Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Prostějov : [M. Vařeka], 2018
315 stran : ilustrace, 1 mapa, erby ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-270-3564-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 277-298, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
001643670
I. Úvod ...1 // Stav bádání...3 // Pramenná základna ...8 // IL Proměny šlechtického velkostatku na Moravě // od konce 15. do počátku 18. století...10 // 1. Šlechtická panství, vrchnosti, poddaní // Ekonomická charakteristika vybraných moravských šlechtických dominií a jejich správních jednotek - panství...11 // Majetková situace velkých panských rodů...12 // Majetkové strategie šlechtických rodů ...18 // Sídelní a populační struktura...21 // 2. Stratifikace poddaných...29 // 3. Poddanská města a městečka...40 // 4. Naturální dávky, jejich peněžní ocenění a nahrazování // peněžními platy...45 // 5. Roboty a robotní peníze...59 // 6. Peněžní platy poddaných ...77 // III. Hospodářská struktura, provoz a efektivita // šlechtického velkostatku v 16. a 17. století...90 // 1. Evropské zemědělství raného novověku // 2. Struktura velkostatku...94 // 3. Český a moravský šlechtický velkostatek v 16. a 17. století ...102 // 4. Výrobní odvětví režijního velkostatku ...107 // 5. Rybníkářství...117 // 6. Pivovarnictví...141 // 7. Panské dvory ...161 // 8. Lesnictví a myslivost ...214 // 9. Ostatní panské podniky ...220 // IV. Ekonomické výsledky a důsledky rozvoje raně novověkého velkostatku v 16. a 17. století...233 // 1. Příjmy šlechty // Výnos rentové a režijní sféry...234 // Další finanční zdroje...234 // Funkce a význam úvěru (konkrétně na Janovi z Pernštejna a Karlovi z Lichtenštejna)...238 // 2. Šlechtické výdaje ...242 // Náklady na běžné hospodaření ...244 // Soukromé výdaje a reprezentace rodu ...247 // 3. Hmotné základy společenského postavení raně novověké (české a moravské) šlechty ...253 // 4. Raně novověký velkostatek a jeho vliv na proměny populační, sídelní a kulturní moravské krajiny struktury...255 //
V. Limity režijního velkostatku...258 // VI. Závěr...269 // Nevydané prameny...272 // Edice pramenů...274 // Literatura...276 // Rejstříky...299 // Seznam vyobrazení...309 // Resümee...310 // Resume // 313
(OCoLC)1078648019
cnb002981332

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC