Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
První vydání
Praha : Epocha, 2018
556 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7557-103-8 (vázáno)
Traumata války ; svazek 9
Obsahuje bibliografii na stranách 527-536, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001643237
Úvod ...13 // I. ČÁST: HISTORIE ARMÉNSKÉ GENOCÍDY ...19 // Kraj Araratu a jeho minulost ...21 // Geografie regionu ...21 // Arméni ...24 // Kurdové ...30 // Čerkesové ...35 // Asyřané ...37 // Řekové ...39 // Turci a Osmanská říše ...40 // Osmanští Arméni a chřadnoucí impérium v devatenáctém století ...45 // Ve stínu doby ...45 // Osmanská říše v období změn a úpadku ...49 // Na cestě od milletu k modernímu arménskému národu ...57 // Sultán Abdülhamit II. a jeho konzervativní vláda ...63 // Mládí a nástup na trůn ...63 // Velká východní krize ...66 // Vnitřní politika ...69 // Hamídíjské pluky ...74 // Demografie a politika ...76 // Charakter arménského osídlení ...76 // Národní povaha versus stereotypy ...78 // Počet arménských obyvatel před genocidou ...81 // Nový význam demografie v éře nacionalismu ...86 // Počátky arménského revolučního hnutí ...89 // Příčiny vzniku ...90 // Rusko-turecká válka ...94 // Armenakan, hnčakovci a dašnaci ...96 // Revoluční teorie v praxi ...101 // Turci a Arméni českýma očima v devatenáctém století ...106 // Od „strašlivého Turka“ k „tureckému hospodářství“ ...106 // Křesťan, vychytralec a oběť ...108 // Hamídíjské masakry (1895-1896) ...112 // Obraz masakrů v českém tisku na příkladu deníku Národní politika.. 120 // Konec starého režimu, demokracie s krátkým dechem // a vláda jedné strany ...130 // Soumrak hamídíjského režimu ...133 //
Od revoluce k adanskému masakru ...136 // Balkánská katastrofa a konec demokracie v říši ...144 // Otázka autonomie a konec spolupráce // arménských a tureckých revolucionářů ...149 // Co vedlo ke genocidě? ...151 // Slovo Raphaela Lemkina ...160 // Průběh genocidy (1915-1916) ...167 // Etnická homogenizace Anatólie ...167 // Na prahu totální války ...173 // Organizace ...182 // Ozbrojený odpor ...195 // Druhá fáze ...206 // Čísla ...211 // Popírání zločinů spojence na příkladu deníku Národní politika..215 // Dohra ...219 // Etnické čištění a utváření národních hranic ...219 // Sonda do násilí páchaného vůči muslimům na jaře 1918 ...231 // Několik základních poznámek k interpretaci masového násilí ...234 // Poválečné vojenské soudy v Osmanské říši ...239 // Pokusy dohodových mocností o stíhání osmanských // podezřelých z válečných zločinů ...243 // Operace Nemesis ...247 // Reflexe aghetti v poválečné Národní politice ...252 // Turecká společnost a její ohlížení se nazpět ...258 // Kemalistická diktatura ...258 // Problémová demokracie ...260 // Potýkání se s dědictvím aghetu ...263 // Arméni po aghetu ...270 // Jak žít dál? ...270 // Sovětská Arménie ...272 // Konflikt o Náhorní Karabach ...275 // Diaspora ...278 // Terorismus ...282 // Výzkum, aktivismus a uznání ...285 // Turečtí Arméni ...288 // Důkazní břemeno ...292 // Jak poznáváme minulost ...292 // Výpovědi přeživších ...293 //
Svědectví cizinců ...295 // Osmanské oficiální dokumenty ...301 // Podoby popírání ...305 // Koncept ...305 // Psychologie ...308 // Analýza argumentace Kamurana Gůrůna ...312 // Institucionální pozadí ...334 // Další zástupci, argumenty a postupy ...337 // Cena ...344 // Různé strategie boje s popíráním ...346 // Češi a arménská otázka: shrnutí a aktualizace ...354 // Shrnutí vývoje obrazu arménské otázky v Národní politice ...354 // Čas zapomnění ...357 // Obnovení zájmu na přelomu milénia ...359 // II. ČÁST: OČIMA ZAHRANIČNÍCH SVĚDKŮ ...367 // Maria Jacobsenová a komunita cizinců v Harpútu a Mezrehu ...369 // Dráha misionářky ...369 // Cizinci v Harpútu a Mezrehu ...378 // Domovní prohlídky, masové zatýkání a mučení: // paralyzace arménské komunity ...400 // Počátek všeobecné deportace: mezi zoufalstvím a zábleskem naděje. .408 // Podoby genocidy a gender ...419 // Masakr: muži a některé celé transporty ...421 // Pochody smrti: ženy, děti a staří lidé ...430 // Asimilace: děti a mladé ženy ...448 // „Život na vrcholu činné sopky“ ...456 // Karel Hansa v Sýrii a Československu ...483 // Ze špatného žáka spisovatelem ...483 // Velká cesta ...486 // Práce pro arménské sirotky v Československu ...501 // Epilog k druhé části ...509 // Závěr ...512 // Jazyková poznámka ...525 // Poděkování ...526 // Seznam použité litaratury ...527 // Prameny ...527 // Literatura ...530 // Rejstřík ...537 // Summary ...555
(OCoLC)1065781083
cnb003037666

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC