Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Česká geografická společnost, 2019
360 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-907728-0-9 (vázáno)
Geographica ; sv. 11
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 303-313 a rejstřík
Anglické resumé
001643130
Předmluva 5 // I. SIMULAČNÍ MODELOVÁNÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI // 1. Dopravní dostupnost a její hodnocení 19 // 1.1. Dopravní dostupnost a její komponenty 19 // 1.2. Hodnocení dopravní dostupnosti 21 // 1.2.1. Dostupnost veřejnou hromadnou dopravou 23 // 1.2.2. Hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou 24 // 1.3. Ukazatele dopravní dostupnosti 26 // 2. Prostorové simulační modelování 30 // 2.1. Modelování systémové dynamiky 32 // 2.2. Multiagentní systémy 32 // 2.3. Modelování diskrétních událostí 34 // 2.4. Procedurální modelování 34 // 2.5. Prostorové simulační modelování 35 // 2.6. Aplikace prostorového simulačního modelování na modelování dopravních toků a hodnocení dopravní dostupnosti 38 // 2.7. Základní typy modelů 39 // 2.8. Kombinované typy modelů pro prostorové simulační modelování 42 // 2.9. Gravitační modelování 45 // 2.9.1. Principy a využití gravitačního modelování 45 // 2.9.2. Vzdálenostní funkce pro parciální gravitační modelování 49 // 2.9.3. Výpočet přitažlivosti cíle 54 // 2.10. Implementace prostorového simulačního modelování 56 // 2.10.1. Technologické řešení 56 // 2.10.2. Aplikační nadstavba 62 // 2.11. Možnosti hodnocení simulací 67 // 3. Vymezení území a potenciální zdroje dat pro hodnocení mobility 69 // 3.1. Vymezení zájmových území 69 // 3.1.1. Vymezení města 69 // 3.1.2. Vymezení regionu 71 // 3.2. Určení a popis výchozích míst mobility 74 // 3.2.1. Registr obyvatel 75 // 3.2.2. Informační systémy místních samosprávných úřadů 75 // 3.2.3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 75 // 3.2.4. Statistické budovy 76 // 3.2.5. Mikrodata SLDB 76 // 3.2.6. Moderní zdroje dat 76 // 3.3. Výpočet mediánových středů 78 // 3.3.1. Srovnání ZSJ a částí obce 78 //
3.3.2. Stanovení reprezentativních bodů v ZSJ 78 // 3.4. Určení a popis cílových míst mobility 80 // 3.4.1. Zaměstnavatelé 82 // 3.4.2. Školy 85 // 3.4.3. Zdravotnická zařízení 85 // 3.4.4. Úřady 86 // 3.4.5. Obchody 87 // 3.4.6. Sportovní zařízení 88 // 3.4.7. Kulturní zařízení 88 // 3.3.8. Ostatní zařízení 89 // 3.5. Dopravní postoje a potřeby cestujících 89 // 3.6. Geokódování zdrojů a cílů mobility 91 // 4. Dopravní chování obyvatel 92 // 4.1. Dopravní charakteristiky 92 // 4.1.1. Dopravní charakteristika Česka 92 // 4.1.2. Dopravní charakteristiky Olomoucká a Ostravska 93 // 4.1.3. Dopravní charakteristiky Olomouce a Ostravy 95 // 4.2. Realizace dotazníkového šetření 96 // 4.3. Vyhodnocení dotazníkového šetření 102 // 4.3.1. Dělba přepravní práce 102 // 4.3.2. Vlastnictví automobilu 103 // 4.3.3. Charakteristiky infrastruktury 104 // 4.3.4. Faktory ovlivňující dopravní chování respondentů 110 // 4.3.5. Deskripce cestovního chování respondentů 113 // 4.3.6. Odvozené denní vzorce chování respondentů 120 // 4.4. Určení startů dojíždění 124 // 4.4.1. Určení cílů dojíždění a jejich parametry 125 // 4.4.2. Geokódování a polohová přesnost dat 129 // ?. EMPIRICKÁ STUDIE OLOMOUCKA A OSTRAVSKA // 5. Modelování dopravní dostupnosti individuální automobilovou dopravou 133 // 5.1. Popis modelování 133 // 5.1.1. Silniční síť pro modelování 133 // 5.1.2. Generování OD matic 134 // 5.1.3. Míry dostupnosti 135 // 5.2. Hodnocení dopravní dostupnosti Olomouce 136 // 5.2.1. Čas do nejbližšího cíle 136 // 5.2.2. Kombinovaný index dopravní dostupnosti 138 // 5.3. Hodnocení dopravní dostupnosti Ostravy 139 // 5.3.1. Čas do nejbližšího cíle 139 // 5.3.2. Počet zařízení do určitého času od zdroje 141 // 5.3.3. Kombinovaný index dopravní dostupnosti 142 //
5.4. Hodnocení dopravní dostupnosti Olomoucka 142 // 5.4.1. Čas do nejbližšího cíle 142 // 5.4.2. Počet zařízení do určitého času od zdroje 144 // 5.4.3. Kombinovaný index dopravní dostupnosti 146 // 5.5. Hodnocení dopravní dostupnosti Ostravska 146 // 5.5.1. Čas do nejbližšího cíle 146 // 5.5.2. Počet zařízení do určitého času od zdroje 147 // 5.5.3. Kombinovaný index dopravní dostupnosti 149 // 5.6. Porovnání dostupnosti 149 // 5.6.1. Porovnání dostupnosti Olomouce a Ostravy 149 // 5.6.2. Porovnání dostupnosti Olomoucka a Ostravska 150 // 6. Hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou deterministickými metodami 152 // 6.1. Příprava dat 152 // 6.2. Podíl dostupných cílů 154 // 6.2.1. Dostupnost na úrovni měst 154 // 6.2.2. Dostupnost na úrovni regionu 158 // 6.3. Časová variabilita dopravní dostupnosti 160 // 6.3.1. Časová variabilita dopravní dostupnosti na úrovni měst 163 // 6.3.2. Časová variabilita dopravní dostupnosti na úrovni regionů 166 // 6.4. Kombinované hodnocení dopravní dostupnosti 168 // 6.5. Porovnání dopravní dostupnosti mezi veřejnou hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou 172 // 6.5.1. Porovnání dopravní dostupnosti mezi veřejnou hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou na úrovni měst 172 // 6.5.2. Porovnání dopravní dostupnosti mezi veřejnou hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou na úrovni regionů 176 // 14 PROSTOROVÉ SIMULAČNÍ MODELOVÁNÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI // 7. Simulační modelování dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou 179 // 7.1. Nastavení parametrů pro simulační modelování 179 // 7.1.1. Volba osob a jejich parametrů 179 // 7.1.2. Nastavení časové distribuce požadavků na spojení 180 // 7.1.3. Volba scénářů pro simulace 180 //
7.1.4. Nastavení startů a cílů mobility 181 // 7.1.5. Nastavení parametrů simulací 181 // 7.1.6. Nastavení gravitačních funkcí pro města 182 // 7.1.7. Nastavení gravitačních funkcí pro pilotní regiony 184 // 7.1.8. Testování 185 // 7.1.9. Integrované hodnocení dopravní dostupnosti 187 // 7.2. Hodnocení dostupnosti zaměstnavatelů 188 // 7.2.1. Scénář dojížďky veřejné hromadné dopravy v Ostravě k jednomu zaměstnavateli na směnný provoz 189 // 7.2.2. Scénář dojížďky veřejné hromadné dopravy ke všem zaměstnavatelům na různé začátky osmihodinové pracovní doby 192 // 7.2.3. Scénář dojížďky hromadnou dopravou k náhodně vybranému významnému zaměstnavateli na určenou hodinu 198 // 7.2.4. Validace modelu pro města 201 // 7.2.5. Výsledné integrované hodnocení dostupnosti zaměstnavatelů pro Olomouc a Ostravu 205 // 7.2.6. Scénář dojížďky v regionu k náhodně vybranému velkému zaměstnavateli 206 // 7.3. Hodnocení dostupnosti obchodních center 218 // 7.3.1. Scénář dojížďky hromadnou dopravou do nejdostupnějšího obchodního centra 219 // 7.3.2. Scénář dojížďky hromadnou dopravou do obchodního centra vybraného na základě gravitačního modelu 225 // 7.3.3. Validace modelů pro obchodní centrum 227 // 7.3.4. Výsledné integrované hodnocení dostupnosti obchodního centra pro města Olomouc a Ostravu 231 // 7.4. Kombinované hodnocení dostupnosti různých druhů cílů 233 // 7.4.1. Hodnocení pro Olomouc 234 // 7.4.2. Hodnocení pro Ostravu 237 // 8. Komplexní hodnocení dopravní dostupnosti 243 // 8.1. Hodnocení pilotních území z hlediska dopravní dostupnosti 243 // 8.2. Statistické hodnocení výsledků ukazatelů dostupnosti 244 // 8.2.1. Porovnání výsledků v rámci jedné metody 244 // 8.2.2. Porovnání výsledků různých metod 250 //
8.2.3. Geografické porovnání klasifikovaných výsledků různých metod 259 // 8.3. Vybrané případové lokální studie 267 // 8.3.1. Olomouc 267 // 8.3.2. Zábřežsko 270 // 8.3.3. Ostrava 271 // 8.3.4. Nový Jičín 275 // 8.4. Využitelnost simulačního hodnocení dostupnosti pro ověřování některých geografických jevů 277 // 8.5. Hodnocení prostorového simulačního modelování dostupnosti 281 // III. ZÁVĚR // 9. Shrnutí metodiky, zdrojů dat a výsledků 287 // 9.1. Metodický přístup a zdroje dat 287 // 9.2. Výsledky tradičního modelování dopravní dostupnosti 289 // 9.3. Výsledky prostorových stochastických simulací 291 // 10. Závěrečné srovnání jednotlivých metod a doporučení 298 // Literatura 303 // Seznam tabulek a obrázků 315 // Seznam použitých zkratek 323 // Summary 325 // About Authors 343 // List of Tables and Figures 345 // Rejstřík 353 // O autorech 361
(OCoLC)1199989218
cnb003171537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC