Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2018
74 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-058-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 73-74
001643585
Obsah // OBSAH // Slovo úvodem...7 // 1 Školský management a organizační struktura řízení školství...9 // 1.1 Role managementu v prostoru školství...10 // 1.2 Organizační struktura řízení školství...11 // 2 Manažerské funkce a procesy ve škole...15 // 2.1 Manažerské funkce...15 // 2.1.1 Rozhodování...16 // 2.1.2 Plánování...17 // 2.1.3 Organizování... 19 // 2.1.4 Kontrolování...20 // 3 Vrcholový management a střední management ve škole...23 // 3.1 Vrcholový management školy...23 // 3.1.1 Lídr, manažer či rádce?...24 // 3.1.2 Jak ředitelé řídí své školy?...26 // 3.2 Střední management školy...27 // 3.2.1 Zástupce ředitele...28 // 3.2.2 Třídní učitel - role na pomezí středního managementu...29 // 4 Management třídy a učitel...31 // 4.1 Co je to management třídy Đ° k čemu je dobrý?...32 // 4.2 Kompetence a návyky učitele jako manažera třídy...33 // 4.2.1 Sebeřízení a profesní rozvoj...33 // 4.2.2 Timemanagement...35 // 4.2.3 Sdílení pedagogického procesu...38 // 4.2.4 Týmová práce a synergie...40 // 4.3 Co pomáhá zajistit požadovaný chod třídy...42 // 4.3.1 Vytváření dobrých vzájemných vztahů...43 // 4.3.2 Uspořádání a organizace třídy...44 // 4.3.3 Příprava na vyučování...45 // 4.3.4 Dobrý start...47 // 4.3.5 Práce s pravidly ve třídě...47 // 4.3.6 Spolupráce s rodiči...48 // 4.4 Inspirace k tomu, jak vést vyučování...50 // 4.4.1 Pozornost ve třídě -
jak si vyžádat okamžitou pozornost ve třídě, jak pozornost // udržet, jak zabránit narušování pozornosti...50 // 4.4.2 Jak zadávat žákům práci a tuto práci řídit...52 // 5 Učitel v prostoru právních předpisů...55 // 5.1 Legislativa jako regulační nástroj vzdělávací politiky a nezbytná součást // učitelské praxe...55 // 5.2 Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném // a jiném vzdělávání (školský zákon)...57 // Obsah // 5.3 Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících...61 // 5.4 Vyhláška 263/2007 (Pracovní řád pro zaměstnance škol)...65 // 5.5 Závěr...67 // Shrnutí...69 // Seznam zkratek...71 // Literatura...73

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC