Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Příručka
3. aktualizované vydání
[Praha] : Cesta domů, 2021
181 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-88126-77-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 180-181 a bibliografické odkazy
001643097
ÚVOD 7 // 1 CO JE PALIATIVNÍ PÉČE 8 // 2 CO JE MOBILNÍ HOSPIC 12 // 2.1 Multidisciplinární tým 12 // 2.2 Etický kodex členů týmu mobilního hospice 12 // 3 BOLEST 18 // 3.1 Celková bolest 18 // 3.2 Zásady léčby bolesti 18 // 3.3 Hodnocení bolesti 19 // 3.4 Neopioidní analgetika 22 // 3.5 Slabé opioidy 22 // 3.6 Silné opioidy 24 // 3.7 Průlomová bolest 28 // 3.8 Rotace opioidů 28 // 3.9 Nežádoucí účinky opioidů 29 // 3.10 Předávkování opioidy 31 // 3.11 Ketamin 32 // 3.12 Adjuvantní analgetika (koanalgetika) 32 // 4 SYNDROM ANOREXIE-KACHEXIE 38 // 4.1 Přispívající faktory 38 // 4.2 Praktické rady 38 // 4.3 Medikace 39 // 4.4 Výživa 40 // 5 NEVOLNOST A ZVRACENÍ 44 // 5.1 Pálení žáhy 44 // 5.2 Nevolnost a zvracení - příčiny 44 // 5.3 Nefarmakologické postupy 47 // 5.4 Farmakologická terapie 48 // 6 MALIGNÍ STŘEVNÍ OBSTRUKCE 52 // 6.1 Příčiny a projevy 52 // 6.2 Nefarmakologické postupy 52 // 6.3 Farmakologické postupy 52 // 3 // 7 ZÁCPA 56 // 7.1 Nefarmakologické postupy v prevenci a léčbě 56 // 7.2 Farmakologická terapie 58 // 7.3 Léčba zácpy u paraplegického nemocného 60 // 7.4 Léčba zácpy u pacienta s kolostomií 60 // 8 DUŠNOST 62 // 8.1 Základní otázky 62 // 8.2 Obecné zásady terapie dusnosti 62 // 8.3 Symptomatická farmakoterapie dušnosti 62 // 8.4 Některé specifické syndromy 63 // 9 KAŠEL 68 // 9.1 Dělení léků k léčbě kašle 68 // 9.2 Zásady léčby kašle 68 // 10 ÚSTNÍ DUTINA 72 // 10.1 Zdravá ústa 72 // 10.2 Ústa suchá/s povlakem 72 // 10.3 Suchá sliznice (xerostomie) 72 // 10.4 Afty/soor/záněty v ústech 73 // 10.5 Pacient v bezvědomí 74 // n ZMATENOST/NEKLID/DELIRIUM 76 // ?? Diagnóza 76 // 11.2 Příčiny 76 // 11.3 Obecné principy intervence 77 // 11.4 Nefarmakologické postupy 77 // 11.5 Farmakoterapie deliria 78 // 11.6 Přehled nejčastěji užívaných léků k léčbě deliria 78 ///
11.7 Zklidnění akutně neklidného nemocného 80 // 11.8 Úzkost a neklid v posledních dnech života 80 // 12 NESPAVOST 82 // 12.1 Definice 82 // 12.2 Nejčastější příčiny 82 // 12.3 Nefarmakologická léčba 83 // 12.4 Farmakoterapie 84 // 13 DEPRESE 88 // 13.1 Zhodnocení deprese 88 // 13.2 Léčba 89 // 4 // 14 SYNDROM MÍŠNÍ KOMPRESE (SMK) 94 // 14.1 Známky míšní komprese 94 // 14.2 Příčiny 94 // 14.3 Klinický obraz 94 // 14.4 Včasná diagnostika 95 // 14.5 Léčba 95 // 14.6 Multidisciplinární přístup 95 // 15 SYNDROM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY (HDŽ) 98 // 15.1 Příčina vzniku 98 // 15.2 Klinický obraz 98 // 15.3 Léčba 98 // 16 KRVÁCENÍ 100 // 16.1 Příčina 100 // 16.2 Léčba 100 // 17 EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY 102 // 17.1 Akutní fáze záchvatu 102 // 17.2 Stabilizační terapie 102 // 17.3 Status epilepticus 102 // 18 PODKOŽNÍ PODÁVÁNÍ LÉKŮ A INFUZÍ 106 // 18.1 Postup 106 // 19 KONOPÍ PRO LÉČEBNÉ POUŽITÍ 110 // 19.1 Typy léčebného konopí 110 // 19.2 Podávání léčebného konopí 111 // 19.3 Klinické problémy a symptomy, které lze ovlivnit léčebným konopím 111 // 19.4 Možné nežádoucí účinky konopí 112 // 19.5 Rady a zkušenosti z praxe 112 // 20 POSLEDNÍ DNY ŽIVOTA 114 // 20.1 Doporučené postupy 114 // 21 KONTROLA SYMPTOMŮ V POSLEDNÍCH DNECH ŽIVOTA 118 // 22 KORTIKOIDY 122 // 22.1 Působení 122 // 22.2 Indikace 122 // 5 // 22.3 Použití dexamethasonu v paliativní péči 122 // 22.4 Vedlejší účinky kortikoidů 123 // 22.5 Relevantní účinky a ekvivalentní dávky // kortikoidů 123 // 22.6 Pravidla podávání kortikoidů 124 // 23 PÉČE O RÁNY 126 // 23.1 Péče o chronické rány 126 // 23.2 Péče o maligní rány 131 // 24 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PORT, // PICC KATÉTR A BROVIAC KATÉTR 136 // 24.1 Základy péče o port 136 // 24.2 Postup při novém zavedení jehly, výměně jehly, proplachu portu 137 //
24.3 Postup při odběru krve a aplikaci léčiv do portu 138 // 24.4 Komplikace u portu 138 // 24.5 PICC katétr 139 // 24.6 Broviac katétr 142 // 24.7 Postup pro použití zátky 145 // 25 PEDIATRICKÁ PALIATIVNÍ PÉČE 148 // 26 KOMUNIKACE S PACIENTEM A RODINOU150 // 26.1 Základní zásady prvního kontaktu s klientem 150 // 26.2 Sdělování závažné diagnózy 150 // 27 ÚMRTÍ DOMA 154 // 27.1 Jak postupovat 154 // 27.2 Pohřební služba 155 // 27.3 Úmrtí doma z pohledu právníka 155 // 28 DUCHOVNÍ PÉČE 158 // 28.1 Obecné zásady 158 // 28.2 Cíl poskytování péče 158 // 28.3 Poslání a doporučení 158 // 29 DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ - RADY PRO ZDRAVOTNÍKY 160 // 29.1 Právní a etický rámec dříve vysloveného přání 162 // 29.2 Co nejpřesnější popis situace // 29.3 Postoj pacienta ke konkrétním medicínským opatřením 163 // 29.4 Výstupy z diskuse s pacientem 165 // 29.5 Jak sepsat dříve vyslovené přání 165 // 30 LABORATORNÍ HODNOTY 168 // 31 INFORMACE NA INTERNETU 174 // ZÁVĚREČNÉ PODĚKOVÁNÍ 178 // POUŽITÁ LITERATURA 180
(OCoLC)1260123624
cnb003312271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC