 192 // 9.3 Rozšířená neodkladná resuscitace (ALS) 194 // 9.4 Potenciálně reverzibilní příčiny srdeční zástavy (4H/4T) 198 // 9.5 Poresuscitační péče 201 // 10 PORUCHA VĚDOMÍ 207 // 10.1 Úvod 207 // 10.2 Patofyziologie poruchy vědomí 207 // 10.3 Základní zhodnocení vědomí 208 // 10.4 Příčiny poruchy vědomí 209 // 10.5 Iniciální terapeutická opatření a diagnostika 210 // 10.6 Praktický postup u pacienta s poruchou vědomí nejasné etiologie 213 // 10.7 Specifická terapie 214 //
11 ANALGEZIE, SEDACE A DELIRIUM V INTENZIVNÍ PÉČI 219 // 11.1 Analgezie v intenzivní péči 219 // 11.2 Sedace v intenzivní péči 223 // 11.3 Delirium v intenzivní péči 228 // 12 PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY 236 // 12.1 Úvod 236 // 12.2 Základní znalosti a definice 238 // 12.3 Rozdělení poruch ABR 241 // 12.4 Kompenzace poruch ABR 242 // 12.5 Stewartova teorie acidobazické rovnováhy 248 // 13 ZÁKLADNÍ ELEKTROLYTOVÉ PORUCHY 254 // 13.2 Poruchy natria // 13.3 Poruchy kalia // 13.4 Poruchy kalcia // 13.5 Poruchy magnézia // 13.6 Poruchy fosfátu // 13.7 Poruchy chlóru 268 // 13.8 Omyly a chyby v intenzivní péči v souvislosti s laboratoří 269 // 14 NUTRICE KRITICKY NEMOCNÉHO 272 // 14.1 Úvod 272 // 14.2 Patofyziologie malnutrice kriticky nemocných 272 // 14.3 Posouzení nutričního stavu pacienta 274 // 14.4 Formy nutrice u kriticky nemocných 275 // 14.5 Množství energie a bílkovin 278 // 14.6 Zahájení nutrice u kriticky nemocných pacientů 279 // 14.7 Monitorace intolerance nutrice a možnosti řešení 280 // 14.8 Refeeding syndrom 280 // 14.9 Praktický postup podávání enterální nutrice 281 // 15 PALIATIVNÍ PÉČE, ROZHODOVÁNÍ V ZÁVĚRU ŽIVOTA A UMÍRÁNÍ NA ICU 286 // 15.1 Úvod 286 // 15.2 Paliativní péče na ICU 287 // 15.3 Péče o pacienta v závěru života 294 // 15.4 Rozhodování v závěru života 297 // 15.5 Umírání na ICU 305 // 15.6 Základy etiky na ICU 306 // 15.7 Asistovaná smrt a dystanazie 306 // 15.8 Závěr 307 // 1 ARDS - SYNDROM AKUTNÍ DECHOVÉ TÍSNĚ 317 // 1.1 Úvod 317 // 1.2 příčiny ARDS 317 // 1.3 Patogeneze 318 // 1.4 Klinické známky 318 // 1.5 Definice ARDS 320 // 1.6 Léčba 320 // 1.7 Diferenciální diagnostika 323 // 1.8 Souhrn 323 // 2 TĚŽKÁ EXACERBACE COPD A AKUTNÍ TĚŽKÉ ASTMA 325 // 2.1 Úvod 325 // 2.2 Základní patofyziologie 325 // 2.3 Klinický obraz 329 //
2.4 Diferenciální diagnostika 330 // 2.5 Iniciální opatření 330 // 2.6 Farmakoterapie 333 // 2.7 Umělá plieni ventilace 336 // 3 AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY 342 // 3.1 Úvod 342 // 3.2 Definice 342 // 3.3 Rozpoznání AKS 345 // 3.4 Management pacienta s podezřením na AKS na oddělení urgentního příjmu 346 // 3.5 Komplikace AKS a jejich léčba 350 // 4 ARYTMIE 358 // 4.1 Úvod 358 // 4.2 Definice 358 // 4.3 Patofyziologie 359 // 4.4 Principy managementu arytmií 362 // 4.5 Terapie 364 // 4.6 Tachykardie 368 // 4.7 Bradykardie 373 // 5 MASIVNÍ PLICNÍ EMBOLIE 381 // 5.1 Úvod 381 // 5.2 Patogeneze 381 // 5.3 Rizikové faktory 382 // 5.4 Klinické známky 382 // 5.5 Diagnostické zhodnocení 382 // 5.6 Léčba PE 384 // 5.7 Prognóza 386 // 6 AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ 389 // 6.1 Úvod 389 // 6.2 Definice 389 // 6.3 Patofyziologie 390 // 6.4 Rozpoznání akutního srdečního selhání 394 // 6.5 Management 395 // 6.6 Diagnostika 396 // 6.7 Léčba 398 // 7 ICU INFEKCE A ANTIBIOTIKA NA ICU 406 // 7.1 Úvod 406 // 7.2 Definice 408 // 7.3 Identifikace pacienta s bakteriální infekcí 409 // 7.4 Provádění mikrobiologického screeningu 410 // 7.5 Nejčastější komunitní infekce 410 // 7.6 Nejčastější nozokomiální infekce 422 // 7.7 Antibiotická terapie 428 // 7.8 Dávkování antibiotik a způsob podání 435 // 7.9 Vysazení antibiotik 437 // 7.10 Deeskalace antibiotik 437 // 7.11 Nejčastější typické multirezistentní kmeny na ICU 438 // 7.12 Antibiotická profylaxe 439 // 7.13 Invazivní mykotické infekce 439 // 8 SEPSE, SEPTICKÝ ŠOK 451 // 8.1 Co je sepse/septický šok? 451 // 8.2 Stručná patofyziologie sepse / septického šoku 453 // 8.3 Jak vypadá pacient se sepsí? 459 // 8.4 Jak diagnostikovat sepsi? 460 // 8.5 Jak se starat o pacienta se sepsí? 461 // 8.6 Závěr 466 //
9 SYNDROM MULTIORGÁNOVÉ DYSFUNKCE A ORGÁNOVÁ PODPORA 469 // 9.1 Úvod 469 // 9.2 Definice 470 // 9.3 Etiologie 470 // 9.4 Epidemiologie MODS 470 // 9.5 Patofyziologie 471 // 9.6 Klinický obraz pacienta s MODS 476 // 9.7 Management pacienta s MODS 477 // 9.8 Skórovací systémy a MODS 478 // 10 AKUTNÍ JATERNÍ SELHÁNÍ 482 // 10.1 Úvod 482 // 10.2 Patogeneze encefalopatie 482 // 10.3 Etiologie ALF 483 // 10.4 Diferenciální diagnostika ALF 484 // 10.5 Základní přístup k pacientovi s ALF 484 // 10.6 Jaterní encefalopatie 485 // 10.7 Podpůrná léčba u pacienta s ALF a ACLF 486 // 10.8 Akutní dekompenzace chronické jaterní choroby - ACLF 488 // 10.9 Transplantace jater 490 // 11 AKUTNÍ RENÁLNÍ POŠKOZENÍ 493 // 11.1 Úvod 493 // 11.2 Patofyziologie 494 // 11.3 Diagnostika 495 // 11.4 Terapie AKI 498 // 11.5 Náhrada funkce ledvin 500 // 12 MOZKOVÁ SMRT A DÁRCOVSKÝ PROGRAM 506 // 12.1 Úvod 506 // 12.2 Patofyziologie 507 // 12.3 Mozkové postižení vedoucí k mozkové smrti 507 // 12.4 Kritéria mozkové smrti 508 // 12.5 Klinický obraz péče o mozkově mrtvé 510 // 12.6 Odběr orgánů pro transplantace 511 // 13 TĚŽKÁ AKUTNÍ PANKREATITIDA 514 // 13.1 Úvod 514 // 13.2 Patofyziologie 514 // 13.3 Etiologie 515 // 13.4 Klinický obraz 516 // 13.5 Zobrazovací metody 516 // 13.6 Iniciální zhodnocení a léčba 517 // 13.7 Tekutinová terapie 518 // 13.8 Antibiotika 518 // 13.9 Infikovaná pankreatická nekróza 519 // 13.10 Nutrice pacienta s těžkou pankreatitidou 521 // 13.11 Role chirurgie 522 // 14 VYBRANÉ INTOXIKACE (TOXICKÉ SYNDROMY) 526 // 14.1 Úvod 526 // 14.2 Iniciální zhodnocení 526 // 14.3 Následné klinické vyšetření 527 // 14.4 Prevence absorpce toxinu 527 // 14.5 Identifikace toxinu 529 // 14.6 Podání antidota 529 // 14.7 Zvýšení eliminace toxinu 529 // 14.8 Nejdůležitější lékové intoxikace 530 //
14.9 Vybrané nelékové intoxikace 533 // 14.10 Metforminem indukovaná laktátová acidóza 536 // 15 KŘEČE A STATUS EPILEPTICUS 539 // 15.1 Úvod 539 // 15.2 Definice 539 // 15.3 Klasifikace křečí 542 // 15.4 Etiologie křečí 544 // 15.5 Iniciální přístup k pacientovi s křečemi 546 // 16 NEUROMUSKULÁRNI PORUCHY NA ICU 553 // 16.1 Úvod 553 // 16.2 Neurologické syndromy důležité pro intenzivní péči 554 // 16.3 Pseudobulbární syndrom 554 // 16.4 Respirační selhání 555 // 16.5 Svalová slabost kriticky nemocných 556 // 16.6 Neuromuskulární poruchy jako důvod přijetí na ICU 561 // 17 ZÁKLADNÍ ENDOKRINNÍ EMERGENCE 580 // 17.1 Úvod 580 // 17.2 Hypoglykemie 581 // 17.3 Diabetická ketoacidóza a hyperglykemický hyperosmolární stav 582 // 17.4 Tyreotoxická krize 584 // 17.5 Myxedémové koma 585 // 18 ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ, HEMOTERAPIE 588 // 18.1 Úvod 588 // 18.2 Příčiny 589 // 18.3 Iniciální posouzení pacienta s ŽOK 589 // 18.4 Zobrazovací metody 590 // 18.5 Laboratorní vyšetření 591 // 18.6 Zajištění pacienta, tekutinová léčba a podpora krevního oběhu 592 // 18.7 Substituce erytrocytu a podpora krevního srážení 594 // 18.8 Obecné postupy k podpoře krevního srážení 596 // 18.9 Cílená podpora krevní srážlivosti 596 // 18.10 Chirurgické řešení krvácení u polytraumatizovaných pacientů 597 // 19 TĚŽKÉ TRAUMA 601 // 19.1 Úvod a definice 601 // 19.2 Závažnost trau matu 602 // 19.3 Triage pacientů s úrazem 603 // 19.4 Primární ošetření na místě úrazu 603 // 19.5 Traumatým a předání pacienta do péče 604 // 19.6 Management pacienta s polytraumatem 604 // 19.7 Terapie bolesti 616 // 19.8 Prevence infekce, tetanus 617 // 19.9 Specifické skupiny poraněných 617 // 19.10 Komunikace s postiženým a jeho rodinou 619 // 19.11 Intoxikace, alkohol a řidič / pracovní úraz 619 // 19.12 Závěr 619 //
20 NITROLEBNÍ HYPERTENZE 624 // 20.1 Úvod 624 // 20.2 Patofyziologie vzniku nitrolební hypertenze 624 // 20.3 Průtok krve mozkem - mozková perfuze 625 // 20.4 Příčiny nitrolební hypertenze 626 // 20.5 Klinický obraz 627 // 20.6 Monitorace nitrolebního tlaku 627 // 20.7 Terapie nitrolební hypertenze 628 // 21 ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAVY PERIPARTÁLNĚ 634 // 21.1 Úvod 634 // 21.2 Fyziologické změny v těhotenství důležité pro intenzivistu 635 // 21.3 Obecná specifika intenzivní péče v peripartálním období 639 // 21.4 Život ohrožující krvácení v těhotenství 643 // 21.5 Hypertenzní onemocnění v těhotenství 644 // 21.6 Anafylaktoidní těhotenský syndrom 646 // 21.7 Specifika AIS u těhotné 647 // 21.8 Další specifické situace 651 // APPENDIX // 1 FYZIOLOGICKÉ HEMODYNAMICKÉ HODNOTY A VÝPOČTY 656 // 2 FYZIOLOGICKÉ HODNOTY RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU A PŘENOSU KYSLÍKU 658 // 3 OSTATNÍ ČASTÉ HODNOTY A VÝPOČTY NA ICU 660 // 4 FYZIOLOGICKÉ LABORATORNÍ HODNOTY 662 // 5 PŘEVOD Sl JEDNOTEK NA BĚŽNÉ POUŽÍVANÉ 665 // 6 ALGORITMUS ALS 666 // 7 ALGORITMUS OBTÍŽNÉHO ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST 667 // 8 DÁVKOVÁNÍ BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH LÉKŮ 668 // 9 VYBRANÉ VÝKONY NA ICU 674 // 9.1 Kanylace periferní žíly 674 // 9.2 Kanylace centrální žíly 676 // 9.3 Zajištění arteriálního katétru 678 // 9.4 Hrudní drenáž 679 // 9.5 Drenáž perikardu - perikardiocentéza 682 // 9.6 Punkce a evakuace ascitu 682 // 9.7 Zavedení nazogastrické sondy 683 // 9.8 Lumbální punkce 684 // 10 GLASGOWSKÁ STUPNICE BEZVĚDOMÍ (GLASGOW COMA SCALE - GCS) 686 // Summary 687 // Seznam zkratek použitých v monografii s anglickým ekvivalentem 688 // Seznam ilustrací 692 // Rejstřík 698
(OCoLC)1240908990
cnb003288004

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC