Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020
185 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5788-8 (vázáno)
Vydáno pro katedru geoinformatiky
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
001643138
ÚVOD 7 // AUTOŘI PUBLIKACE 9 // ČÁST I // 1 TYFLOMAPY - Alena Vondrákova 15 // Historický vývoj ...15 // Výzkum tyflomap ...16 // Dělení tyflomap ...18 // OBRAZEM: Tyflomapy ...22 // 2 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE - Radek Barvíř, Alena Vondrákova 27 // Manuální výroba tyflomap ...27 // Strojová výroba tyflomap ...28 // OBRAZEM: Výrobní technologie ...34 // 3 TYFLOGRAFIKA - Alena Vondrákova 39 // Proces haptizace ...39 // Hmatové vnímání ... 41 // Technické parametry tyflografiky ...42 // OBRAZEM: Tyflografika ...44 // 4 ZNAKY NA TYFLOMAPÁCH - Alena Vondráková, Vít Voženílek 49 // Kartografická sémiologie ...49 // Tvorba 3D znaků ...53 // Pravidla a parametry pro tvorbu tyflomap ...54 // OBRAZEM: Znaky v mapách ...56 // 5 ÚROVNĚ ABSTRAKCE - Radek Barvíř 61 // Obsah mapy ...61 // Náplň mapy ...62 // Generalizace ...63 // Jevy znázorněné v mapách ...64 // OBRAZEM: Úrovně abstrakce ...66 // První část publikace se věnuje teoretickým základům řešené problematiky. // KAPITOLY OBRAZEM // Kromě odborných textů obsahují kapitoly i část nazvanou .OBRAZEM“. V těchto částech knihy jsou nejdůležitější informace z dané kapitoly prezentovány obrazovou formou se stručným popisem. Tyto části kapitol jsou určeny pro ty, kteří nepotřebují odborné znalosti, ale chtějí se s prezentovanými tématy rychle seznámit. // 6 BRAILLOVO PÍSMO NA MAPÁCH RadekBarvíř 71 // Historie písem pro osoby se zrakovým postižením ...71 // Princip Braillova písma ...72 // Využití Braillova písma ...73 // Popis na mapách ...73 // OBRAZEM: Braillovo písmo na mapách ...78 // Druhá část publikace představuje unikátní technologické řešení tvorby tyflomap, a to využitím moderního nízkonákladového 3D tisku a smart zařízení (tabletu). //
ČÁST II // 7 MULTIMEDIÁLNÍ TECHNOLOGIE - Jan Brus 85 // Digitální interaktivní mapy (DIM) ...85 // Integrované přístupy ... 86 // Hybridní interaktivní mapy (HIM) ...86 // OBRAZEM: Multimediální obsah tyflomap ...92 // 8 ToUChltSD - Jan Brus, Radek Barvíř, Alena Vondráková 9 5 // Technické řešení ...95 // Postup tvorby Touchlt3D tyflomap ...100 // Další možné využití technologie TouchltSD ...103 // OBRAZEM: TouchltSD ...103 // 9 TaCtileMapTalk RadekBarvíř 109 // OBRAZEM: TactileMapTalk ...110 // Třetí část publikace je zaměřena na uživatele tyflomap, tedy na osoby s těžkým zrakovým postižením. Současně dokumentuje provedené uživatelské testování tyflomap vytvořených technologií Touchlt3D představenou v Části II. // ČÁST III // 10 UŽIVATELÉ TYFLOMAP - Kateřina Kroupová 117 // Zrak, zrakové vnímání a jeho dominance v životě člověka ...117 // Osoba se zrakovým postižením jako klíčový pojem ...118 // Přístupy ke klasifikaci zrakového postižení ...119 // Stupně zrakového postižení a jejich charakteristika ...124 // Důsledky zrakového postižení a limity z něj vyplývající ...128 // Důsledky zrakového postižení specifické pro jednotlivé kategorie osob se zrakovým postižením ...130 // OBRAZEM: Uživatelé tyflomap ...136 // 11 PROSTOROVÁ ORIENTACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM - Veronika Růžičková 139 // Nácvik prostorové orientace v raném a dětském věku ...141 // Nácvik prvků prostorové orientace a samostatného pohybu v předškolním, školním a dospělém věku ...141 // Postup nácviku chůze s holí ...145 // Výběr trasy ...147 // Faktory usnadňující nácvik trasy ...149 // Nácvik samostatného pohybu s využitím tyflomap ...150 // OBRAZEM: Prostorová orientace osob se zrakovým postižením ...154 //
12 UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ 157 - Veronika Růžičková, Alena Vondráková, Kateřina Kroupová // Teoretická východiska ...158 // Tyflomapy v praxi ...160 // Uživatelské testování vzorníků ...161 // Tvorba a uživatelské testování velkoměřítkových plánů ...161 // Význam uživatelského testování ...164 // OBRAZEM: Uživatelské testování ...167 // 13 TYFLOMAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU 171 - Alena Vondráková // Vzdělávání s využitím tyflomap ...171 // Tvorba tyflomap ...173 // Uživatelské testování ...175 // OBRAZEM:Tyflomapy pro výuku zeměpisu obrazem ...178 // O PROJEKTU 183 // SUMMARY 185
(OCoLC)1260124591
cnb003310501

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC