Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé
Brno : MSD pre Prešovskú univerzitu v Prešove a Univerzitu Komenského v Bratislave, 2020
177 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7392-354-9 (MSD ; brožováno)
400 výtisků
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Slovenské a anglické resumé
001643570
Úvod 5 // 1 PREVÝCHOVA - VÝCHODISKÁ A PRÍSTUPY 7 // 1.1 Modely a prístupy v starostlivosti o jedincov so psychosociálnym narušením 14 // 2 REŽIMOVÉ PROSTRIEDKY PREVÝCHOVY 31 // 2.1 Individuálne režimové prostriedky prevýchovy 33 // 2.2 Skupinové režimové prostriedky prevýchovy 37 // 2.3 Kolektívne režimové prostriedky prevýchovy 41 // 3 SOCIÁLNY SYSTÉM V ORGANIZÁCII PREVÝCHOVY 49 // 3.1 Subsystémy zamestnancov špeciálneho výchovného zariadenia 49 // 3.2 Subsystém detí v špeciálnom výchovnom zariadení 59 // 4 ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ SITUÁCIA A METÓDY PREVÝCHOVY 71 // 4.1 Komplexný prístup v prevýchove 73 // 4.1.1 Metódy zásady komplexného prístupu 76 // 4.2 Tri kroky prevýchovy 77 // 4.3 Metódy a techniky špeciálnej výchovy 79 // 5 ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA 95 // 6 OCHRANA PRÁV DIEŤAŤA V KONTEXTE ANALÝZY LEGISLATÍVY SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY 101 // 6.1 Historický kontext 106 // 7 STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA V SÚČASNOSTI 111 // 8 NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ AKO POMOC DEŤOM ŽIJÚCIM MIMO RODINNÉ PROSTREDIE 125 // 8.1 Vhodné formy náhradnej starostlivosti v súlade s najlepším záujmom dieťaťa 133 // 8.2 Ústavná starostlivosť ako forma náhradnej starostlivosti 134 // 8.3 Inštitúcie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 143 // 9 LEGISLATÍVNE ASPEKTY ŠPECIFIKÁCIE ŠPECIÁLNYCH VÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ 163 // Záver 171 // Summary 173
(OCoLC)1245647829
cnb003304364

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC