Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání I.
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2018
160 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7452-135-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 149-160
001643189
Slovo úvodem 9 // 1 Evropské školství H // 1.1 Modely školských systémů v Evropě 12 // 1.2 Evropské školství ve světle statistických údajů 13 // 1.2.1 Středoškolské vzdělání z pohledu statistiky 15 // 1.2.2 Vysokoškolské vzdělání z pohledu statistiky 15 // 1.2.3 Vliv vzdělání na uplatnění na trhu práce 16 // 1.3 Vzdělávací politika EU 12 // 2 Školské systémy v Evropě 19 // 2.1 Preprimární vzdělávání (ISCED 0) 19 // 2.1.1 Modely preprimárního vzdělávání 22 // 2.1.2 Podmínky preprimární edukace v evropských zemích 22 // 2.2 Primární vzdělávání (ISCED 1) 23 // 2.2.1 Modely primárního vzdělávání 23 // 2.2.2 Kurikula primárního vzdělávání v Evropě 25 // 2.2.3 Další rozdíly v preprimárním vzdělávání v jednotlivých evropských zemích 25 // 2.3 Nižší sekundární vzdělávání (ISCED 2) 27 // 2.3.1 Kurikula nižšího sekundárního vzdělávání 27 // 2.3.2 Charakteristiky a trendy v povinném vzdělávání a povinné školní docházce 28 // 2.3.3 Typy školských systémů v Evropě 30 // 2.3.1 Další rozdíly v nižším sekundárním vzdělávání v jednotlivých evropských zemích 31 // 2.4 Vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3) v zemích EU 33 // 2.4.1 Vyšší sekundární vzdělávání v ČR 33 // 2.4.2 Typy vyššího sekundárního vzdělávání v Evropě 34 // 2.4.3 Demokratizace vyššího sekundárního vzdělávání 34 // 2.4.4 Problémy vyskytující se ve vyšším sekundárním vzdělávání // v evropských zemích 37 // 2.4.5 Střední odborné vzdělávání 37 // 2.4.6 Modely vzdělávání ve středním odborném vzdělávání 37 // 2.4.7 Hlavní cíle EU v odborném vzdělávání 38 // 2.5 Postsekundární vzdělávání (ISCED 4) 40 // 2.6 První stupeň terciárního vzdělávání (ISCED 5) 41 // 2.6.1 První stupeň terciárního vzdělávání v ČR 41 //
2.6.2 Vývoj terciárního vzdělávání v Evropě 41 // 2.6.3 Rozdíly v terciárním vzdělávání v evropských zemích 42 // 2.6.4 Selekční kritéria v evropských zemích 43 // 2.6.5 Míra graduovanosti 43 // 2.7 Druhý stupeň terciárního vzdělávání (ISCED 6) 44 // 2.8 Vzdělávání dospělých v Evropě 45 // 2.8.1 Cíle EU ve vzdělávání dospělých 46 // 2.8.2 Formy a obsahové typy vzdělávání dospělých 46 // 2.8.3 Účast dospělých v celoživotním vzdělávání 47 // 2.8.4 Rozložení účastníků dalšího vzdělávání dle věku, pohlaví a dosaženého vzdělávání 47 // 2.8.5 Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých 48 // 2.8.6 Programy pro dosažení nižšího sekundárního vzdělávání 49 // 2.8.7 Programy na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání 51 // 2.8.8 Otevřené a distanční učení ve vyšším sekundárním vzdělávání dospělých 52 // 2.8.9 Učitelé a lektoři ve vyšším sekundárním vzdělávání dospělých 52 // 2.8.10 Alternativní formy studia na vysokých školách 53 // 3 Vývojové trendy ve vzdělávání v zemích EU 55 // 3.1 Děti se specifickými vzdělávacími potřebami a speciální vzdělávání 55 // 3.1.1 Deklarace ze Salamanky a Lisabonská smlouva 56 // 3.1.2 Vývoj speciálního vzdělávání a integrace v EU 56 // 3.1.3 Speciální vzdělávání ve světle statistických údajů 57 // 3.2 Řízení a ekonomika škol 57 // 3.3 Přípravné vzdělávání učitelů 60 // 3.4 Učitelé v evropských zemích a jejich charakteristiky 61 // 4 Školství v Dánsku 63 // 4.1 Preprimární vzdělávání 63 // 4.2 Základní škola 63 // 4.3 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 65 // 4.3.1 Inkluze 66 // 4.4 Vyšší sekundární vzdělávání 66 // 4.4.1 Školy poskytující vyšší střední všeobecné vzdělání 66 //
4.4.2 Vyšší střední odborné školy 67 // 4.4.3 Vyšší lidové školy 67 // 4.4.4 Maturitní zkouška v Dánsku 67 // 4.5 Terciární vzdělávání 68 // 4.5.1 Vzdělávání učitelů 68 // 4.6 Vzdělávání dospělých 68 // 5 Školství v Estonsku 69 // 5.1 Preprimární vzdělávání 69 // 5.2 Základní vzdělávaní 69 // 5.3 Sekundární vzdělávání 70 // 5.4 Vysokoškolské vzdělání 70 // 6 Školství ve Finsku 71 // 6.1 Preprimární vzdělávání 71 // 6.2 Základní vzdělávání 72 // 6.3 Vyšší sekundární vzdělání 73 // 6.3.1 Všeobecné vyšší sekundární vzdělávání 73 // 6.3.2 Střední odborné vzdělávání 74 // 6.4 Vysokoškolské vzdělávání 74 // 6.4.1 Vzdělávání učitelů 74 // 7 Školství ve Francii 77 // 7.1 Preprimární vzdělávání 77 // 7.2 Primární vzdělávání 78 // 7.3 Nižší sekundární vzdělání 78 // 7.4 Vyšší sekundární vzdělávání 78 // 7.5 Organizace školního roku na primární a sekundární škole 79 // 7.6 Vysoké školy 79 // 7.6.1 Vzdělávání učitelů 80 // 8 Školství v Irsku 81 // 8.1 Preprimární vzdělávání 81 // 8.2 Primární vzdělávání 82 // 8.2.1 Organizace školního roku a výuky na irské primární škole 83 // 8.3 Sekundární vzdělávání 83 // 8.4 Terciární vzdělávání 84 // 8.4.1 Vzdělávání učitelů 85 // 9 Školství na Islandu 87 // 9.1 Preprimární vzdělávání 87 // 9.1.1 Hjalii školky 87 // 9.2 Základní škola 88 // 9.3 Vyšší sekundární vzdělávání 88 // 9.4 Terciární vzdělávání 89 // 9.4.1 Vzdělávání učitelů 89 // 10 Školství v Itálii 91 // 10.1 Preprimární vzdělávání 91 // 10.1.1 Jesle 91 // 10.1.2 Mateřská škola 91 // 10.2 Primární vzdělávání 92 // 10.3 Nižší sekundární vzdělávání 92 // 10.4 Vyšší sekundární vzdělávání 92 // 10.4.1 Klasická lycea 93 //
10.5 Organizace školního roku a výuky 93 // 10.6 Terciární vzdělávání 93 // 11 Školství v Maďarsku 95 // 11.1 Preprimární vzdělávání 95 // 11.2 Základní škola 95 // 11.2.1 Organizace školního roku a výuky 96 // 11.3 Středoškolské vzdělávání 96 // 11.3.1 Gymnázia 96 // 11.3.2 Střední odborné školy 96 // 11.4 Terciární vzdělávání 97 // 12 Školství v Německu 99 // 12.1 Předškolní vzdělávání 99 // 12.2 Primární vzdělávání 99 // 12.3 Nižší sekundární vzdělávání 100 // 12.3.1 Hlavní škola - Hauptschule 100 // 12.3.2 Reálná škola - Realschule 100 // 12.3.3 Gymnázium - Gymnasium 100 // 12.4 Vyšší sekundární vzdělávání 101 // 12.4.1 Maturita ?1 // 12.5 Terciární vzdělávání 102 // 13 Školství v Nizozemí 103 // 13.1 Preprimární vzdělávání 103 // 13.2 Primární vzdělávání 103 // 13.3 Sekundární vzdělávání 104 // 13.4 Teciární vzdělávání 105 // 14 Školství v Polsku 107 // 14.1 Preprimární vzdělání 107 // 14.2 Primární vzdělávání 108 // 14.3 Vyšší sekundární vzdělávání 108 // 14.3.1 Všeobecné vyšší sekundární vzdělávání 108 // 14.3.2 Odborné vyšší sekundární vzdělávání 108 // 14.4 Postsekundární vzdělávání 109 // 14.5 Terciární vzdělávání 109 // 14.6 Vzdělávání učitelů 109 // 15 Školství v Portugalsku // 15.1.1 Preprimární vzdělávání 111 // 15.2 Základní vzdělávání 111 // 15.3 Střední vzdělávání 112 // 15.4 Organizace výuky a školního roku na základní a střední škole 112 // 15.5 Terciární vzdělávání 112 // 16 Školství v Rakousku 113 // 16.1 Preprimární vzdělávání 113 // 16.2 Primární vzdělávání 113 // 16.3 Nižší sekundární vzdělávání 114 // 16.4 Vyšší sekundární vzdělávání 114 // 16.5 Terciární vzdělávání 115 //
17 Školství v Rusku 112 // 17.1 Preprimární vzdělávání 117 // 17.2 Základní vzdělávání 117 // 17.3 Sekundární vzdělávání 118 // 17.4 Terciární vzdělávání 119 // 17.5 Profesní vzdělávání 119 // 18 Školství v Řecku 121 // 18.1 Preprimární vzdělávání 121 // 18.2 Primární vzdělávání 122 // 18.3 Nižší sekundární vzdělávání 123 // 18.3.1 Organizace výuky a školního roku na základní a nižší střední škole 123 // 18.4 Vyšší sekundární vzdělávání 123 // 18.4.1 Lykeia 123 // 18.4.2 Odborné vyšší sekundární vzdělávání 124 // 18.5 Terciární vzdělávání 124 // 19 Školství na Slovensku 127 // 19.1 Preprimární vzdělávání 127 // 19.2 Základní vzdělávání 127 // 19.3 Středoškolské vzdělávání 128 // 19.4 Terciární vzdělávání 129 // 20 Školství ve Slovinsku 131 // 20.1 Preprimární vzdělávání 131 // 20.2 Základní školy 131 // 20.3 Sekundární vzdělávání 132 // 20.4 Vyšší odborné školy 133 // 20.5 Terciární vzdělávání 133 // 21 Školství ve Španělsku 135 // 21.1 Preprimární vzdělávání 135 // 21.2 Primární vzdělávání 136 // 21.3 Nižší sekundární vzdělávání 137 // 21.4 Vyšší sekundární vzdělávání 137 // 21.5 Terciární vzdělávání 138 // 22 Školství ve Švédsku 139 // 22.1 Preprimární vzdělávání 139 // 22.2 Základní vzdělání 140 // 22.3 Sekundární vzdělávání 140 // 22.4 Terciární vzdělávání 141 // 23 Školství ve Velké Británii 143 // 23.1 Preprimární vzdělávání 144 // 23.2 Preprimání vzdělávání 144 // 23.3 Sekundární vzdělávání 145 // 23.3.1 Odborné školství 146 // 23.4 Organizace školního roku 146 // 23.5 Terciární vzdělávání 147 // 23.5.1 Vzdělávání učitelů 147 // Závěr 148 // Literatura 149
(OCoLC)1048455738
cnb003002119

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC