Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
199 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5293-7 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geoinformatiky
Obsahuje bibliografii na stranách 184-193, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001643131
Úvod 7 // 1 Vybrané legislativní aspekty a jejich pojetí 9 // 1.1 Vymezení základních pojmů a informační zdroje 12 // 1.2 Dostupné zdroje 16 // 2 Informační společnost a vybrané aspekty 19 // 2.1 Často řešená témata 21 // 2.1.1 Softwarové právo 21 // 2.1.2 Databáze 22 // 2.1.3 Právo na informace 23 // 3 Právo 27 // 3.1 Vymezení základních pojmů 28 // 3.2 Právní odpovědnost a zavinění 33 // 4 Rozdíl mezi veřejnou správou, zákonodárstvím // a soudnictvím 35 // 5 Politika prostorových dat v mezinárodním kontextu 39 // 5.1 Supranacionální povaha práva Evropské unie 39 // 5.2 Evropská prostorová informační infrastruktura 41 // 5.3 Další mezinárodní vlivy 44 // 6 Státní geoinformační politika v České republice 49 // 7 Autorské právo a práva duševního vlastnictví 57 // 7.1 Význam autorského práva // v kartografii a geoinformatice 59 // 7.2 Vybrané aspekty autorského práva 59 // 7.3 Právo duševního vlastnictví 62 // 7.4 Autorské právo 65 // 7.4.1 Předmět autorského práva 65 // 7.4.2 Autorství 72 // 7.4.3 Vznik autorského práva 73 // 7.4.4 Obsah autorského práva 74 // 7.4.5 Osiřelé dílo 79 // 7.4.6 Užití díla 82 // 7.4.7 Ochrana práva autorského 93 // 7.4.8 Práva související s právem autorským 95 // 7.4.9 Právo pořizovatele databáze 95 // 7.5 Prosazování autorských práv 102 // 8 Kartografické produkty a jejich ochrana 103 // 8.1 Státní mapová díla // 8.1.1 Data a služby poskytované Zeměměřickým úřadem 107 // 8.2 Státní mapová díla vs. státem poskytovaná díla 115 // 8.3 Ochrana různých typů kartografických děl 117 // 9 Geoinformatické produkty a jejich ochrana 127 // 9.1 Státní mapová díla 128 // 9.2 Ochrana různých typů geoinformatických produktů 128 //
10 Průmyslová práva // 10.1 Patenty a užitné vzory // 10.2 Prosazování průmyslových práv 147 // 11 Licence // 11.1 Nej používanější licence // 11.2 Trend otevírání dat // 11.3 Kompatibilita licencí // 12 Hospodářské trestné činy 157 // 12.1 Vymezení hospodářských trestných činů proti průmyslovým právům // a proti autorskému právu v kartografii a geoinformatice 158 // 12.2 Skutkové podstaty hospodářských trestných činů 160 // 12.3 Vývoj v oblasti řešení hospodářských trestných činů v kartografii a geoinformatice 161 // 13 Digitální prostředí // 13.1 Prostředí internetu // 13.2 Licence v digitálním prostředí 165 // 14 Důležitá témata pro praxi 167 // 14.1 Licenční smlouvy 267 // 14.2 Plagiátorství // 14.3 Jak správně citovat? // 14.4 Přestupky v autorskoprávní ochraně 172 // 14.5 Míra tvůrčího vnosu a míra původnosti 172 // 15 Často kladené dotazy // 16 Diskuzní témata // 17 Závěr // Summary // Informační zdroje // Rejstřík
(OCoLC)1056248618
cnb002984771

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC